submenu
content
Pokaż wszystkie
Lp. Tytuł Operacja Autor zmiany Data zmiany
1 Informacja o wyniku naboru na stanowisko referendarza w Wydziale Prawno–Legislacyjnym i Układów Zbiorowych Pracy w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego DDP-3 modyfikacja Monika Jankowska 2018-06-25 12:04:00
2 Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości i analiz statystycznych w Wydziale Karty Dużej Rodziny oraz Żłobków w Departamencie Polityki Rodzinnej DSR-2 utworzenie dokumentu Marta Osińska 2018-06-25 08:14:29
3 Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. realizacji projektu "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w Wydziale ds. Integracji Cudzoziemców, Współpracy Międzynarodowej i Programów Wsparcia w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej DPS-5 utworzenie dokumentu Marta Osińska 2018-06-22 16:08:52
4 Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty do spraw współpracy w zakresie polityki senioralnej w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Strategii i Współpracy (Międzysektorowej i Międzynarodowej) w Departamencie Polityki Senioralnej DAS-1 utworzenie dokumentu Marta Osińska 2018-06-22 16:04:17
5 Dzienniki Urzędowe MRPiPS - rok 2018 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-06-22 14:52:04
6 Dzienniki Urzędowe MRPiPS - rok 2018 dodanie pliku [Dziennik Urzedowy MRPiPS poz. 19_2018.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-06-22 14:52:04
7 Usługi serwisu producenckiego dla urządzeń F5 Networks - znak sprawy: 14/DI/PN/2018 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-06-22 13:23:37
8 Usługi serwisu producenckiego dla urządzeń F5 Networks - znak sprawy: 14/DI/PN/2018 dodanie pliku [Informacja z otwarcia ofert.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-06-22 13:23:37
9 Usługi serwisu producenckiego dla urządzeń F5 Networks - znak sprawy: 14/DI/PN/2018 utworzenie dokumentu Małgorzata Podrażka 2018-06-22 13:23:37
10 Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-06-22 12:06:47
11 Petycja 17 modyfikacja Nina Krasuska 2018-06-22 07:37:07
12 Nabór na stanowisko starszego specjalisty do spraw organizacyjnych, wydawnictw i współpracy z instytucjami rynku pracy w Wydziale Instytucjonalnej Obsługi Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy DRP-9 dodanie pliku [Ogloszenie DRP-9.docx] Mariola Szmulska 2018-06-21 14:17:56
13 Nabór na stanowisko starszego specjalisty do spraw organizacyjnych, wydawnictw i współpracy z instytucjami rynku pracy w Wydziale Instytucjonalnej Obsługi Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy DRP-9 utworzenie dokumentu Mariola Szmulska 2018-06-21 14:17:56
14 Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. administrowania narzędziami systemowymi w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyki DI-8 utworzenie dokumentu Marta Osińska 2018-06-21 13:46:13
15 Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. administrowania narzędziami systemowymi w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyki DI-8 dodanie pliku [Ogloszenie DI-8 21062018.docx] Marta Osińska 2018-06-21 13:46:13
16 Dostawa macierzy dyskowej typu All Flash, znak sprawy 10/DI/PN/2018 utworzenie dokumentu Małgorzata Podrażka 2018-06-21 13:00:02
17 Dostawa macierzy dyskowej typu All Flash, znak sprawy 10/DI/PN/2018 dodanie pliku [Informacja z otwarcia ofert_spr nr 10_DI_PN_2018.pdf] Małgorzata Podrażka 2018-06-21 13:00:02
18 Dostawa macierzy dyskowej typu All Flash, znak sprawy 10/DI/PN/2018 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-06-21 13:00:02
19 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej utworzenie dokumentu Małgorzata Podrażka 2018-06-21 12:17:09
20 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej modyfikacja Małgorzata Podrażka 2018-06-21 12:17:09
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  1750
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: