submenu
content
 
1 Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian ( projekt z dnia 31 października 2016 r.) 18-11-2016

Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian ( projekt z dnia 31 października 2016 r.)

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: