content
Pokaż wszystkie
Lp. Tytuł Operacja Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów w Wydziale Włączenia Społecznego w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego DWF-12 (na zastępstwo) utworzenie dokumentu Marta Osińska 2017-09-21 14:00:05
2 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2017 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-09-21 10:07:14
3 Plan prac legislacyjnych edycja pliku [Wykaz MRPiPS - v. 59.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 10:04:17
4 Plan prac legislacyjnych modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-09-21 10:04:17
5 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [Prokuratoria Generalna.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:10
6 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [BCC.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:10
7 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [ZERiI.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:10
8 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [ZRP.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:10
9 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [NSZZ Solidarnosc.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:10
10 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [GIODO_2.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:09
11 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:09
12 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [RCL_3.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:09
13 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [MRiF.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:09
14 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [ZUS.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:09
15 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [MSWiA.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:09
16 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne dodanie pliku [MSZ_2.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 09:55:09
17 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2017 edycja pliku [1Sprawozdanie z PW za 2016.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-09-21 08:22:29
18 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2017 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-09-21 08:22:29
19 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-09-21 08:02:44
20 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów utworzenie dokumentu Małgorzata Podrażka 2017-09-21 08:02:44
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  1618
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: