submenu
content
 
1 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 3a i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.) 09-10-2017
2 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 3a i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.) 19-09-2017
3 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 3a i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.) 10-07-2017
4 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.) 19-06-2017
5 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.) 16-05-2017
6 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.) 28-03-2017
7 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.) 07-02-2017
8 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.) 12-01-2017
9 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na dzień 15 grudnia 2016 r. 16-12-2016
10 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 07-12-2016
11 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 14-11-2016
12 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 19-10-2016
13 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 05-10-2016
14 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 16-08-2016
15 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 16-08-2016
16 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 22-07-2016
17 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 14-06-2016
18 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 19-05-2016
19 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 08-04-2016
20 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 09-03-2016
21 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) 09-03-2016
22 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015. 03-02-2016
23 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015. 31-12-2015
24 Wykaz organizacji pożytku publicznego na dzień 15 grudnia 2015, uprawnionych do otrzymania środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 16-12-2015
25 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015. 16-12-2015
26 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 08-10-2015
27 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 14-09-2015
28 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 11-08-2015
29 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 13-05-2015
30 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 13-04-2015
31 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 12-03-2015
32 Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015. 19-02-2015
33 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 na dzień 15 grudnia 2014 16-12-2014
34 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi 14-03-2014
35 Wykaz organizacji pożytku publicznego za rok 2013 uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniony o dostarczone, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, numery rachunków bankowych zgłoszone przez ww. organizacje w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku 14-02-2014
36 Wykaz organizacji pożytku publicznego za rok 2013 uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniony o dostarczone, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, numery rachunków bankowych zgłoszone przez ww. organizacje w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku 16-01-2014
37 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 16-12-2013
38 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 25 kwietnia 2013 r.). 24-06-2013
39 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, wraz z numerami rachunków bankowych na dzień 20 marca 2013 r. 15-03-2013
40 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, wraz z numerami rachunków bankowych na dzień 28 lutego 2013 r. 16-01-2013
41 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z rachunkami bankowymi na dzień 15 marca 2012 r. 15-12-2011
42 Wykaz organizacji pożytku publicznego 2010 r. 14-01-2011
43 Wykaz organizacji pożytku publicznego 2009 r. 30-12-2009

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 3a i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Małgorzata Podrażka
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-10-09
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-10-09 10:25:50 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-09-19 14:52:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-09-19 14:51:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-09-19 14:50:59 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 IX.ods]
5 2017-09-19 14:50:59 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 IX.xlsx]
6 2017-09-19 14:50:59 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 IX.pdf]
7 2017-09-19 14:50:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2017-10-09 10:25:50 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 3a i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-09-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-19 14:52:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-07-10 09:18:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-07-10 09:17:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w VII.xlsx]
4 2017-07-10 09:17:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w VII.ods]
5 2017-07-10 09:17:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w VII.pdf]
6 2017-07-10 09:17:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2017-09-19 14:52:30 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 3a i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-07-10
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-07-10 09:10:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-07-10 09:04:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-06-19 11:27:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-06-19 11:26:38 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz opp - 06.ods]
5 2017-06-19 11:26:38 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz opp - 06.2017.xlsx]
6 2017-06-19 11:26:36 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz opp - 06.pdf]
7 2017-06-19 11:26:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2017-07-10 09:10:20 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: DPP
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2017-06-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-06-19 11:11:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-06-19 11:10:26 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w V 2017.ods]
3 2017-06-19 11:10:25 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w V 2017.xlsx]
4 2017-06-19 11:10:25 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w V 2017.pdf]
5 2017-06-19 11:10:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2017-06-19 11:04:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2017-05-17 13:17:25 Wacław Konewko modyfikacja
8 2017-06-19 11:11:37 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
9 2017-05-17 13:15:20 Wacław Konewko dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w IV 2017_2.xlsx]
10 2017-05-17 13:15:20 Wacław Konewko dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w IV 2017.pdf]
11 2017-05-17 13:15:20 Wacław Konewko dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w IV 2017.xlsx]

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-05-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-06-19 11:04:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-06-19 10:42:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-06-19 10:33:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-05-16 11:04:45 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
5 2017-04-14 07:26:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w IV 2017.ods]
6 2017-04-14 07:26:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w IV 2017.xlsx]
7 2017-04-14 07:26:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w IV 2017.pdf]

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-03-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-06-19 10:48:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-03-28 07:41:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-03-28 10:48:09 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
4 2017-03-28 07:40:36 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w III 2017.ods]
5 2017-03-28 07:40:36 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w III 2017.xlsx]
6 2017-03-28 07:40:36 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w III 2017.pdf]

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-02-07
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-07 08:21:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w II 2017 r.ods]
2 2017-02-07 08:21:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w II 2017 r.pdf]
3 2017-02-07 08:21:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w II 2017 r.xlsx]
4 2017-02-07 08:21:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2017-02-07 08:21:23 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 ., poz. 1817 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Małgorzata Podrażka
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-01-12
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-02 12:18:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-02-02 12:16:43 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w I 2017 r .ods]
3 2017-02-02 12:16:43 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w I 2017 r .xlsx]
4 2017-02-02 12:16:43 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w I 2017 r .pdf]
5 2017-02-02 12:16:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2017-02-02 12:14:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2017-01-12 12:18:15 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na dzień 15 grudnia 2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-12-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-02 12:19:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-01-12 15:21:44 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-01-12 15:21:20 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w 2017 r.ods]
4 2017-01-12 15:21:20 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w 2017 r.xlsx]
5 2017-01-12 15:21:19 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1 w 2017 r.pdf]
6 2017-01-12 15:21:19 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2017-01-12 15:20:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-12-16 12:19:51 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-12-07
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-02 12:17:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-12-07 15:26:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-12-07 12:08:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-12-07 12:08:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego aktualizacja wykazu za 2015 w XII 2016.ods]
5 2016-12-07 12:08:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego aktualizacja wykazu za 2015 w XII 2016.xlsx]
6 2016-12-07 12:08:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego aktualizacja wykazu za 2015 w XII 2016.pdf]
7 2016-12-07 12:08:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-12-07 12:17:00 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-11-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-07 15:26:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-12-07 12:08:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-11-14 08:49:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego XI 2016.ods]
4 2016-11-14 08:49:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego XI 2016.xlsx]
5 2016-11-14 08:49:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego XI 2016.pdf]
6 2016-11-14 08:49:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-11-14 08:47:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-11-14 15:26:10 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Joanna Wójcik-Tarnowska
Data wytworzenia: 2016-10-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-07 15:26:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-12-07 12:08:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-10-19 09:17:38 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
4 2016-10-19 09:15:31 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego X 2016.xlsx]
5 2016-10-19 09:15:31 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego X 2016.ods]
6 2016-10-19 09:15:31 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego X 2016.pdf]
7 2016-10-19 09:15:31 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
8 2016-10-19 15:26:32 Joanna Wójcik-Tarnowska utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-10-05
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-05 08:08:38 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego IX.ods]
2 2016-10-05 08:08:38 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego IX.XLSX]
3 2016-10-05 08:08:38 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego IX.pdf]
4 2016-10-05 08:08:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-10-05 08:08:38 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

 

Wykaz dotyczy aktualizacji wykazu za rok 2015, który obowiązuje w roku 2016.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-08-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-02 12:17:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-12-07 12:09:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-08-16 14:50:02 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego VIII.XLSX]
4 2016-08-16 14:50:02 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego VIII.ods]
5 2016-08-16 14:50:02 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego VIII.pdf]
6 2016-08-16 14:50:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-08-16 12:17:09 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-08-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-16 14:47:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-07-22 07:17:21 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego VII 2016.XLSX]
3 2016-07-22 07:17:21 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego VII 2016.ods]
4 2016-07-22 07:17:21 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wykaz organizacji pozytku publicznego VII 2016.pdf]
5 2016-07-22 07:17:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-08-16 14:47:17 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-07-22
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-22 07:12:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-06-14 07:35:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego VI 2016.ods]
3 2016-06-14 07:35:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego VI 2016.XLSX]
4 2016-06-14 07:35:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego VI 2016.pdf]
5 2016-06-14 07:35:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-07-22 07:12:52 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-06-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-02 12:17:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-06-14 07:40:48 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego V 2016.ods]
3 2016-06-14 07:40:48 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego V 2016.XLSX]
4 2016-06-14 07:40:47 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego V 2016.pdf]
5 2016-06-14 07:40:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-06-14 12:17:23 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Małgorzata Podrażka
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 09:45:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-04-12 08:49:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego IV 2016.XLSX]
3 2016-04-12 08:49:17 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego IV 2016.pdf]
4 2016-04-12 08:49:17 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego IV 2016.ods]
5 2016-04-12 08:49:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-04-12 08:48:47 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego.XLSX]
7 2016-04-12 08:48:47 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_4.ods]
8 2016-04-12 08:48:46 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_4.pdf]
9 2016-04-12 08:48:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-04-08 12:34:32 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego.XLSX]
11 2016-04-08 12:34:32 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_4.ods]
12 2016-04-08 12:34:32 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_4.pdf]
13 2016-04-08 12:34:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2016-05-19 09:45:02 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-04-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-08 12:31:47 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-04-08 12:28:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-03-22 07:22:58 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych w 2016 organizacji pozytku publicznego _2.XLSX]
4 2016-03-22 07:22:58 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych w 2016 organizacji pozytku publicznego _2.ods]
5 2016-03-22 07:22:57 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych w 2016 organizacji pozytku publicznego _2.pdf]
6 2016-03-22 07:22:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-04-08 12:31:47 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-03-09
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-08 12:31:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-03-09 12:05:46 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych w 2016 organizacji pozytku publicznego .ods]
3 2016-03-09 12:05:46 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych w 2016 organizacji pozytku publicznego .XLSX]
4 2016-03-09 12:05:46 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych w 2016 organizacji pozytku publicznego .pdf]
5 2016-03-09 12:05:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-03-09 12:31:37 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-03-09
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-09 12:06:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-02-12 13:36:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _3.ods]
3 2016-02-12 13:36:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _3.XLSX]
4 2016-02-12 13:36:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _3.pdf]
5 2016-02-12 13:36:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-02-12 13:35:12 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _2.XLSX]
7 2016-02-12 13:35:12 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _2.ods]
8 2016-02-12 13:35:12 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _2.pdf]
9 2016-02-12 13:35:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-02-12 13:32:26 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _2.XLSX]
11 2016-02-12 13:32:26 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _2.ods]
12 2016-02-12 13:32:26 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 _2.pdf]
13 2016-02-12 13:32:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2016-03-09 12:06:01 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Małgorzata Podrażka
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-02-03
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-03 14:18:41 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 .ods]
2 2016-02-03 14:18:41 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 .XLSX]
3 2016-02-03 14:18:41 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016 .pdf]
4 2016-02-03 14:18:41 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-02-03 14:18:40 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-12-31
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-12 13:55:40 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-02-03 14:28:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-01-26 13:52:56 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [WYKAZ uprawnionych opp za 2015 w 2016.XLSX]
4 2016-01-26 13:52:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016.ods]
5 2016-01-26 13:52:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016_2.pdf]
6 2016-01-26 13:52:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2015-12-31 13:55:40 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego na dzień 15 grudnia 2015, uprawnionych do otrzymania środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016

Wykaz organizacji pożytku publicznego na dzień 15 grudnia 2015, uprawnionych do otrzymania środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016. Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-12-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-16 13:48:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016.pdf]
2 2015-12-16 13:48:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016.xlsx]
3 2015-12-16 13:48:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz uprawnionych opp za 2015 w 2016.ods]
4 2015-12-16 13:48:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-12-16 13:46:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-12-16 13:48:55 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

W myśl art. 27a ust. 5 ww. ustawy w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-12-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-16 14:03:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego XII.pdf]
2 2015-12-16 14:03:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego XII.xlsx]
3 2015-12-16 14:03:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego XII.ods]
4 2015-12-16 14:03:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-12-16 14:00:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-12-16 14:03:48 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015

 

W myśl art. 27a ust. 5 ww. ustawy w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-10-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-08 13:49:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-10-08 11:16:17 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego X.ods]
3 2015-10-08 11:16:17 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego X.pdf]
4 2015-10-08 11:16:17 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego X.xlsx]
5 2015-10-08 11:16:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-10-08 13:49:45 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015

 

W myśl art. 27a ust. 5 ww. ustawy w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pozytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-09-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-14 15:22:47 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-09-14 11:11:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-09-14 11:11:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-09-14 11:07:17 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_3.ods]
5 2015-09-14 11:07:17 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_3.pdf]
6 2015-09-14 11:07:16 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_4.xlsx]
7 2015-09-14 11:07:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2015-09-14 15:22:47 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015

 

W myśl art. 27a ust. 5 ww. ustawy w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pozytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Joanna Wójcik-Tarnowska
Data wytworzenia: 2015-08-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-14 11:08:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-08-17 08:15:37 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego.ods]
3 2015-08-17 08:15:37 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego.xlsx]
4 2015-08-17 08:15:37 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego.pdf]
5 2015-08-17 08:15:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-08-14 12:41:23 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
7 2015-08-14 12:40:54 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
8 2015-08-11 11:08:30 Joanna Wójcik-Tarnowska utworzenie dokumentu
9 2015-08-14 12:39:26 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_2.ods]
10 2015-08-14 12:39:26 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_3.xlsx]
11 2015-08-14 12:39:26 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_2.pdf]

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pozytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-05-13
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-14 11:08:51 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-05-13 14:35:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-05-13 14:34:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-05-13 14:29:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-05-13 14:28:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-05-13 14:27:36 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz maj.ods]
7 2015-05-13 14:27:36 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz maj.xlsx]
8 2015-05-13 14:27:36 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz maj.pdf]
9 2015-05-13 14:27:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2015-05-13 11:08:51 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015

 

W myśl art. 27a ust. 5 ww. ustawy w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-04-13
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-30 07:11:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-04-30 07:08:54 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien 2.ods]
3 2015-04-30 07:08:54 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien 2.xlsx]
4 2015-04-30 07:08:54 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien 2.pdf]
5 2015-04-30 07:08:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-04-30 07:08:03 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien_2.ods]
7 2015-04-30 07:08:03 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien_2.xlsx]
8 2015-04-30 07:08:03 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien_2.pdf]
9 2015-04-30 07:08:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2015-04-13 07:19:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2015-04-13 07:15:29 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien_2.ods]
12 2015-04-13 07:15:29 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien_2.xlsx]
13 2015-04-13 07:15:29 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien_2.pdf]
14 2015-04-13 07:15:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2015-04-13 07:11:06 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015

 

W myśl art. 27a ust. 5 ww. ustawy w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-03-12
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-13 15:23:40 Katarzyna Kołodziej modyfikacja
2 2015-04-13 15:23:02 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.xlsx]
3 2015-04-13 15:23:01 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.pdf]
4 2015-04-13 15:23:00 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.ods]
5 2015-04-13 15:23:00 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien.ods]
6 2015-04-13 15:23:00 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien.xlsx]
7 2015-04-13 15:23:00 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien.pdf]
8 2015-04-13 15:23:00 Katarzyna Kołodziej modyfikacja
9 2015-04-10 15:25:31 Katarzyna Kołodziej modyfikacja
10 2015-04-10 15:25:19 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.xlsx]
11 2015-04-10 15:25:18 Katarzyna Kołodziej modyfikacja
12 2015-04-10 15:25:01 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien.ods]
13 2015-04-10 15:25:01 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien.pdf]
14 2015-04-10 15:25:01 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego kwiecien.xlsx]
15 2015-04-10 15:25:01 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.ods]
16 2015-04-10 15:25:01 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.pdf]
17 2015-04-10 15:25:01 Katarzyna Kołodziej modyfikacja
18 2015-03-12 09:14:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.ods]
19 2015-03-12 09:14:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.xlsx]
20 2015-03-12 09:14:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego marzec.pdf]
21 2015-03-12 09:14:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
22 2015-03-12 15:23:40 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

 

W myśl art. 27a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-02-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-19 16:10:36 Joanna Wójcik-Tarnowska edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego_2.xlsx]
2 2015-02-19 16:10:36 Joanna Wójcik-Tarnowska edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego.xlsx]
3 2015-02-19 16:10:36 Joanna Wójcik-Tarnowska edycja pliku [wykaz organizacji pozytku publicznego.pdf]
4 2015-02-19 16:10:36 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
5 2015-01-14 08:38:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-01-14 08:37:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2015-01-14 08:30:09 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_2015r.XLSX]
8 2015-01-14 08:30:09 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_2015r.ods]
9 2015-01-14 08:30:09 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_2015r.XLS.pdf]
10 2015-01-14 08:30:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2015-02-19 16:10:36 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 na dzień 15 grudnia 2014

 

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2014-12-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-12-24 09:03:11 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_2015_r.xlsx]
2 2014-12-24 09:03:11 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_2015_r.ods]
3 2014-12-24 09:03:10 Joanna Wójcik-Tarnowska dodanie pliku [wykaz_organizacji_pozytku_publicznego_uprawnionych_do_1_w_2015_r.pdf]
4 2014-12-24 09:03:10 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
5 2014-12-24 09:02:23 Joanna Wójcik-Tarnowska usunięcie pliku [wykaz organizacji.ods]
6 2014-12-24 09:02:23 Joanna Wójcik-Tarnowska usunięcie pliku [wykaz organizacji .xlsx]
7 2014-12-24 09:02:23 Joanna Wójcik-Tarnowska usunięcie pliku [wykaz organizacji .pdf]
8 2014-12-24 09:02:23 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
9 2014-12-16 07:20:47 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2014-12-16 07:20:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2014-12-16 07:18:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji.ods]
12 2014-12-16 07:18:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji .xlsx]
13 2014-12-16 07:18:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz organizacji .pdf]
14 2014-12-16 07:18:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2014-12-16 09:03:10 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi

 

"Zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi".

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2014-03-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-07-03 08:20:44 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013x0.ods]
2 2014-07-03 08:20:44 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013x0.xlsx]
3 2014-07-03 08:20:44 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2014-07-03 08:19:58 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013.pdf]
5 2014-07-03 08:19:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2014-07-03 08:19:12 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za.ods]
7 2014-07-03 08:19:12 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za.pdf]
8 2014-07-03 08:19:12 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_.xlsx]
9 2014-07-03 08:19:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2014-03-14 12:51:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2014-03-14 12:51:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2014-03-14 12:50:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za.ods]
13 2014-03-14 12:50:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_.xlsx]
14 2014-03-14 12:50:11 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za.pdf]
15 2014-03-14 12:50:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2014-03-14 12:48:46 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych_marzec ods.ods]
17 2014-03-14 12:48:46 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych_marzec pdf.pdf]
18 2014-03-14 12:48:46 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych_marzec.xlsx]
19 2014-03-14 12:48:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
20 2014-03-14 12:47:01 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych_marzec ods.ods]
21 2014-03-14 12:47:01 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych_marzec pdf.pdf]
22 2014-03-14 12:47:01 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych_marzec.xlsx]
23 2014-03-14 12:47:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
24 2014-03-14 12:44:40 Małgorzata Podrażka modyfikacja
25 2014-03-14 12:44:19 Małgorzata Podrażka modyfikacja
26 2014-03-14 08:20:44 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego za rok 2013 uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniony o dostarczone, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, numery rachunków bankowych zgłoszone przez ww. organizacje w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku

 

Zgodnie z art. 27a ust. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi.

 

Należy podkreślić, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co do poprawności numerów rachunków bankowych zamieszczonych w wykazie na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2014-02-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-02-18 18:31:22 Joanna Wójcik modyfikacja
2 2014-02-18 18:31:00 Joanna Wójcik modyfikacja
3 2014-02-18 18:29:23 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych pdf.pdf]
4 2014-02-18 18:29:23 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych ods.ods]
5 2014-02-18 18:29:23 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych.xlsx]
6 2014-02-18 18:29:23 Joanna Wójcik modyfikacja
7 2014-02-18 18:28:43 Joanna Wójcik usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r.ods]
8 2014-02-18 18:28:43 Joanna Wójcik usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych pdf.pdf]
9 2014-02-18 18:28:43 Joanna Wójcik usunięcie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych.xlsx]
10 2014-02-18 18:28:43 Joanna Wójcik modyfikacja
11 2014-02-14 11:14:59 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r.ods]
12 2014-02-14 11:14:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2014-02-14 11:12:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2014-02-14 11:11:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2014-02-14 11:10:34 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych ods.ods]
16 2014-02-14 11:10:34 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych pdf.pdf]
17 2014-02-14 11:10:34 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_ze_zaktualizowanymi_numerami_rachunkow_bankowych.xlsx]
18 2014-02-14 11:10:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
19 2014-02-14 18:31:22 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego za rok 2013 uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniony o dostarczone, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, numery rachunków bankowych zgłoszone przez ww. organizacje w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2014-01-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-20 17:30:41 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_z_numerami_rachunkow_bankowych ods.ods]
2 2014-01-20 17:30:41 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz_opp_uprawnionych_do_1_proc_za_2013_r_wraz_z_numerami_rachunkow_bankowych.xlsx]
3 2014-01-20 17:30:41 Joanna Wójcik modyfikacja
4 2014-01-20 17:30:08 Joanna Wójcik usunięcie pliku [2013_wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2013 r wraz z numerami rachunkow bankowych ods.ods]
5 2014-01-20 17:30:08 Joanna Wójcik modyfikacja
6 2014-01-16 07:14:19 Wacław Konewko modyfikacja
7 2014-01-16 17:30:41 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
8 2014-01-16 07:13:36 Wacław Konewko dodanie pliku [2013_wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2013 r wraz z numerami rachunkow bankowych ods.ods]

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Joanna Wójcik
Data wytworzenia: 2013-12-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-17 08:38:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2013-12-16 19:45:00 Joanna Wójcik modyfikacja
3 2013-12-16 19:44:05 Joanna Wójcik modyfikacja
4 2013-12-16 19:43:12 Joanna Wójcik modyfikacja
5 2013-12-16 19:40:27 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2013 ods.ods]
6 2013-12-16 19:40:27 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2013 r.xlsx]
7 2013-12-16 19:40:27 Joanna Wójcik dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2013 pdf.pdf]
8 2013-12-16 19:40:27 Joanna Wójcik modyfikacja
9 2013-12-16 08:38:02 Joanna Wójcik utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 25 kwietnia 2013 r.).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2013-06-24
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-24 10:20:50 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2013-06-24 10:20:16 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami aktualizacja rach ods.ods]
3 2013-06-24 10:20:16 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami aktualizacja rach pdf.pdf]
4 2013-06-24 10:20:16 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami aktualizacja rach xls.xls]
5 2013-06-24 10:20:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2013-06-24 10:20:50 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, wraz z numerami rachunków bankowych na dzień 20 marca 2013 r.

 

 

"Zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi".

 

Infolinia pod numerem telefonu: 22 661 11 47 w godzinach 10.00-15.00

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2013-03-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-03 11:12:18 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami marzec pdf_2.pdf]
2 2013-04-03 11:12:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2013-03-20 14:46:28 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
4 2013-03-20 14:46:10 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami20.03 ods.ods]
5 2013-03-20 14:46:10 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami20.03 xls.xls]
6 2013-03-20 14:46:10 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami20.03 pdf.pdf]
7 2013-03-20 14:46:10 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
8 2013-03-15 07:35:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2013-03-15 07:34:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2013-03-15 07:34:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2013-03-15 07:32:37 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami marzec ods.ods]
12 2013-03-15 07:32:37 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami marzec xls.xls]
13 2013-03-15 07:32:37 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami marzec pdf.pdf]
14 2013-03-15 07:32:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2013-03-15 11:12:18 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, wraz z numerami rachunków bankowych na dzień 28 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 27a ust. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi.

Informujemy, że  terminie do dnia 28 lutego 2013 roku, organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co do poprawności numerów rachunków bankowych zamieszczonych w poniższym wykazie.
 

Infolinia pod numerem telefonu: 22 661 11 47 w godzinach 10.00-15.00

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
Data wytworzenia: 2013-01-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-03-15 08:47:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2013-03-15 08:46:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2013-02-28 13:26:25 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami 28luty ods.ods]
4 2013-02-28 13:26:25 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami 28luty xls.xls]
5 2013-02-28 13:26:25 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami 28luty pdf.pdf]
6 2013-02-28 13:26:25 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
7 2013-02-26 11:04:09 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
8 2013-02-26 11:03:21 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami 26luty ods.ods]
9 2013-02-26 11:03:21 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami26 luty xls.xls]
10 2013-02-26 11:03:21 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami 26luty pdf.pdf]
11 2013-02-26 11:03:21 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
12 2013-02-15 09:48:48 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami 15luty ods.ods]
13 2013-02-15 09:48:48 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami15luty xls.xls]
14 2013-02-15 09:48:48 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami 15luty pdf.pdf]
15 2013-02-15 09:48:48 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
16 2013-02-14 11:52:20 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
17 2013-02-14 10:29:38 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami luty ods.ods]
18 2013-02-14 10:29:38 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami luty xls.xls]
19 2013-02-14 10:29:38 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami luty pdf.pdf]
20 2013-02-14 10:29:37 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
21 2013-01-22 15:47:12 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami ods.ods]
22 2013-01-22 15:47:12 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami xls.xls]
23 2013-01-22 15:47:12 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami pdf.pdf]
24 2013-01-22 15:47:12 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
25 2013-01-18 11:10:21 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 r z rachunkami ods.ods]
26 2013-01-18 11:10:21 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 r z rachunkami xls.xls]
27 2013-01-18 11:10:21 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2012 r z rachunkami pdf.pdf]
28 2013-01-18 11:10:21 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
29 2013-01-16 09:06:55 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
30 2013-01-16 08:47:58 Małgorzata Harasimiuk utworzenie dokumentu
31 2013-01-16 09:05:59 Małgorzata Harasimiuk dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami xls.ods]
32 2013-01-16 09:05:59 Małgorzata Harasimiuk dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami xls.xls]
33 2013-01-16 09:05:59 Małgorzata Harasimiuk dodanie pliku [wykaz OPP za 2012 z rachunkami pdf.pdf]

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z rachunkami bankowymi na dzień 15 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011.
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1244)) oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 434), Departament Pożytku Publicznego informuje, iż nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego. Więcej w pliku:  Informacje na temat zmian w obowiązkach sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego w 2012 roku
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
Data wytworzenia: 2011-12-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-04-25 15:24:18 Jacek Szczepaniak modyfikacja
2 2012-03-15 15:34:25 Wacław Konewko edycja pliku [wykaz OPP za 2011 stan 15 marca 2012.ods]
3 2012-03-15 15:34:25 Wacław Konewko edycja pliku [wykaz OPP za 2011 stan 15 marca 2012.xls]
4 2012-03-15 15:34:25 Wacław Konewko edycja pliku [wykaz OPP za 2011 stan 15 marca 2012.r pdf.pdf]
5 2012-03-15 15:34:25 Wacław Konewko modyfikacja
6 2012-02-15 15:48:13 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2011 stan 15 luty 2012.ods]
7 2012-02-15 15:48:13 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2011 stan 15 luty 2012.xls]
8 2012-02-15 15:48:13 Małgorzata Harasimiuk edycja pliku [wykaz OPP za 2011 stan 15 luty 2012.pdf]
9 2012-02-15 15:48:13 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
10 2012-01-16 13:19:16 Jacek Szczepaniak modyfikacja
11 2012-01-13 15:49:49 Jacek Szczepaniak modyfikacja
12 2012-01-13 15:49:39 Jacek Szczepaniak modyfikacja
13 2012-01-13 14:29:24 Jacek Szczepaniak modyfikacja
14 2012-01-13 14:29:11 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2011 ods.ods]
15 2012-01-13 14:29:11 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2011.pdf]
16 2012-01-13 14:29:11 Jacek Szczepaniak modyfikacja
17 2012-01-13 14:27:41 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [KOMUNIKAT DO ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO NA TEMAT NUMERU KONTA BANKOWEGO WLASCIWEGO DO PRZEKAZANIA 1.pdf]
18 2012-01-13 14:27:41 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc podatku za 2011r na 13 stycznia 2012.ods]
19 2012-01-13 14:27:41 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz na 13 stycznia 2012.xls]
20 2012-01-13 14:27:41 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc podatku za 2011 r na 13 stycznia 2012.pdf]
21 2012-01-13 14:27:41 Jacek Szczepaniak modyfikacja
22 2012-01-13 14:21:16 Jacek Szczepaniak modyfikacja
23 2012-01-04 16:01:17 Jacek Szczepaniak modyfikacja
24 2012-01-04 16:00:32 Jacek Szczepaniak modyfikacja
25 2012-01-04 15:59:56 Jacek Szczepaniak modyfikacja
26 2012-01-04 15:55:49 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [Informacja na temat obowiazku sprawozdawczego organizacji _04-01-12.pdf]
27 2012-01-04 15:55:49 Jacek Szczepaniak modyfikacja
28 2012-01-04 10:07:33 Jacek Szczepaniak modyfikacja
29 2011-12-15 18:27:14 Małgorzata Harasimiuk dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2011 ods.ods]
30 2011-12-15 18:27:14 Małgorzata Harasimiuk dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do 1 proc za 2011.pdf]
31 2011-12-15 18:27:14 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
32 2011-12-15 15:24:18 Małgorzata Harasimiuk utworzenie dokumentu

Wykaz organizacji pożytku publicznego 2010 r.

Dodatkowe informacje na temat wykazu za rok 2010

pod numerem telefonu: (22) 661 11 47 

Więcej informacji na stronie departamentu pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.pozytek.gov.pl* * *


Komunikat w sprawie wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku

Obowiązek składania sprawozdań finansowych i merytorycznych do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego istnieje już od 2004 r. Natomiast, w związku z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz.146), po raz pierwszy niezłożenie tych sprawozdań wiąże się z nieumieszczeniem organizacji pożytku publicznego na wykazie uprawnionych od uzyskania 1% podatku. Jednakże, zważywszy na fakt, że powiązanie wypełniania obowiązku sprawozdawczego z możliwością uzyskania 1% podatku obowiązuje od 1 września 2010 r., Ministerstwo w roku bieżącym, w drodze wyjątku, zamieści w wykazie organizacji uprawnionych od uzyskania 1% podatku te organizacje, które złożyły sprawozdania nie później niż do dnia 15 grudnia 2010 r., a więc do dnia, w którym zgodnie z ustawą wykaz miał zostać sporządzony. Tym samym w wykazie nie znajdą się organizacje, które w ogóle nie złożyły sprawozdań ani ich nie opublikowały na stronie internetowej MPiPS.* * * 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2011 r. Nr 86 poz. 474) Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie danych otrzymanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych publikuje wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniony o rachunki bankowe, o których mowa w art. 27a ust. 10 (numery rachunków bankowych, których zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji pożytku publicznego) zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego.


Proszę nie zgłaszać numerów rachunków bankowych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Jacek Szczepaniak
Data wytworzenia: 2011-01-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-01-27 14:08:12 Wacław Konewko modyfikacja
2 2011-10-31 12:21:03 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
3 2011-10-31 12:20:37 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
4 2011-10-31 12:19:43 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
5 2011-08-12 14:01:08 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-11.ods]
6 2011-08-12 14:01:08 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-11.xls]
7 2011-08-12 14:01:08 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-2011.xlsx]
8 2011-08-12 14:01:08 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-11.pdf]
9 2011-08-12 14:01:08 Jacek Szczepaniak modyfikacja
10 2011-08-12 13:59:28 Jacek Szczepaniak modyfikacja
11 2011-08-12 13:57:36 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 10.08.2011.ods]
12 2011-08-12 13:57:36 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 10.08.2011.pdf]
13 2011-08-12 13:57:36 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 10.08.2011.xls]
14 2011-08-12 13:57:36 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 10.08.2011.xlsx]
15 2011-08-12 13:57:36 Jacek Szczepaniak modyfikacja
16 2011-07-22 09:54:59 Jacek Szczepaniak modyfikacja
17 2011-07-22 09:52:53 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-11.ods]
18 2011-07-22 09:52:53 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-11.pdf]
19 2011-07-22 09:52:53 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-11.xls]
20 2011-07-22 09:52:53 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych do otrzymania 1 zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 20.07.2011_22-07-2011.xlsx]
21 2011-07-22 09:52:53 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp xlsx zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 30.04.2011_17-05-11.xlsx]
22 2011-07-22 09:52:53 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp ods zaaktualizowany o rachunki od naczelnik0w na dn 30.04.2011.zip]
23 2011-07-22 09:52:52 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp xlszaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 30.04.2011_17-05-11.xls]
24 2011-07-22 09:52:52 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz opp uprawnionych zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 30.04.2011_17-05-11.pdf]
25 2011-07-22 09:52:52 Jacek Szczepaniak modyfikacja
26 2011-05-18 11:52:47 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp xlsx zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 30.04.2011_17-05-11.xlsx]
27 2011-05-18 11:52:47 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp ods zaaktualizowany o rachunki od naczelnik0w na dn 30.04.2011.zip]
28 2011-05-18 11:52:47 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp xlszaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 30.04.2011_17-05-11.xls]
29 2011-05-18 11:52:47 Jacek Szczepaniak dodanie pliku [wykaz opp uprawnionych zaaktualizowany o rachunki od naczelnikow na dn 30.04.2011_17-05-11.pdf]
30 2011-05-18 11:52:47 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz-opp-uprawnionych-do-otrzymania-1-proc-pod-za-2010-r-zaktualizowany-r-ki-bankowymi-z-us-do28-02-2011.ods_16-03-11]
31 2011-05-18 11:52:47 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz-opp-uprawnionych-do-otrzymania-1-proc-pod-za-2010-r-zaktualizowany-r-ki-bankowymi-z-us-do28-02-2011-16-03-11.xls]
32 2011-05-18 11:52:47 Jacek Szczepaniak usunięcie pliku [wykaz-opp-uprawnionych-do-otrzymania-1-proc-pod-za-2010-r-zaktualizowany-r-ki-bankowymi-z-us-do28-02-2011-16-03-11.pdf]
33 2011-05-18 11:52:46 Jacek Szczepaniak modyfikacja
34 2011-05-12 15:30:06 k.kurzynska modyfikacja
35 2011-03-16 13:19:06 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (ods.)]
36 2011-03-16 13:18:56 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (ods.)]
37 2011-03-16 13:17:41 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (xls)]
38 2011-03-16 13:15:37 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (pdf.)]
39 2011-03-01 14:50:00 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (xls)]
40 2011-03-01 14:48:28 Jacek Szczepaniak [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (ods.)]
41 2011-03-01 14:46:24 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (pdf.)]
42 2011-02-10 12:23:20 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (xls)]
43 2011-02-10 12:23:11 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (pdf.)]
44 2011-02-10 12:21:07 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organiazacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (xls)]
45 2011-02-10 09:48:25 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organiazacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (pdf.)]
46 2011-02-10 09:48:08 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organiazacji pozytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (pdf.)]
47 2011-02-10 09:48:07 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organiazacji pozytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (pdf.)]
48 2011-02-10 09:47:32 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organiazacji pozytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 r wraz z rachunkami bankowymi (pdf.)]
49 2011-01-31 12:39:36 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 25 stycznia 2011 r. (pdf.)]
50 2011-01-31 12:38:27 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 25 stycznia 2011 r. (pdf.)]
51 2011-01-26 11:17:30 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 25 stycznia 2011 r. (xls)]
52 2011-01-26 11:16:55 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 25 stycznia 2011 r. (pdf.)]
53 2011-01-24 10:40:45 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
54 2011-01-24 10:39:46 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
55 2011-01-18 14:40:32 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
56 2011-01-18 14:40:25 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
57 2011-01-17 11:05:38 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 14 stycznia 2011 r. (xls)]
58 2011-01-17 11:04:39 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 14 stycznia 2011 r. (pdf.)]
59 2011-01-17 09:41:19 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 14 stycznia 2011 r. (pdf.)]
60 2011-01-14 15:48:28 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
61 2011-01-14 15:17:48 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
62 2011-01-14 15:14:31 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
63 2011-01-14 15:13:24 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pozytku publicznego; stan na dzień 14 stycznia 2011 r. (pdf.)]
64 2011-01-14 15:12:57 Jacek Szczepaniak [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego; stan na dzień 14 stycznia 2011 r. (xls)]
65 2011-01-14 15:11:17 Jacek Szczepaniak [dodanie pliku Wykaz organizacji pozytku publicznego (stan na dzień 14 stycznia 2011 r.)]
66 2011-01-14 14:57:10 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
67 2011-01-14 14:56:49 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
68 2011-01-14 14:56:28 Jacek Szczepaniak [utworzenie dokumentu]

Wykaz organizacji pożytku publicznego 2009 r.

Komunikat dotyczący numerów rachunków bankowych organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009


Informujemy, że minister do spraw zabezpieczenia społecznego prowadził do 31 sierpnia 2010 roku elektroniczny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z tytułu 1% podatku za rok 2009. Organizacje, które przekazały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej numery rachunków bankowych w w/w terminie zostały uwzględnione w wykazie na dzień 31 sierpnia 2010 r.

 

Departament Pożytku Publicznego zamieszcza ostateczny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 na dzień 31 sierpnia 2010 r. Powyższy wykaz został uzupełniony o rachunki bankowe, przekazane przez Ministerstwo Finansów w dniu 13 stycznia 2011 r., które zostały zgłoszone do urzędów skarbowych właściwych wg. siedziby tej organizacji w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krzysztof Więckiewicz Departament Pożytku Publicznego
Informację wprowadził/a: Jacek Szczepaniak
Data wytworzenia: 2009-12-30
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-01-27 14:08:30 Wacław Konewko modyfikacja
2 2011-01-18 10:10:25 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 31 sierpnia 2010 r. uzupełniony o rachunki bankowe (pdf)]
3 2011-01-18 10:09:57 Jacek Szczepaniak [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 31 sierpnia 2010 r. uzupełniony o rachunki bankowe (xls)]
4 2011-01-17 09:42:04 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 31 sierpnia 2010 r. uzupełniony o rachunki bankowe]
5 2011-01-17 09:40:44 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
6 2011-01-17 09:40:39 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
7 2011-01-17 09:38:58 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
8 2011-01-17 09:38:43 Jacek Szczepaniak [dodanie pliku Wykaz organizacji pozytku publicznego, stan na 31 sierpnia 2010 r. uzupełniony o rachunki z US]
9 2011-01-14 15:21:28 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
10 2011-01-14 15:19:53 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
11 2011-01-14 15:19:29 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
12 2011-01-14 15:19:22 Jacek Szczepaniak [usunięcie pliku załącznika Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 14 stycznia 2011 r. (.xls)]
13 2011-01-14 15:19:17 Jacek Szczepaniak [usunięcie pliku załącznika Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 14 stycznia 2011 r. (.pdf)]
14 2011-01-14 14:02:18 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
15 2011-01-14 13:58:43 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 14 stycznia 2011 r. (.xls)]
16 2011-01-14 13:57:53 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 14 stycznia 2011 r. (.pdf)]
17 2011-01-13 12:17:46 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
18 2011-01-12 13:49:53 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
19 2011-01-12 13:48:00 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
20 2011-01-12 13:03:57 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
21 2011-01-12 13:03:13 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
22 2011-01-12 12:58:26 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
23 2010-12-23 12:47:14 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
24 2010-12-17 09:56:58 Wacław Konewko [modyfikacja]
25 2010-12-17 09:56:29 Wacław Konewko [modyfikacja]
26 2010-12-17 09:55:41 Wacław Konewko [modyfikacja]
27 2010-12-15 15:59:22 Wacław Konewko [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 30 listopada 2010 r. (.xls)]
28 2010-12-15 15:58:30 Wacław Konewko [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 30 listopada 2010 r. (.pdf)]
29 2010-12-15 15:56:48 Wacław Konewko [usunięcie pliku załącznika Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 27 sierpnia 2010 r.]
30 2010-12-06 15:34:49 Wacław Konewko [modyfikacja]
31 2010-12-06 15:32:55 Wacław Konewko [modyfikacja]
32 2010-12-06 15:32:09 Wacław Konewko [modyfikacja]
33 2010-12-06 15:32:05 Wacław Konewko [modyfikacja]
34 2010-09-16 13:46:31 Wacław Konewko [modyfikacja]
35 2010-08-27 15:15:48 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 27 sierpnia 2010 r.]
36 2010-08-27 14:02:27 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 27 sierpnia 2010 r.]
37 2010-08-10 11:12:10 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 8 sierpnia 2010 r.]
38 2010-08-10 11:11:28 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na dzień 8 sierpnia 2010 r.]
39 2010-07-27 13:22:36 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na dzień 27 lipca 2010 r.]
40 2010-07-07 10:02:34 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na dzień 5 lipca 2010 r.]
41 2010-06-17 12:39:49 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 15 czerwca 2010 r.]
42 2010-06-16 10:30:58 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 15 czerwca 2010 r.]
43 2010-06-16 10:30:50 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 15 czerwca 2010 r.]
44 2010-06-15 14:02:17 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 15 czerwca 2010 r.]
45 2010-06-01 10:38:37 Wacław Konewko [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 1 czerwca 2010 r.]
46 2010-06-01 10:38:01 Wacław Konewko [usunięcie pliku załącznika Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 14 maja 2010 r.]
47 2010-05-17 10:08:38 Wacław Konewko [modyfikacja]
48 2010-05-17 10:07:27 Wacław Konewko [modyfikacja]
49 2010-05-17 10:06:32 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 14 maja 2010 r.]
50 2010-05-17 10:06:19 Wacław Konewko [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego, stan na 14 maja 20101 r.]
51 2010-05-17 10:05:51 Wacław Konewko [usunięcie pliku załącznika Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 26 kwietnia 2010 r. (format .pdf) ]
52 2010-04-28 08:11:21 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 26 kwietnia 2010 r. (format .pdf) ]
53 2010-04-28 08:10:58 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
54 2010-04-28 08:10:45 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
55 2010-04-28 08:08:25 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 27 kwietnia 2010 r. (format .pdf) ]
56 2010-04-16 11:49:52 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
57 2010-04-16 11:47:29 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
58 2010-04-16 11:46:45 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
59 2010-04-16 11:44:40 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
60 2010-04-16 11:44:04 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
61 2010-04-16 11:43:28 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
62 2010-04-16 11:42:54 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
63 2010-04-16 11:41:52 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 15 kwietnia 2010 r. (format .pdf) ]
64 2010-04-16 11:41:08 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 15 marca 2010 r. (format .pdf) ]
65 2010-04-16 11:38:11 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
66 2010-04-08 12:56:19 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 15 marca 2010 r. (format .pdf) ]
67 2010-04-08 12:55:47 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
68 2010-04-08 11:45:24 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
69 2010-04-08 11:41:47 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
70 2010-04-08 11:40:32 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 8 kwietnia 2010 r. (format .pdf) ]
71 2010-03-24 15:51:18 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 15 marca 2010 r. (format .pdf) ]
72 2010-03-24 15:46:23 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 15 marca 2010 r. (format .pdf) ]
73 2010-03-24 15:45:58 Wacław Konewko [modyfikacja]
74 2010-03-24 15:44:14 Wacław Konewko [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 15 marca 2010 r.(format .pdf) ]
75 2010-03-16 13:39:15 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
76 2010-02-23 11:39:18 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
77 2010-02-23 11:23:00 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
78 2010-02-23 11:21:01 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 19 lutego 2010 r.(format .pdf) ]
79 2010-02-23 09:41:21 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
80 2010-02-15 08:56:32 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 12 lutego 2010 r.(format .pdf) ]
81 2010-02-10 12:21:45 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
82 2010-02-10 12:20:51 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
83 2010-02-10 12:19:53 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
84 2010-02-04 13:53:07 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
85 2010-02-04 13:51:43 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
86 2010-02-04 13:48:19 Jacek Szczepaniak [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego stan na 3 lutego 2010 r.(format .pdf) ]
87 2010-01-27 13:36:03 Jacek Szczepaniak [modyfikacja]
88 2010-01-27 10:49:33 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .pdf) ]
89 2010-01-26 15:18:14 Wacław Konewko [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .pdf) ]
90 2010-01-26 15:17:36 Wacław Konewko [usunięcie pliku załącznika Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .pdf)]
91 2010-01-25 11:20:29 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .pdf)]
92 2010-01-25 10:31:29 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .xls)]
93 2010-01-25 10:29:48 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
94 2010-01-08 13:13:43 Mał‚gorzata Harasimiuk [usunięcie pliku załącznika Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .xls)]
95 2010-01-07 14:09:47 Mał‚gorzata Harasimiuk [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .xls)]
96 2010-01-07 14:09:10 Mał‚gorzata Harasimiuk [edycja pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego (format .pdf)]
97 2009-12-31 11:34:01 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
98 2009-12-31 11:33:34 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
99 2009-12-31 11:32:58 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
100 2009-12-31 11:31:03 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
101 2009-12-31 11:29:46 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
102 2009-12-31 11:28:06 Mał‚gorzata Harasimiuk [modyfikacja]
103 2009-12-30 11:01:28 Jacek Szczepaniak [dodanie pliku Wykaz organizacji pożytku publicznego]
104 2009-12-30 10:50:26 Jacek Szczepaniak [utworzenie dokumentu]
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: