submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska w „Po przecinku” TVP Info, 1 czerwca 2016 r.

01-06-2016
- Do 20 maja niewiele, bo 50 gmin, nie dokonało płatności, mimo, że posiadały środki na ten cel. Z wieloma burmistrzami czy wójtami tych gmin rozmawiałam, większość deklarowała, że najpóźniej w pierwszych dniach czerwca będą wypłacali pieniądze - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.
 
Odniosła się też do informacji o kontrolach wydatkowania przez rodziców środków z programu. - Jest w ustawie artykuł, mówiący, że w przypadku niepokojącej sytuacji marnotrawienia środków, można przeprowadzić wywiad środowiskowy, sprawdzić, na co są wydatkowane i zamienić je na pomoc rzeczową bądź usługową -  żłobek, edukację. Ale to są sytuacje wyjątkowe, gdzie pomoc społeczna już pracuje z daną rodziną, rodzina ma asystenta albo zawarty kontrakt socjalny - powiedziała minister.
 
- W Białymstoku, skąd pochodziły informacje o takich sytuacjach, skala problemuu jest następująca: złożono 17 tys. wniosków i miały miejsce trzy przypadki kontroli - zobrazowała minister skalę problemu.
 
– Rodzina, która zajmuje się swoimi dziećmi i prowadzi normalne życie, nie ma powodów do obaw o kontrolę wypłat w ramach Programu 500 plus. Nie ma także potrzeby gromadzenia jakichkolwiek rachunków za wydatki na dzieci – podkreślała Elżbieta Rafalska.
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: