submenu
content

Wpisując się w projekt Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło elektroniczną procedurę składania wniosku o wyznaczenie mediatora na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236, ze zm.). Elektroniczne złożenie wniosku pozwala na szybki kontakt „online” z Departamentem Dialogu i Partnerstwa Społecznego, dzięki czemu zainteresowane strony sporu otrzymają drogą internetową informację na temat rozpatrywanego wniosku, co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza wzajemną komunikację.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie zwalnia stron sporu z konieczności przesłania do MPiPS wersji papierowej dokumentów. Wnioski kierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej jedynie drogą pocztową są rozpatrywane zgodnie z procedurą.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie nadesłane wnioski, począwszy od stycznia 2008 r., są rejestrowane w Systemie Monitorowania Sporów Zbiorowych będącym bazą danych, prowadzoną dla celów statystycznych, obsługiwaną i administrowaną przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Za pomocą serwisu, pod adresem http://smsz.mpips.gov.pl  można drogą elektroniczną złożyć wniosek o wyznaczenie mediatora z listy MPiPS oraz sprawdzić status złożonego wniosku.

Istnieje również możliwość wydrukowania złożonego drogą elektroniczną wniosku w postaci zgodnej z wymaganą formą papierową.

Użytkownicy mający już utworzone konta w zależności od posiadanego statusu (pracodawcy, związki zawodowe, mediatorzy) mogą zalogować się do bazy danych korzystając przydzielonych im loginów i haseł.

Gwarantujemy poufność przekazywanych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) a dane, o jakie prosimy przeznaczone są wyłącznie do zbierania informacji o charakterze statystycznym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie elektronicznego składania wniosku o wyznaczenie mediatora prosimy o kontakt:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
tel. 22 661 16 38 fax 22 661 16 40
www.mpips.gov.pl  / www.dialog.gov.pl  


tel. 22 661 16 64


tel. 22 661 16 27, fax 22 661 16 24,


do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: