submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w „Sygnałach Dnia” radiowej Jedynki, 27 października 2016 r.

27-10-2016

- To był niezły rok – tak minister Elżbieta Rafalska podsumowała swoją kadencję w MRPiPS. - Udało się sprawnie – dzięki dobrej współpracy z samorządami i innymi resortami – wprowadzić program „Rodzina 500 plus”.

 

Oprócz tego, zdaniem minister Rafalskiej, do sukcesów można zaliczyć korzystne zmiany w prawie pracy. – Zlikwidowaliśmy syndrom „pierwszej dniówki”, ograniczyliśmy zatrudnienie na umowę zlecenie, przez co zmniejszamy liczbę tzw. umów śmieciowych, wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową – wyliczała minister. - Mamy również najlepszą od 25 lat sytuację na rynku pracy.

 

Kontynuowane są również takie programy, jak MALUCH czy asystent rodziny.

 

- Przed nami jeszcze kwestia uregulowania sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jednak ona wymaga więcej czasu, gdyż do rozwiązania tego problemu potrzebne jest podejście systemowe – wyjaśniła minister Rafalska.

 

Odnosząc się do pomysłów rozszerzenia kręgu uprawnionych do świadczenia wychowawczego minister przypomniała, że wprowadzenie programu zostało poprzedzone dokładnymi wyliczeniami. – Objecie powszechnym świadczeniem również pierwszych dzieci spowodowałoby wzrost kosztów do ponad 40 mld zł. Oprócz tego osłabiłoby to efekt prodemograficzny programu.

 

- Ponad 1/3 pierwszych dzieci i tak korzysta z programu. Wśród nich są pochodzące z rodzin niekorzystających z pomocy społecznej, gdyż w tym przypadku kryterium dochodowe jest wyższe – wyjaśniła minister. Ogółem z programu korzysta ponad 50 proc. dzieci do 18 roku życia, a w niektórych regionach nawet 60 proc.

 

Jako największe wyzwanie dla rynku pracy minister podała aktywizowanie długotrwale bezrobotnych, takich, którzy stracili zatrudnienie wiele lat temu. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: