submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w TVP Info, 23 sierpnia 2016 r.

23-08-2016

Minister Elżbieta Rafalska w TVP Info 23 sierpnia 2016 r. stwierdziła, że mówienie o dezaktywacji kobiet na rynku pracy pod wpływem Programu „Rodzina 500 plus” jest całkowicie nieuzasadnione. Pokazują to ostanie dane z rynku pracy. – Bezrobocie wśród kobiet do 49 roku życia spada, stopa bezrobocia wynosi 8,6 proc. i jest najniższa od 25 lat, rosną wynagrodzenia – mówiła minister Rafalska. Zauważyła, że mogą zdarzać się przypadki, w których kobieta zarabiająca minimalne wynagrodzenie, może zrezygnować z pracy, żeby poświecić się wychowywaniu dzieci, jednak nie należy tego odczytywać jako wadę programu.

 

Minister Rafalska  zapewniła, że środki finansowe na realizację Programu w przyszłym roku będą zapewnione. – To priorytet, zadanie jest prawnie zdeterminowane, a decyzje wydane do końca czerwca 2017 r.

 

Stwierdziła też, że na ocenę wpływu programu na gospodarkę trzeba jeszcze poczekać, choć już widać konkretne efekty w obszarze zmniejszania się ubóstwa. Ubóstwo wśród Polaków zmniejszyło się o 1,5 mln osób, w tym o 600 tys. wśród dzieci. – To bardzo dobra wiadomość, pokazująca, że udało się osiągnąć jeden z zakładanych celów Programu – obok wzrostu dzietności i stymulacji gospodarki – oceniła minister. – Podstawowe potrzeby dzieci są zaspokajane.  Maleje liczba rodzin, zgłaszających się do pomocy społecznej, mniejsze jest zapotrzebowanie na dożywianie.

 

Zauważyła też, że przy okazji ubiegania się o świadczenie wychowawcze, część osób dowiaduje się o możliwości otrzymania świadczenia rodzicielskiego, przez co wzrastają transfery finansowe do rodzin.

 

Pytana o zamianę świadczeń pieniężnych na rzeczowe w sytuacji marnotrawienia środków przypomniała, że takich przypadków było w całej Polsce 439 na ponad 2,7 mln złożonych wniosków. - To bardzo wąski margines, bo zaledwie 0,02 procenta.

 

Rodzice otrzymane pieniądze wydają przede wszystkim na tak zwane sztywne potrzeby budżetów domowych, jak wyżywienie, mieszkanie czy odzież, ale w następnej kolejności także na edukację czy rekreację. – Świadczenie otrzymuje 61 proc. dzieci zamieszkałych na wsi – podsumowała minister Elżbieta Rafalska.  

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: