submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w Radiu WNET, 1 grudnia 2016 r.

01-12-2016

- Byliśmy wczoraj z Panią Premier i innymi ministrami w kopalni Rudna – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Premier zadeklarowała wszelką możliwą pomoc. Ja ze swojej strony dodaję, że rodziny ofiar nie zostaną same.

 

Pytana o większe, niż szacowano, koszty programu „Rodzina 500 plus” minister Rafalska stwierdziła, ze faktyczne wydatki, w porównaniu do przewidywanych, są wyższe jedynie o 2 proc. - To  niewielki błąd, przy takiej skali wypłat i żaden powód do niepokoju – stwierdziła.

 

Przypomniała, że w przypadku świadczenia rodzicielskiego, obliczanego przez poprzedni rząd na 59 tys. świadczeniobiorców, rzeczywista liczba korzystających wynosi 83 tys.– To ponad 40 proc. różnicy, przy znacznie mniejszej skali wypłat – mówiła minister.

 

- Wszystkie środki finansowe – 17,8 mld zł w tym roku i ponad 23 mld zł w roku przyszłym - są zagwarantowane, a świadczenie jest traktowane jako obligatoryjne -  zapewniała minister Rafalska. – Każdy, kto ma przyznane świadczenie, otrzyma je.

 

W opinii minister Rafalskiej zdarza się, że kłopoty z bieżącą wypłatą są spowodowane opóźnieniem w złożeniu przez samorządy zapotrzebowania.

 

Odnosząc się do poselskiego projektu zakazu handlu w niedziele, minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że jest za jego wprowadzeniem, ale w sposób racjonalny i mądry. - Nie całkowicie i nie we wszystkie wolne dni – wyjaśniła.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: