submenu
content

Wywiad z wiceministrem Marcinem Zielenieckim: Akcje polskich firm miałyby być podstawą do utworzenia funduszy w III filarze, Dziennik Gazeta Prawna, 21 listopada 2016 r.

21-11-2016
Czy przegląd emerytalny to zapowiedź zmian w systemie?
 
Faktycznie zbiegły się nam dwa przeglądy: jeden wynika ustawy z 2011 r. wprowadzającej zmiany w OFE, a drugi z późniejszej o rok ustawy dotyczącej wydłużenia wieku emerytalnego. Oba dokumenty zostały wysłane do konsultacji międzyresortowych i społecznych w czwartek. Przeanalizujemy zgłoszone w ich trakcie uwagi i możemy je wziąć pod uwagę. Z korektami z konsultacji dokumenty trafią na rząd. Dopiero gdy zostaną przyjęte przez Radę Ministrów, możemy mówić o rekomendacjach rządu. Na razie to propozycje.
 
Czy zmiany idą daleko?
 
Propozycje zmian zawarte w przeglądzie są ostrożne.
 
A kwestia OFE i zmian w II filarze. To działania na miliardy złotych. Czy to propozycja, by całe aktywa z OFE trafiły do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), czy realizacja koncepcji premiera Morawieckiego?
 
To ostatnie. Część oszczędności z OFE ma iść do FRD i ich wartość zostanie zapisana na subkontach ubezpieczonych, a reszta, czyli akcje polskich firm, miałaby być podstawą do utworzenia funduszy w III filarze czyli w praktyce równowartość tych akcji trafiłaby na indywidualne konta emerytalne ubezpieczonych.
 
To skąd informacje, że wszystko znajdzie się w FRD i na subkontach?
 
Jest pomysł, by gwarancjami dla ubezpieczonych objąć także te aktywa, które trafią do III filaru i może to zostało zinterpretowane w ten sposób. To istotna rzecz dla ubezpieczonych i może z tego wynika taka interpretacja proponowanych zmian.
 
A jake inne kwestie ma rozwiązać przegląd?
 
Na przykład sprawę tzw. emerytur groszowych. Dziś nawet jeśli ktoś opłaci składkę, musi zostać na jej podstawie wyliczona emerytura. W przeglądzie jest propozycja pięcioletniego stażu potrzebnego do nabycia świadczenia, inaczej nastąpi wypłata jednorazowa. Propozycji jest więcej, ale na razie nie chcę o nich rozmawiać.
 
Sejm uchwalił obniżenie wieku emerytalnego. Rząd postulował ograniczenie łączenia emerytury z pracą, by ograniczyć koszty całej operacji W przeglądzie także mamy podpowiedz takich działań. Możliwy jest zakaz łączenia emerytur z pracą? 
 
Nie jestem zwolennikiem radykalnych rozwiązań. Natomiast już dziś mamy rozwiązania ograniczające lub zawieszające wypłatę rent i wcześniejszych emerytur, jeśli ubezpieczony zarobi odpowiednio 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To rozwiązanie dość łagodne i można rozważyć jego wprowadzenie także w przypadku przekroczenia ustawowego wieku emerytalnego.
 
ZUS w białej księdze będącej wynikiem konsultacji proponował, żeby zastanowić się nad korektami w emeryturach mundurowych?
 
My nie występujemy w tej kwestii z żadną propozycją. Natomiast ministrowie odpowiedzialni za inne niż powszechny systemy emerytalne mogą wziąć udział w przygotowaniu tego dokumentu i jeśli uznają to za stosowne, mogą zaproponować jakieś rozwiązania.
 
Kiedy zobaczymy finał i propozycje ustaw?
 
Do końca roku mamy czas na zakończenie przeglądu i jego przyjęcie przez rząd. Zobaczymy, w jakim kształcie Rada Ministrów dokument zaakceptuje. Tego typu zmiany wymagają przemyślenia i dopracowania. Więc ewentualne ustawowe propozycje zmian zobaczymy najwcześniej w pierwszej połowie 2017 r.
 
Rozmawiał Grzegorz Osiecki
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: