submenu
content
 
1 Rok 2018 26-02-2018
2 Rok 2017 20-01-2017
3 Rok 2016 18-01-2016
4 Rok 2015 25-02-2015
5 Rok 2014 28-02-2014
6 Rok 2013 08-01-2013
7 Rok 2012 17-05-2012
8 Rok 2011 12-05-2011

Rok 2018

 • 16 lutego 2018 r. wydano decyzję nr  1/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym";
- program 80-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - szkolenie uzupełniające;
- program 160-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun dzienny";
- program 40-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun dzienny" - szkolenie uzupełniające.
Wnioskodawca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław.
 
 • 22 lutego 2018 r. wydano decyzję nr  2/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: RECENTIA Centrum Szkoleniowe w Lubinie, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin.
 
 • 29 stycznia 2013 r. wydano decyzję nr 4/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker z siedzibą w Grudziądzu, ul. Cegielniana 21, 86-300 Grudziądz.
 
 • 7 lutego 2013 r. wydano decyzję nr 5/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
- program szkolenia dla wolontariusza (40 godz.),
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
- program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).
Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole.
 
 •  20 lutego 2013 r. wydano decyzję nr 6/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 85 godz.,
- szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 45 godz.,
- szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 - 175 godz.,
- kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 310 godz.
Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
 
 • 9 marca 2018 r. wydano decyzję nr  3/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280 godzinnego szkolenia Opiekun dziecka;-

- program 160 godzinnego szkolenia Dzienny opiekun dziecka;

- program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym;

 - program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna dziecka.

Wnioskodawca: Zbigniew Zarębski Firma Szkoleniowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 30/19, 50-540 Wrocław.

 

 • 9 marca 2018 r. wydano decyzję nr  4/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280 godzinnego szkolenia Opiekun dziecka;

- program 160 godzinnego szkolenia Dzienny opiekun dziecka;

- program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna dziecka.

Wnioskodawca: Iwona Zarębska Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe ASYSTENT Centrum Edukacyjne z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 30/19, 50-540 Wrocław.

 • 21 marca 2018 r. wydano decyzję nr  5/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym;

- program szkolenia dla dziennego opiekuna;

- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

 

 • 11 kwietnia 2018 r. wydano decyzję nr  6/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie 280 godzinne;

- program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające 80 godzinne;

- program szkolenia Dzienny opiekun – szkolenie 160 godzinne;

- program szkolenia Dzienny opiekun – szkolenie uzupełniające 40 godzinne.

Wnioskodawca: SPH CREDO Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego z siedzibą w Pile, ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

 

 • 7 maja 2018 r. wydano decyzję nr  7/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program szkolenia Dzienny opiekun – szkolenie 160 godzinne;

- program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające 80 godzinne;

 Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

 

 • 17 maja 2018 r. wydano decyzję nr 8/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Akademia Zdrowia Izabela Łajs, ul. Główna 81, 95-020 Justynów.

 

 • 21 maja 2018 r. wydano decyzję nr  9/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

-  program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Akademia Edukacji Montessori Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Madziarska 1, 61-615 Poznań

 

 • 19 czerwca 2018 r. wydano decyzję nr  11/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

 - program 280-godzinnego szkolenia pn.: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”;

  -  program 80-godzinnego szkolenia pn.: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” – szkolenie uzupełniające;

 - program 160-godzinnego szkolenia pn.: „Dzienny opiekun”;

 - program 40-godzinnego szkolenia pn.: „Dzienny opiekun” – szkolenie uzupełniające.

Wnioskodawca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży, ul. Mickiewicza 59, 18-400 Łomża

 

 • 25 czerwca 2018 r. wydano decyzję nr  12/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

 - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Polski Instytut Montessori Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 11, 00-660 Warszawa

 

 • 16 lipca 2018 r. wydano decyzję nr  13/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia „Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Wnioskodawca: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

 

 • 24 lipca 2018 r. wydano decyzję nr  14/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna żłobku lub klubie dziecięcym;

- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe RADAWNICA z siedzibą w Złotowie, ul. Uniwersytecka 6, 77-400 Złotów.

 

 • 21 sierpnia 2018 r. wydano decyzję nr  15/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w systemie e-learningowym. Wnioskodawca: EDUKA CENTER, ul. Michałowska 28, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

 • 24 sierpnia 2018 r. wydano decyzję nr  16/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia

 - program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym (z modułem językowym).
Wnioskodawca: Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker, ul. Waryńskiego 102, 86-300 Grudziądz.

 

 • 3 września 2018 r. wydano decyzję nr 17/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-    program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzinnego);

-    program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzinnego);

-    program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzinnego);

-    program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzinnego).

Wnioskodawca: Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne z siedzibą w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin.

 

 • 7 września 2018 r. wydano decyzję nr 19/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-      program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

-      program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

-      program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;

-      program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice.

 

 • 14 września 2018 r. wydano decyzję nr 20/2018, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-   program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.);

     -   program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.);

     -  program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.);

     -  program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godz.).

Wnioskodawca: Towarzystwo Oświatowo-Naukowe INTER-WIEDZA z siedzibą w Opolu, ul. Damrota 10, 45-064 Opole

 

 • 27 września 2018 r. wydano decyzję nr 21/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

-  program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Antidotum prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS, ul. Orzeszkowej 9A, 15-213 Białystok.

 

 • 27 września 2018 r. wydano decyzję nr 22/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla kandydatów na Dziennego Opiekuna.

Wnioskodawca: Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Antidotum prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS, ul. Orzeszkowej 9A, 15-213 Białystok.

 

 • 2 października 2018 r. wydano decyzję nr 24/2018, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna dziennego.

Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin.

 


 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Piotr Wasiak
Data wytworzenia: 2018-02-26
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-10-08 09:58:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2018-09-17 11:05:40 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2018-09-10 07:38:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2018-09-06 07:58:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2018-09-06 07:57:47 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2018-09-06 07:56:40 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2018-08-27 10:08:14 Piotr Wasiak modyfikacja
8 2018-07-25 09:51:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2018-07-25 09:50:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2018-07-17 08:09:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2018-06-07 14:13:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2018-05-18 10:12:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2018-05-02 12:26:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2018-04-06 12:35:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2018-03-13 07:49:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2018-03-13 07:46:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2018-02-26 16:18:25 Piotr Wasiak modyfikacja
18 2018-02-26 16:17:51 Piotr Wasiak modyfikacja
19 2018-02-26 16:17:02 Piotr Wasiak modyfikacja
20 2018-02-26 16:15:47 Piotr Wasiak modyfikacja
21 2018-02-26 16:13:45 Piotr Wasiak modyfikacja
22 2018-02-26 09:58:37 Piotr Wasiak utworzenie dokumentu

Rok 2017

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 
 • 19 stycznia 2017 r. wydano decyzję nr 2/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekunów w żłobku lub w klubie dziecięcym;
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennych opiekunów;
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennych opiekunów.
Wnioskodawca: JPB Doradztwo Personalne s.c., ul. Smolna 13/505, 00-375 Warszawa

W związku z informacją przekazaną przez Wnioskodawcę w dniu 29 września 2017 r., zmianie uległ adres JPB Doradztwo Personalne s.c. Obecny adres to: ul. Żurawia 6/12 lok. 314, 00-503 Warszawa.
 
 • 19 stycznia 2017 r. wydano decyzję nr 3/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekunów w żłobku lub w klubie dziecięcym;
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennych opiekunów;
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennych opiekunów.
Wnioskodawca: JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Bączkowska, ul. Smolna 13/505, 00-375 Warszawa

W związku z informacją przekazaną przez Wnioskodawcę w dniu 29 września 2017 r., zmianie uległ adres JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obecny adres to: ul. Żurawia 6/12 lok. 314, 00-503 Warszawa.

 

 • 6 lutego 2017 r. wydano decyzję nr 5/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 160-godzinnego szkolenia dla "Dziennego opiekuna" (160 h);
Wnioskodawca: IGD Consulting z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 24/9, 60-347 Poznań

 

 • 6 lutego 2017 r. wydano decyzję nr 6/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: aDRem Centrum Inicjatyw Małgorzata Grodny, ul. I. Gardowskiego 30/2, 30-864 Kraków

 

 • 27 lutego 2017 r. wydano decyzję nr 7/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:;

- program szkolenia dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku, al. Gen. Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

 

 • 27 lutego 2017 r. wydano decyzję nr 8/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia "Fach" z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 30, 34-500 Zakopane

 

 • 27 lutego 2017 r. wydano decyzję nr 9/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariusza;
- program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna;
- program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Wilczyńska Agnieszka Partner Biuro Szkoleń, Pośrednictwa i Marketingu, ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice

 

 • 14 marca 2017 r. wydano decyzję nr 10/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin;
- program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin;
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin.
Wnioskodawca: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu, ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
 
 • 14 marca 2017 r. wydano decyzję nr 11/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 137 lok. 7, 80-264 Gdańsk
 
 • 14 marca 2017 r. wydano decyzję nr 12/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna;
- program szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin
 
 • 29 marca 2017 r. wydano decyzję nr 13/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
             - program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
            Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4 Future z siedzibą w Łodzi, ul.Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódź
 
 • 11 kwietnia 2017 r. wydano decyzję nr 14/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza;
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Fundacja UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi, ul. Inowrocławska 5A, 91-020 Łódź
 
 • 18 kwietnia 2017 r. wydano decyzję nr 16/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych z siedzibą w Bytomiu, ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom
 
 • 31 maja 2017 r. wydano decyzję nr 22/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: SKK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa
 
 • 12 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr  23/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.);
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.);
- program szkolenia dla wolontariusza (40 godz.);
- program szkolenia  dla dziennego opiekuna (160 godz.);
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godz.).
Wnioskodawca: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze.
 
 • 12 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr 24/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko.
 
 • 12 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr 25/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla wolontariuszy.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 
 • 12 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr 26/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego "WURBEX" Bożena Palarczyk-Kłobuch, ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice.
 
 • 14 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr  27/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

Wnioskodawca: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Mielcu, ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec

 

 • 14 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr 28/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza;
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Restan Łukasz Stańczyk, ul. Wschodnia 47 lok. 3, 90-272 Łódź.
 
 • 21 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr 29/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin.
 
 • 23 czerwca 2017 r. wydano decyzję nr 30/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza;
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia "AGAT" Waldemar Ałdaś, ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów.
 
 • 11 lipca 2017 r. wydano decyzję nr  31/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia dla wolontariusza;
- program szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna;
Wnioskodawca: MARGON Kocjan Mariola, ul. Łagiewnicka 24, 41-608 Świętochłowice.
 
 • 11 lipca 2017 r. wydano decyzję nr 32/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 w Gdańsku, al. Gen. Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk.
 
 • 11 lipca 2017 r. wydano decyzję nr 33/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program Szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 h).
Wnioskodawca: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa.
 
 • 18 lipca 2017 r. wydano decyzję nr 34/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
Wnioskodawca: Polski Instytut Montessori Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mozarta 4, 02-736 Warszawa.
 
 • 21 lipca 2017 r. wydano decyzję nr  35/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
Wnioskodawca: Centrum Edukacyjne "OMNIBUS" D. Wasiłek-Wojciechowska, K. Wojciechowski, ul. Bolesława Chrobrego 8A/23, 73-110 Stargard Szczeciński.
 
 • 25 sierpnia 2017 r. wydano decyzję nr  36/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin);
Wnioskodawca: Agnieszka Nowaczyk-Olewińska, Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-START, ul. Młyńska 12A, 62-052 Komorniki
 
 • 6 października 2017 r. wydano decyzję nr  37/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna dziennego - 175 godzin;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna dziennego - 40 godzin.
Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z siedzibą w Nakle, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło
 
 • 19 października 2017 r. wydano decyzję nr  38/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program 80-godzinnego szkolenia szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
Wnioskodawca: Żłobek Szkarbek Marzena Kamińska, ul. Dworcowa 27, 43-340 Kozy
 
 • 31 października 2017 r. wydano decyzję nr  39/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 h);
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia "PRYMUS" Edyta Sawicka, ul. Dąbrowska 15, 99-235 Pęczniew

 

 • 31 października 2017 r. wydano decyzję nr  40/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 80-godzinnego szkolenia szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Marzena Halejko-Hassan, ul. Wrębowa 1c lok. 29, 44-270 Rybnik
 
 • 10 listopada 2017 r. wydano decyzję nr  41/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia "Opiekun dzienny"
Wnioskodawca: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66. 33-100 Tarnów
 
 • 10 listopada 2017 r. wydano decyzję nr  42/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym -280 h;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godz.;
- program szkolenia dla wolontariusza - 40 godz.;
- program szkolenia dla opiekuna dziennego - 160 godz.;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna dziennego - 40 godz.
Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kształcenia Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Cieszynie, ul. Górna 14, 43-400 Cieszyn
 
 • 10 listopada 2017 r. wydano decyzję nr  43/2017, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) 
Wnioskodawca: Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych, ul. Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty.
 
 • 5 grudnia 2017 r. wydano decyzję nr  44/2017, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 85 godz.;
- program szkolenia dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym - 45 godz.;
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym -310 h;
Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z siedzibą w Nakle, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-01-20
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-07 07:16:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-11-13 09:46:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-11-13 09:43:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-11-13 09:38:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2017-11-02 08:28:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2017-11-02 08:19:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2017-11-02 07:59:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2017-11-02 07:55:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2017-10-18 10:35:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2017-10-16 08:36:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2017-10-16 08:09:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2017-08-28 08:30:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2017-08-10 14:14:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2017-08-10 14:11:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2017-08-10 14:09:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2017-08-10 14:09:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2017-07-19 07:46:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2017-07-19 07:31:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
19 2017-07-19 07:27:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
20 2017-06-26 10:46:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
21 2017-06-26 10:46:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
22 2017-06-26 10:46:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
23 2017-06-26 10:44:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
24 2017-06-26 10:41:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
25 2017-06-13 14:55:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
26 2017-06-13 14:52:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
27 2017-06-13 14:51:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
28 2017-06-13 14:42:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
29 2017-06-12 07:57:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
30 2017-06-12 07:52:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
31 2017-06-12 07:51:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
32 2017-06-12 07:45:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
33 2017-04-28 14:44:57 Wacław Konewko modyfikacja
34 2017-04-18 07:51:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
35 2017-04-18 07:45:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
36 2017-04-05 09:06:30 Wacław Konewko modyfikacja
37 2017-04-05 09:05:58 Wacław Konewko modyfikacja
38 2017-04-05 09:03:30 Wacław Konewko modyfikacja
39 2017-03-15 08:21:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
40 2017-03-01 08:30:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
41 2017-02-20 07:31:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
42 2017-02-08 14:29:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
43 2017-02-08 14:29:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
44 2017-01-20 13:27:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
45 2017-01-20 13:26:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
46 2017-01-20 07:16:03 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Rok 2016

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

 • 14 stycznia 2016 r. wydano decyzję nr 51/2015 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla Dziennego opiekuna 160 godz. + 3 godz. egzamin;
- program szkolenia uzupełniającego dla Dziennego opiekuna 40 godz. + 3 godz. egzamin;
- program szkolenia dla Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz. + 3 godz. egzamin;
- program szkolenia uzupełniającego dla Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz. +godz. egzamin;
- program szkolenia dla Wolontariusza 40 godz.+3 godz.egzamin..
Wnioskodawca: Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" Ryszard Girczyc z siedzibą we Włocławku, ul. Młynarska 1a/3, 87-800 Włocławek.

 

 • 25 stycznia 2016 r. wydano decyzję nr 1/2016 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Małopolskie Centrum Edukacji Rafał Leśniak z siedzibą w Rabce Zdrój, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka Zdrój.

 

 • 4 lutego 2016 r. wydano decyzję nr 6/2016 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia z zakresu opieki w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Centrum Szkoleniowo-Doradcze z siedzibą w Toruniu, ul. Dworcowa 5/54, 87-100 Toruń.

 

 • 29 lutego 2016 r. wydano decyzję nr 7/2016 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),

- Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),

- Szkolenie dla wolontariusza (40 godz.),

- Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.),

- Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.).

Wnioskodawca: Collegium Medyczne Medica z siedzibą w Stargardzie, ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard.

 

 • 7 kwietnia 2016 r. wydano decyzję nr 15/2016 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
- Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),
- Szkolenie dla wolontariusza (40 godz.),
- Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.),
- Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.).
Wnioskodawca: Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź.

 

 • 24 marca 2016 r. wydano decyzję nr 12/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.).

Wnioskodawca: Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra.

 

 • 31 marca 2016 r. wydano decyzję nr 11/2016 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),

- Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.),

- Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),

- Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.),

- Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.).

Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom.

 

 • 31 marca 2016 r. wydano decyzję nr 13/2016 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa.

 

 • 18 kwietnia 2016 r. wydano decyzję nr 16/2016 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-     280-godzinne szkolenie dla kandydatów na opiekunów dzieci,

-     160-godzinne szkolenie dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci,

-     80-godzinne szkolenie uzupełniające dla kandydatów na opiekunów dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym,

-     40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka,

-     40-godzinne szkolenie dla wolontariuszy ubiegających się o pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,

Wnioskodawca: "Asystent" Centrum Edukacyjne z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 22, 50-540 Wrocław.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wnioskodawcę, z dniem 31 grudnia 2017 r. ASYSTENT Centrum Edukacyjne z siedzibą we Wrocławiu zakończyło działalność gospodarczą związaną z realizacją szkoleń objętych decyzją nr 16/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
 
 • 27 stycznia 2016 r. wydano decyzję nr 4/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- "Szkolenie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.)".

Wnioskodawca: OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa

Oddział: ul. Piękna 5/22, 15-282 Białystok

 

 • 24 marca 2016 r. wydano decyzję nr 9/2016 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- Szkolenie  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - kurs uzupełniający (80 godz.),

- Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.),

- Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 (160 godz.),

- Szkoleniedla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 - kurs uzupełniający (40 godz.).

Wnioskodawca: Małopolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Rabce Zdrój, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka Zdrój

 

 • 25 kwietnia 2016 r. wydano decyzję nr 22/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- "Program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna".
Wnioskodawca: OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa
Oddział: ul. Piękna 5/22, 15-282 Białystok

 

 • 25 kwietnia 2016 r. wydano decyzję nr 19/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin);

- program szkolenia uzupełniającego dla Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin).

Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Awangarda z siedzibą w Kaliszu, Al. Wolności 25, 62-800 Kalisz.

 

 • 25 kwietnia 2016 r. wydano decyzję nr 20/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - program 280 godzin;

- szkolenie dla dziennego opiekuna - program 160 godzin;

 - szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - program 80 godzin;

- szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego - program 40 godzin;

- szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - program 40 godzin.

Wnioskodawca: Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne "Zdrowie i Edukacja" z siedzibą w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

 

 • 5 maja 2016 r. wydano decyzję nr 24/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin);
- program szkolenia dla wolontariusza (40 godzin);
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin);
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin);
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin).
Wnioskodawca: Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice.

 

 • 10 maja 2016 r. wydano decyzję nr 26/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin);
Wnioskodawca: Prywatna Policealna Szkoła Awangarda z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jedności 9/5, 65-018 Zielona Góra.

 

 • 13 maja 2016 r. wydano decyzję nr 27/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin);
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin);
- program szkolenia dla wolontariusza (40 godzin);
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin);
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin);
Wnioskodawca: Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" z siedzibą w Warszawie, ul. K.I.Gałczyńskiego 4/201, 00-362 Warszawa.

 

 • 7 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 29/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin);

- program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin);
- program szkolenia "Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym" (40 godzin)
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe "ATUT" z siedzibą w Jaworznie, ul. Granitowa 2/16, 43-600 Jaworzno
 

 • 7 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 30/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin);

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin);
- program szkolenia dla wolontariusza (40 godzin);
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin);
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin).
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" z siedzibą w Krotoszynie, ul. Osadnicza 2A, 63-700 Krotoszyn

 

 • 13 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 32/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza;
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia i Doskonalenia "Eskulap" z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn

 

 • 22 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 35/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280-godzinnego szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Wnioskodawca: Kubuś Puchatek - Mistrzowie Zabawy z siedzibą w Mielcu, ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec
 

 • 22 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 36/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym" w wymiarze 280 godzin.
Wnioskodawca: TEB Edukacja Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
 

 • 27 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 37/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program kursu dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 40 godzin;
- program kursu uzupełniającego dla dziennego opiekuna w wymiarze 40 godzin.
Wnioskodawca: Magiczna Kraina z siedzibą w Gdańsku, ul. Miłosza 51/70, 80-126 Gdańsk
 

 • 27 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 38/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.)";
- program szkolenia "Opiekun dzienny dla dziecka do lat 3 (160 godz.)";
- program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.)";
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego dziecka do lat 3 (40 godz.)";
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.)".
Wnioskodawca: Centrum Doskonalenia Zawodowego e-EDUKATOR z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie
 

 • 27 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 39/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280 godzinnego szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym;
- program 160 godzinnego szkolenia dla opiekuna dziennego;
- program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym;
- program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna;
- program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: KAPP s.c. Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec, Małgorzata Szeląg z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków
 

 • 28 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 40/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: IGD Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 24, 60-347 Poznań
 

 • 28 czerwca 2016 r. wydano decyzję nr 42/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

 

 • 12 lipca 2016 r. wydano decyzję nr 43/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program kursu dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 280 godzin.

Wnioskodawca: Magiczna Kraina z siedzibą w Gdańsku, ul. Miłosza 51/70, 80-126 Gdańsk

 

 • 12 lipca 2016 r. wydano decyzję nr 45/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program kursu dla dziennego opiekuna w wymiarze 160 godzin;

- program kursu uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze 80 godzin.

Wnioskodawca: Magiczna Kraina z siedzibą w Gdańsku, ul. Miłosza 51/70, 80-126 Gdańsk

 

 • 12 lipca 2016 r. wydano decyzję nr 46/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;

- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

 

 • 12 lipca 2016 r. wydano decyzję nr 47/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym";

- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym".

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe "ATUT" z siedzibą w Jaworznie, ul. Granitowa 2/16, 43-600 Jaworzno

 

 • 12 lipca 2016 r. wydano decyzję nr 48/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program kursu "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Wnioskodawca: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o. o. z siedzibą w Pile, ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła

 

 • 19 lipca 2016 r. wydano decyzję nr 49/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna;

- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

- program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariusza

Wnioskodawca: Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-150 Kraków

 

 • 26 lipca 2016 r. wydano decyzję nr 50/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;

- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

 

 • 18 sierpnia 2016 r. wydano decyzję nr 53/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program kursu "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
Wnioskodawca: Ewa Perlińska Centrum Doskonalenia Kadr z siedzibą w Ujściu, ul. Staszica 15, 64-850 Ujście
 

 • 18 sierpnia 2016 r. wydano decyzję nr 54/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun/ka w żłobku lub klubie dziecięcym"
Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacyjne - Europaisches Bildungszentrum Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole
 

 • 18 sierpnia 2016 r. wydano decyzję nr 55/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekunów dziennych;
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie
 

 • 18 sierpnia 2016 r. wydano decyzję nr 56/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna
Wnioskodawca: Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-150 Kraków

 

 • 25 sierpnia 2016 r. wydano decyzję nr 58/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: "Docent" Barbara Grzesik z siedzibą w Harklowej, 38-243 Harklowa 95
 

 • 25 sierpnia 2016 r. wydano decyzję nr 59/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna dziennego w wymiarze 160 godzin.
Wnioskodawca: TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

 

 • 5 września 2016 r. wydano decyzję nr 61/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające" - w wymiarze 40 godzin;
- program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" - w wymiarze 40 godzin.
Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki Ośrodek Kursów i Szkoleń Agencja Zatrudnienia Leszek Czubiński z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie
 

 • 5 września 2016 r. wydano decyzję nr 62/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym;
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym;
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniające dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariuszy.
Wnioskodawca: SKRZAT Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada z siedzibą w Rybniku, ul. Dąbrówki 9, 44-210 Rybnik

 

 • 9 września 2016 r. wydano decyzję nr 63/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program kursu dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym;
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym;
- program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym;
- program szkolenia dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3;
- program kursu uzupełniającego dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3.
Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Gospodarski w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
 

 • 9 września 2016 r. wydano decyzję nr 64/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun/-ka w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające";
- program szkolenia "Wolontariusz/-ka w żłobku lub klubie dziecięcym";
- program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a";
- program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a - szkolenie uzupełniające".
Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacyjne - Europaisches Bildungszentrum Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole
 

 • 9 września 2016 r. wydano decyzję nr 66/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym";
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym";
- program szkolenia "Opiekun dzienny dziecka do lat 3";
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego dziecka do lat 3";
- program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym"
Wnioskodawca: Centrum Biznesu i Promocji Kadr z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 • 9 września 2016 r. wydano decyzję nr 67/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym";
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym";
- program szkolenia "Opiekun dzienny dziecka do lat 3";
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego dziecka do lat 3";
- program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym"
Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy "Perspektywa" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 • 4 października 2016 r. wydano decyzję nr 68/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs uzupełniający".
Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

 

 • 4 października 2016 r. wydano decyzję nr 69/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Dzienny opiekun".
Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

 

 • 4 października 2016 r. wydano decyzję nr 70/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Dzienny opiekun. Kurs uzupełniający".
Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

 

 • 4 października 2016 r. wydano decyzję nr 71/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża

 

 • 5 października 2016 r. wydano decyzję nr 72/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (280 godz.).
Wnioskodawca:Fundacja Edukacji i Nauki z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 • 10 października 2016 r. wydano decyzję nr 73/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
- program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna dziennego - 40 godzin.
Wnioskodawca: ESJ Jerzy Krzysica z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stary Kisielin - Słoneczna 1, 66-002 Zielona Góra.
 

 • 13 października 2016 r. wydano decyzję nr 76/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),

- program szkolenia Opiekun dzienny dziecka do lat 3 (160 godz.)
- program szkolenia Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.),
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna dziennego dziecka do lat 3 - (40 godz.),
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.).
Wnioskodawca: Krajowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa.
 

 • 14 października 2016 r. wydano decyzję nr 77/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (280 godz.),

- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.).
Wnioskodawca: Pracownia Rozwoju "INKUBATOR" Hanna Kuczkowska, ul. Stary Rynek 5, 06-500 Mława

 

 • 19 października 2016 r. wydano decyzję nr 78/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program kursu "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
Wnioskodawca: TUKAN Wojciech Osówniak, ul. Porannej Bryzy 19, 03-284 Warszawa
 

 • 19 października 2016 r. wydano decyzję nr 79/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Invest Edukacjo Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Jaroczyńskiego 4A, 87-100 Toruń

 

 • 28 października 2016 r. wydano decyzję nr 80/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program nauczania - kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program nauczania - kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program nauczania - kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
- program nauczania - kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
- program nauczania - kurs dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń.

 

 • 23 listopada 2016 r. wydano decyzję nr 82/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - w wymiarze 280 godzin,
- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" w wymiarze 80 godzin,
- program szkolenia "Opiekun dzienny" w wymiarze 160 godzin,
Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacji i Turystyki Ośrodek Kursów i Szkoleń Agencja Zatrudnienia Leszek Czubiński z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie
 

 • 19 grudnia 2016 r. wydano decyzję nr 85/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
  - program szkolenia dla opiekuna dziennego.
  Wnioskodawca: Proedukacja - Centrum Kursowe w Katowicach Paweł Serwa, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice.
 •  

 

 • 23 grudnia 2016 r. wydano decyzję nr 86/2016, zatwierdzającą następujący program szkolenia:
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" (80 h)
Wnioskodawca: IGD Consulting z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 24/9, 60-347 Poznań.
 
 • 23 grudnia 2016 r. wydano decyzję nr 87/2016, zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
- program szkolenia „Szkolenie kwalifikacyjne dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 godzin”; 
- program szkolenia „Szkolenie kwalifikacyjne dla dziennego opiekuna – 160 godzin”;
- program szkolenia „Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 80 godzin”;
- program szkolenia „Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna – 40 godzin”;
- program szkolenia „Szkolenie kwalifikujące dla wolontariuszy – 40 godzin”
Wnioskodawca: Instytut Komeńskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Olgierd Podgórski, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-01-18
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-29 07:14:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2018-01-29 07:14:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-12-28 08:18:36 Wacław Konewko modyfikacja
4 2016-12-23 11:49:41 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
5 2016-12-23 11:49:24 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
6 2016-12-05 10:02:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-12-05 10:02:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-12-05 10:00:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2016-10-31 10:51:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-10-20 07:24:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-10-18 17:18:59 Maria Włodarczyk modyfikacja
12 2016-10-07 15:31:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2016-10-07 15:26:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2016-09-12 07:51:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2016-09-12 07:48:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2016-09-12 07:46:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2016-09-12 07:44:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2016-08-19 14:46:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
19 2016-07-27 14:47:28 Maria Włodarczyk modyfikacja
20 2016-07-14 13:10:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
21 2016-07-14 13:08:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
22 2016-07-14 13:07:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
23 2016-06-29 11:03:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
24 2016-06-20 10:38:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
25 2016-06-08 14:05:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
26 2016-06-08 14:01:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
27 2016-05-16 16:20:17 Maria Włodarczyk modyfikacja
28 2016-05-12 15:50:14 Maria Włodarczyk modyfikacja
29 2016-05-06 10:19:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
30 2016-05-05 12:07:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
31 2016-05-05 11:47:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
32 2016-04-26 07:20:51 Małgorzata Podrażka modyfikacja
33 2016-04-26 07:18:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
34 2016-04-22 08:56:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
35 2016-04-22 08:55:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
36 2016-04-22 08:55:19 Małgorzata Podrażka modyfikacja
37 2016-04-22 08:54:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
38 2016-04-20 11:06:44 Maria Włodarczyk modyfikacja
39 2016-04-07 15:29:59 Maria Włodarczyk modyfikacja
40 2016-03-02 12:42:14 Maria Włodarczyk modyfikacja
41 2016-02-10 09:20:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
42 2016-02-10 09:18:51 Małgorzata Podrażka modyfikacja
43 2016-01-27 13:47:04 Maria Włodarczyk modyfikacja
44 2016-01-27 13:36:26 Maria Włodarczyk modyfikacja
45 2016-01-18 09:52:40 Małgorzata Podrażka modyfikacja
46 2016-01-18 09:51:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
47 2016-01-18 09:51:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
48 2016-01-18 09:50:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
49 2016-01-18 07:14:04 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Rok 2015

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

 • 24 lutego 2015 r. wydano decyzję nr 3/2015 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

- program szkolenia dla dziennego opiekuna,

- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,

- program szkolenia dla wolontariusza.

Wnioskodawca:  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddzial Regionalny z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Czachowskiego 5/1, 59-900 Zgorzelec.

 

 • 20 marca 2015 r. wydano decyzję nr 5/2015 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.)",

- program "Dzienny opiekuna dziecka do lat 3 (160 godz.)",

- program "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.)",

- program "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego dziecka do lat 3 (40 godz.)",

- program "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.)".

Wnioskodawca: Firma Szkoleniowo-Usługowa EDUMI Izabela Muszyńska Wilkowice ul. Modrzewiowa 29b, 64-115 Święciechowa, z siedzibą w Lesznie, ul. Swiętokrzyska 5, 64-100 Leszno.

 

 • 2 lipca 2015 r. wydano decyzję nr 22/2015 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dziennego opiekuna,
- program szkolenia opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 57/34, 30-552 Kraków.

 

 • 15 września 2015 r. wydano decyzję nr 30/2015 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie podstawowe",
- program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające",
- program "Szkolenie dla wolontariusza",
- program "Dzienny opiekun - szkolenie podstawowe",
- program "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające".
Wnioskodawca: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-66 Kielce.

 

 • 22 września 2015 r. wydano decyzję nr 31/2015 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: IGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 38,  60-175 Poznań.

 

 • 9 grudnia 2015 r. wydano decyzję nr 45/2015 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Nestor Group Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, Rynek 39/40,  58-100 Świdnica.

 

 • 17 grudnia 2015 r. wydano decyzję nr 47/2015 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna dziennego dzieci do lat 3.

Wnioskodawca: Centrum Edukacyjne "Omnibus" T. Wasiłek, D. Wasiłek-Wojciechowska s.c. w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Bolesława Chrobrego 8A/23, 73-110 Stargard Szczeciński.

 

 • 22 grudnia 2015 r. wydano decyzję nr 46/2015 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-    program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
-    program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
-    program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
-    program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
-    program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Fundacja Gospodarcza Pro Europa z siedzibą w Toruniu, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Janina Szumlicz, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-02-25
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-23 15:04:49 Maria Włodarczyk modyfikacja
2 2015-12-18 12:35:44 Maria Włodarczyk modyfikacja
3 2015-12-11 14:09:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-12-11 14:07:40 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-09-24 11:15:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-09-17 13:52:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2015-09-17 10:39:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2015-07-03 14:12:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2015-03-23 15:03:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2015-03-23 10:24:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2015-02-25 14:25:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2015-02-25 14:24:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2015-02-25 14:22:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2015-02-25 15:04:49 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Rok 2014

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

 • 20 stycznia 2014 r. wydano decyzję nr 1/2014 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego  dla kandydatów na opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dar Serca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
 

 • 23 stycznia 2014 r. wydano decyzję nr 3/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Zawodowego "NAUKA" z siedzibą w Tczewie, ul. Warsztatowa 4, 83-110 Tczew.
 

 • 23 stycznia 2014 r. wydano decyzję nr 4/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: PROEDUKACJA Centrum Kursowe w Katowicach, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice.
 

 • 27 lutego 2014 r. wydano decyzję nr 8/2014 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego  dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku Centrum Edukacji Ustawicznej z siedzibą w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok.

 

 •  4 kwietnia 2014 r. wydano decyzję nr 10/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

Wnioskodawca: Fundacja "Wiosna w Sercu" z siedzibą w Koninie, ul. Akacjowa 5, 62-510 Konin.

 

 • 5 maja 2014 r. wydano decyzję nr 13/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin.

 

 • 5 maja 2014 r. wydano decyzję nr 14/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Profesjonalne Centrum Rozwoju - BUTTERFLY s.c. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 33 lok. 5, 42-200 Częstochowa.

 

 • 5 maja 2014 r. wydano decyzję nr 15/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" z siedzibą w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice.

 

 • 22 maja 2014 r. wydano decyzję nr 17/2014 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żlobku i w klubie dziecięcym" - 280h,

      - program szkolenia " Opiekun dzienny - niania domowa" - 160h,

      - program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym" - 80h.

      Wnioskodawca: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 17A, 02-849 Warszawa.

 

 • 11 lipca 2014 r. wydano decyzję nr 22/2014 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

            - program szkolenia „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – kurs podstawowy”,

            - program szkolenia „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – kurs uzupełniający”,

            - program szkolenia „Kurs dla wolontariusza”,

            - program szkolenia „Opiekun dzienny  – kurs podstawowy”,

            - program szkolenia „Opiekun dzienny  – kurs uzupełniający”.

            - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

            Wnioskodawca:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa.

 

 • 31 lipca 2014 r. wydano decyzję nr 24/2014 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

-program szkolenia dla dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi,

-program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

-program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi,

-program szkolenia dla wolontariuszy do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR-ZOF w Śremie z siedzibą w Śremie, ul. Długa 16, 63-100 Śrem.

 

 • 31 lipca 2014 r. wydano decyzję nr 25/2014 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,

- program szkolenia dla wolontariusza,

- program szkolenia dla dziennego opiekuna,

- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca:  Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego APUS z siedzibą w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15, II piętro lok. 11, 42-200 Częstochowa

 

 • 9 września 2014 r. wydano decyzję nr 31/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Nestor Group Bartosz Berkowski z siedzibą w Świdnicy, Rynek 39/40, 58-100 Świdnica.

 

 • 18 września 2014 r. wydano decyzję nr 32/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

 "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym".

Wnioskodawca:  Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa.

 

 • 29 września 2014 r. wydano decyzję nr 35/2014 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program "Szkolenie dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (280 godzin)",

- program "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (80 godzin)",

- program "Szkolenie dla wolontariusza (40 godzin)",

- program " Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin)",

- program "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godzin)".

Wnioskodawca:  Centrum Planowania i Rozwoju Kariery Barbara Dąbrowska z siedzibą w Warszawie, ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa.

 • 8 października 2014 r. wydano decyzję nr 33/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program "Kurs dziennego opiekuna".

Wnioskodawca:  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 

 • 8 października 2014 r. wydano decyzję nr 36/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program "Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym".

Wnioskodawca:  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum

Szkoleniowe z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 

 • 8 października 2014 r. wydano decyzję nr 37/2014 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Wnioskodawca:  Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk.

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Janina Szumlicz, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2014-02-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-10-14 11:12:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2014-10-14 11:11:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2014-10-14 11:09:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2014-09-30 12:59:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2014-09-10 13:18:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2014-09-10 13:17:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2014-09-10 13:16:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2014-09-10 13:15:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2014-08-04 12:40:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2014-08-04 12:39:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2014-08-01 11:40:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2014-08-01 11:39:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2014-08-01 11:38:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2014-08-01 11:37:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2014-02-28 10:21:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2014-02-28 10:20:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2014-02-28 10:16:19 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2014-02-28 10:14:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
19 2014-02-28 11:12:37 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Rok 2013

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

 • 3 stycznia 2013 r. wydano decyzję nr 1/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,

- program szkolenia uzupełniającego opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Ulepszeni.com Jakub Wiraszka z siedzibą w Warszawie, ul. Hlonda 2b/152, 02-972 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 1/2013.

 
 • 23 stycznia 2013 r. wydano decyzję nr 3/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",

- program 80-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające",

- program 160-godzinnego szkolenia pn. "Dzienny opiekun",

- program 40-godzinnego szkolenia pn.  "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające",

- program 40-godzinnego szkolenia pn. "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym".

Wnioskodawca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 3/2013.

 
 • 29 stycznia 2013 r. wydano decyzję nr 4/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym. Wnioskodawca: Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker z siedzibą w Grudziądzu, ul. Cegielniana 21, 86-300 Grudziądz.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 4/2013.

 

 • 7 lutego 2013 r. wydano decyzję nr 5/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
  - program szkolenia dla wolontariusza (40 godz.),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

  Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 5/2013.

 

 •  20 lutego 2013 r. wydano decyzję nr 6/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 85 godz.,
  - szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 45 godz.,
  - szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 - 175 godz.,
  - kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 310 godz.
  Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 6/2013.

 

 • 4 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 12/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 12/2013.

 

 • 17 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 13/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

  Wnioskodawca: "MUR" Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kruszwicka 26-28B, 53-652 Wrocław.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 13/2013.

 

 • 17 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 16/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: "PRYMUS" spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 10 lok. 35, 00-660 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 16/2013.
 

 • 23 kwietnia 2013 r. wydano decyzję nr 18/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: O.K. Ośrodek Kursów z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 18/2013.

 

 • 8 maja 2013 r. wydano decyzję nr 22/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
  - program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),
  - program szkolenia dla wolontariuszy (40 godz.),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
  - program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godz. ).
  Wnioskodawca: Towarzystwo Oświatowo - Naukowe "INTER WIEDZA" Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą w Opolu, ul. Damrota 10, 45-064 Opole.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 22/2013.

 

 •  10 maja 2013 r. wydano decyzję nr 23/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Ryszard Cebernik, ul. Dąbrowskiego 18/23, 60-839 Poznań.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 23/2013.

 

 • 9 maja 2013 r. wydano decyzję nr 24/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  - program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  - program 40-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Ośrodek Szkoleniowo - Usługowy "EDUKACJA" Anna Baran z siedzibą w Sandomierzu, ul. Powiśle 59, 27-600 Sandomierz.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 24/2013.

 

 • 22 maja 2013 r. wydano decyzję nr 25/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 h),
  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (szkolenie uzupełniające - 80 h),
  - program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 h),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 h),
  - program szkolenia dla dziennego opiekuna (szkolenie uzupełniające - 40 h).

  Wnioskodawca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 25/2013.

 

 • 14 czerwca 2013 r. wydano decyzję nr 26/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
  - program szkolenia opiekun w żłobku i klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia i Promocji "EDUKATOR" z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PL. Tysiąclecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 26/2013.

 

 • 21 czerwca 2013 r. wydano decyzję nr 27/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal z siedzibą w Skrzynce, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 27/2013.

 

 •  6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 31/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program 160 godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

  Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Bezpieczna Praca z siedzibą w Pruszkowie, ul. Ludowa 36, 05-800 Pruszków.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 31/2013.

 

 •  6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 32/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Rzeszowie, ul. Kościuszki 7, 35-030 Rzeszów.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 32/2013.

 

 •  6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 33/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca: Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS - LIDER z siedzibą w Buku, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 33/2013.

 

 • 6 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 34/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

  - program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".

  Wnioskodawca: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 34/2013.

 

 • 23 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 36/2013 zatwierdzającą następujący program szkoleń:
  - program szkolenia dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym,
  - program szkolenia dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym – kurs uzupełniający,
  - program szkolenia dla Dziennego Opiekuna,
  - program szkolenia dla Dziennego Opiekuna – kurs uzupełniający.
  Wnioskodawca: Orinoko Szkolenia i Doradztwo z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 36/2013.

 

 •  28 sierpnia 2013 r. wydano decyzję nr 38/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - Program szkolenia dla dziennego opiekuna,

  - Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,

  - Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,

  - Program szkolenia dla wolontariusza.

  Wnioskodawca:O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 38/2013.

 

 •  9 października 2013 r. wydano decyzję nr 44/2013 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

  -program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Wnioskodawca:EDUKA CENTER z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-103 Siemianowice Ślaskie.

Decyzją z dnia 29 sierpnia 2018 r., znak: DSR.V.844.22.2018.AB, w związku z wnioskiem EDUKA CENTER z dnia 31 lipca 2018 r., zmieniono decyzję nr 44/2013 z dnia 9 października 2013 r. w zakresie adresu podmiotu na: ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie.

 

 •  15 października 2013 r. wydano decyzję nr 45/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

  - Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),

  - Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (80 godzin),

  - Szkolenie dla wolontariusza (40 godzin),

  - Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),

  - Szkolenie uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin),

   Wnioskodawca:Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne z siedzibą w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin.

 • 23 października 2013 r. wydano decyzję nr 46/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - szkolenie "Dla opiekuna w żłobkach, klubie dziecięcym" - w wymiarze 280 godzin,
  - szkolenie "Dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 160 godzin,
  - szkolenie "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym" - w wymiarze 80 godzin,
  - szkolenie "Dla wolontariuszy" - w wymiarze 40 godzin,
  - szkolenie "Uzupełniające dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 40 godzin.
  Wnioskodawca: "AWANS" Ośrodek Usług Oświatowych z siedzibą w Lublińcu, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec.

 • 23 października 2013 r. wydano decyzję nr 47/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - program 160 godzinnego szkolenia na opiekuna dziennego.
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dar Serca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 • 29 października 2013 r. wydano decyzję nr 48/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  -program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dziennych,
  -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dziennych.
  Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szewska 4/7, 20-704 Lublin.

 • 29 października 2013 r. wydano decyzję nr 49/2013 zatwierdzającą następujący program szkoleń:
  -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla Dziennego Opiekuna.
  Wnioskodawca: IGD Consalting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 24, 60-347 Poznań.

 • 30 października 2013 r. wydano decyzję nr 50/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  -program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
  -program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin).
  Wnioskodawca: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce.

 • 14 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 51/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  -program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  -program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  -program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
  -program 160 godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego  dla dziennego opiekuna.
  Wnioskodawca: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek z siedzibą w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice.

 • 14 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 52/2013 zatwierdzającą następujący program szkoleń:
  -program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280-godzinny).
  Wnioskodawca: Anna Przybylska z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 6 m 29, 01-684 Warszawa.

 • 27 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 53/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
  - program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna dziennego.
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dar Serca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 • 29 listopada 2013 r. wydano decyzję nr 54/2013 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:
  - program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  - program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
  Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szewska 4/7, 20-704 Lublin.

 • 2 grudnia 2013 r. wydano decyzję nr 55/2013 zatwierdzającą następujący program szkolenia:
  - program "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym".
  Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedziba w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn.   

   

   

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Janina Szumlicz, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2013-01-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-09-06 08:08:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2018-08-27 10:15:50 Piotr Wasiak modyfikacja
3 2018-07-17 08:11:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2018-06-07 14:17:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2018-06-07 14:15:41 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2018-05-18 10:19:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2018-05-02 12:33:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2018-05-02 12:31:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2018-05-02 12:30:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2018-04-06 12:41:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2018-01-29 07:16:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2018-01-29 07:15:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2016-01-05 14:09:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2014-04-17 12:17:23 Wacław Konewko modyfikacja
15 2013-12-03 07:37:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2013-11-29 11:30:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2013-11-18 09:25:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2013-11-04 12:00:59 Wacław Konewko modyfikacja
19 2013-10-30 13:13:02 Rafał Bartochowski modyfikacja
20 2013-10-25 10:13:35 Rafał Bartochowski modyfikacja
21 2013-10-24 12:08:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
22 2013-10-24 12:05:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
23 2013-10-24 12:02:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
24 2013-10-24 09:35:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
25 2013-10-24 09:34:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
26 2013-08-30 09:00:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
27 2013-08-12 09:24:50 Małgorzata Podrażka modyfikacja
28 2013-08-12 09:24:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
29 2013-08-12 09:23:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
30 2013-08-12 09:22:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
31 2013-08-12 09:18:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
32 2013-06-24 09:27:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
33 2013-05-27 11:51:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
34 2013-05-13 12:51:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
35 2013-05-13 12:49:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
36 2013-05-13 12:47:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
37 2013-05-13 12:46:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
38 2013-05-09 09:19:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
39 2013-05-09 09:18:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
40 2013-05-09 09:16:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
41 2013-05-09 09:16:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
42 2013-05-09 09:15:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
43 2013-04-23 10:39:51 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
44 2013-04-23 10:38:41 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
45 2013-04-22 14:11:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
46 2013-04-22 14:10:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
47 2013-04-22 14:09:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
48 2013-04-22 14:00:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
49 2013-04-22 13:56:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
50 2013-04-22 13:56:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
51 2013-04-22 13:55:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
52 2013-04-22 10:26:16 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
53 2013-02-22 13:10:20 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
54 2013-02-07 15:32:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
55 2013-01-30 13:25:42 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
56 2013-01-28 10:10:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
57 2013-01-28 10:09:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
58 2013-01-28 10:08:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
59 2013-01-28 10:06:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
60 2013-01-08 10:45:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
61 2013-01-08 10:41:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
62 2013-01-08 10:41:19 Małgorzata Podrażka modyfikacja
63 2013-01-08 10:38:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
64 2013-01-08 10:38:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
65 2013-01-08 08:08:49 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Rok 2012

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

 • 9 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 1/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia 280 godzin - kurs dla "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
- program szkolenia 80 godzin - kurs uzupełniający "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
- program szkolenia 160 godzin - kurs "Opiekun dzienny-niania domowa".
Wnioskodawca:
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Ligonia 20, 01-496 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 1/2012.

 

 • 9 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 2/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
- program szkolenia dla wolontariuszy (40 godzin),
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin).
Wnioskodawca: Cogito Edukacja S.C. Anna Kluchcińska, Tomasz Gieniul z siedzibą w Olsztynie,
ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 2/2012.

 

 • 9 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 3/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

- Program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin (w tym 80 godzin praktyki zawodowej)".
Wnioskodawca: Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 3/2012.

 

 • 30 stycznia 2012 r. wydano decyzję nr 5/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin",
- program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
- program szkolenia "Dzienny opiekun - 160 godzin",
- program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla dziennego opiekuna - 40 godzin",
- program szkolenia "Wolontariusz - 40 godzin".
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Chełmie, ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 5/2012.

 

 • 1 lutego 2012 r. wydano decyzję nr 7/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godz.,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godz.,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godz.,
- program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godz.
Wnioskodawca: OMEGA Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Dydaktyczne Ośrodek Szkoleniowy z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 7/2012.

 

 • 10 lutego 2012 r. wydano decyzję nr 9/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,

- program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,

- program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godzin.

Wnioskodawca: Spółdzielnia Socjalna "OPOKA", Chechło ul. Hutnicza 22, 32-310 Klucze.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 9/2012.

 

 • 16 lutego 2012 r. wydano decyzję nr 10/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" (280 godzin),
- program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
- program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin),
- program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" (40 godzin).

Wnioskodawca: Techpal Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 10/2012.

 

 • 24 lutego 2012 r. wydano decyzję Nr 14/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, w wymiarze 280 godzin.
Wnioskodawca: Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne z siedziba w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 14/2012.

 

 • 24 lutego 2012 r. wydano decyzję Nr 15/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla dziennego opiekuna, w wymiarze 160 godzin.
Wnioskodawca: Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne z siedziba w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 15/2012.

 

 • 2 marca 2012 r. wydano decyzję nr 17/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
- program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin",
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin".
Wnioskodawca: Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaracza 4, 42-200 Łódź.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 17/2012.

 
 • 7 marca 2012 r. wydano decyzję nr 20/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

- program szkolenia - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie 280 godzinne.
Wnioskodawca: Studio Promocyjno-Handlowe z siedzibą w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 20/2012.

 

 • 9 marca 2012 r. wydano decyzję nr 21/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

- Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia i Rozwoju "Erudio" z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 21/2012.

 

 • 12 marca 2012 r. wydano decyzję nr 25/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

- Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia "FACH" z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 30, 34-500 Zakopane.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 25/2012.

 

 • 13 marca 2012 r. wydano decyzję nr 25/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie,
ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 25/2012.

 

 • 29 marca 2012 r. wydano decyzję nr 29/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego Szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego Szkolenia dla dziennego opiekuna, 
- program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 29/2012.

 

 • 13 kwietnia 2012 r. wydano decyzję nr 32/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 32/2012.

 
 • 18 kwietnia 2012 r. wydano decyzję nr 33/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza, 
- program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: JPB Doradztwo Personalne s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 33/2012.
 

 • 17 maja 2012 r. wydano decyzję nr 36/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Fundacja "UWOLNIENIE" siedzibą w Łodzi, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 36/2012.

 

 • 4 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 40/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
- program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.
Wnioskodawca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z siedzibą w Nakle, u;. Gimnazjalna 11,
89-100 Nakło.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 40/2012.

 

 • 4 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 41/2012 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

- Program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie,
ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 41/2012.

 

 • 8 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 42/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- "Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin)".
Wnioskodawca: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie,
os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 42/2012.
 

 • 20 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 43/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: ETB-Group siedzibą w Nowym Sączu, ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 43/2012.

 

 • 29 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 46/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,  
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,  
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile z siedzibą w Pile, ul. Niepodległości 2, 64-900 Piła.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 46/2012.

 

 • 27 czerwca 2012 r. wydano decyzję nr 47/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280-godzinne szkolenie),  
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80-godzinne szkolenie),
- program szkolenia dla wolontariusza (40-godzinne szkolenie),
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160-godzinne szkolenie),  
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40-godzinne szkolenie).  
Wnioskodawca: Centrum Szkoleniowo-Consultingowe CSC Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
z siedzibą w Cieszynie, ul. Przepilińskiego 104, 43-400 Cieszyn.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 47/2012.

 

 • 30 lipca 2012 r. wydano decyzję nr 49/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia - Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
- program szkolenia - 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Fundacja Zdrowia Publicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 49/2012.

 
 • 31 lipca 2012 r. wydano decyzję nr 50/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna, 
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna. 

Wnioskodawca: Centrum Kształcenia "AGAT" Waldemar Ałdaś z siedzibą w Głogowie, ul. Wiśniowa 26,
67-200 Głogów.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 50/2012.

 
 •  3 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 52/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program  szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",

- program szkolenia "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",

- program szkolenia "Dzienny opiekuna",

- program szkolenia "Uzupełniające dla dziennego opiekuna",

- program szkolenia "Wolontariusza".
Wnioskodawca: Korporacja Oświatowa "DELTA" z siedzibą w Międzychodziu, ul. Wjazdowa 8A/5,
64-400 Międzychód.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 52/2012.

 
 • 6 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 51/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Akademia Sukcesu Best Choice Anna Koseda z siedzibą w Kościerzynie, ul. Kupiecka 7,
83-400 Kościerzyna.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 51/2012.

 
 • 13 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 55/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: SKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 55/2012.

 
 • 13 sierpnia 2012 r. wydano decyzję nr 56/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun dzienny".

Wnioskodawca: Samorządowy Zakład Budźetowy Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" z siedzibą w Białych Błotach, ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 56/2012.

 
 • 10 września 2012 r. wydano decyzję nr 59/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "kurs dzienny opiekun".
Wnioskodawca: Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych "TUREX-BIS" z siedzibą w Turku, ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 59/2012.

 

 • 10 września 2012 r. wydano decyzję nr 60/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
- program szkolenia - Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia - Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia "Dzienny opiekun",
- program szkolenia "Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające"
Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno.

 

Decyzją z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: DSR-V.840.60.2016.AK, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił decyzję Nr 60/2012 z dnia 10 września 2012 r. w zakresie podmiotu dla którego została wydana z: Agencja Rozwoju Lokalnego  S.A. z siedzibą w Jaworznie, na: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 60/2012.

 

 • 26 września 2012 r. wydano decyzję nr 64/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,

- program 80-godzinnego szkolenia szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,

- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

Wnioskodawca: Marzena Halejko-Frihi, zamieszkałą ul. Saint Vallier 2, 44-200 Rybnik.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 64/2012.

 

 • 3 października 2012 r. wydano decyzję nr 66/2012 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia dla wolontariusza,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: SKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 66/2012.

 

 • 18 października 2012 r. wydano decyzję nr 68/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Interlis z siedzibą w Kaliszu, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 68/2012.

 

 • 18 października 2012 r. wydano decyzję nr 69/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja" z siedziba w Olsztynie, ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 69/2012.

 

 • 29 października 2012 r. wydano decyzję nr 72/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun dzienny".
Wnioskodawca: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66,
33-100 Tarnów.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 72/2012.

 

 • 4 grudnia 2012 r. wydano decyzję nr 74/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "OPIEKUN DZIENNY".
Wnioskodawca: Biuro doradczo-szkoleniowe "APLIKON" z siedzibą w Wysokim Mazowieckim, ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 74/2012.

 
 • 13 grudnia 2012 r. wydano decyzję nr 79/2012 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun Dzienny".

Wnioskodawca: Jolanta Stępień "Kubuś Puchatek" z siedzibą w Mielcu, ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 79/2012.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Alina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
Data wytworzenia: 2012-05-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-29 07:15:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-12-07 07:17:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-11-02 08:26:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-10-16 08:37:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2017-10-16 08:23:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2017-10-16 08:17:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2017-08-28 08:34:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2017-08-10 14:16:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2017-07-19 07:50:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2017-06-26 10:48:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2017-06-12 07:54:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2017-04-28 14:45:50 Wacław Konewko modyfikacja
13 2017-04-18 08:01:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2017-04-18 07:52:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2017-04-05 09:04:44 Wacław Konewko modyfikacja
16 2017-03-15 08:25:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2017-03-01 08:40:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2017-03-01 08:38:47 Małgorzata Podrażka modyfikacja
19 2017-02-20 07:33:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
20 2017-01-20 13:29:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
21 2016-08-19 14:51:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
22 2012-12-14 09:58:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
23 2012-12-06 14:38:08 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
24 2012-10-23 09:37:44 Małgorzata Podrażka modyfikacja
25 2012-10-04 11:14:31 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
26 2012-10-04 11:12:17 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
27 2012-09-27 13:47:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
28 2012-09-10 16:07:43 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
29 2012-08-14 12:15:54 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
30 2012-08-07 10:03:47 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
31 2012-08-07 10:03:38 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
32 2012-08-06 10:49:06 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
33 2012-08-01 13:26:09 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
34 2012-07-02 15:45:00 Wacław Konewko modyfikacja
35 2012-06-21 10:18:56 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
36 2012-06-08 14:28:48 Wacław Konewko modyfikacja
37 2012-06-05 10:08:21 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
38 2012-06-04 14:36:17 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
39 2012-05-17 11:15:27 Małgorzata Harasimiuk
40 2012-04-19 13:26:27 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
41 2012-04-18 14:42:12 Wacław Konewko modyfikacja
42 2012-04-03 11:23:18 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
43 2012-03-15 10:59:57 Jacek Szczepaniak modyfikacja
44 2012-03-14 09:55:17 Wacław Konewko modyfikacja
45 2012-03-13 12:45:22 Wacław Konewko modyfikacja
46 2012-03-13 12:43:42 Wacław Konewko modyfikacja
47 2012-03-13 12:41:51 Wacław Konewko modyfikacja
48 2012-03-09 14:03:10 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
49 2012-03-09 10:52:47 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
50 2012-03-06 11:04:25 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
51 2012-03-06 11:02:22 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
52 2012-02-27 10:01:36 Wacław Konewko modyfikacja
53 2012-02-24 14:00:30 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
54 2012-02-17 15:31:02 Małgorzata Harasimiuk
55 2012-02-13 15:51:30 Jacek Szczepaniak modyfikacja
56 2012-02-13 15:50:15 Jacek Szczepaniak modyfikacja
57 2012-02-09 15:34:39 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
58 2012-01-09 15:38:02 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
59 2012-01-09 15:12:23 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
60 2012-05-17 07:15:18 Małgorzata Harasimiuk utworzenie dokumentu

Rok 2011

 

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

 • 4 maja 2011 r. wydano decyzję nr 1/2011 zatwierdzającą nastepujace programy:

- program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
 Wnioskodawca: Roman Tuczyński Prezes Zarządu Szkoleniowiec Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Obornicka 229.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 1/2011.

 

 • 16 maja 2011 r. wydano decyzję nr 4/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" Sp. z o.o. z siedziba w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 4/2011.

 

 • 16 maja 2011 r. wydano decyzję nr 5/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
- program "Dzienny opiekun",
- program "Wolontariusz",
- program "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
- program "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna".
Wnioskodawca: Spółka Szkoleniowa Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Szopienicka 58, 40-432 Katowice. 

W wyniku połączenia Spółki Szkoleniowej Sp. z o. o. z Centrum Usług Wspólnych powstało Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. z  siedzibą w Katowicach. Jako następca prawny Spółki Szkoleniowej Sp. z o. o. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. uzyskało uprawnienia do prowadzenia szkoleń na podstawie ww. decyzji.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 5/2011.

 

 • 23 maja 2011 r. wydano decyzję nr 7/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
- program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" szkolenie uzupełniające,
- program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym",
- program szkolenia "Dzienny opiekun",
- program szkolenia "Dzienny opiekun" szkolenie uzupełniające.
Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 7/2011.

 

 • 31 maja 2011 r. wydano decyzję nr 11/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
- program szkolenia dla wolontariusza (40 godzin),
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
- program szkolenia dla dziennego opiekuna (40 godzin).
Wnioskodawca: Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" Anna Wierzbicka, ul. Gałczyńskiego 4/201, 00-362 Warszawa. 
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 11/2011.

 

 • 31 maja 2011 r. wydano decyzję nr 12/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
- program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.  

Wnioskodawca: Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 12/2011.

 

 • 6 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 13/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
- program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

Wnioskodawca: Reed in Partnership Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 13/2011.

 

 • 8 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 14/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
- program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: "PARTNER" Biuro Szkoleń Pośrednictwa i Marketingu Agnieszka Wilczyńska z siedzibą w Gliwicach, ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 14/2011.

 

 • 8 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 15/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia i Doskonalenia "ESKULAP" z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 15/2011.

 

 • 21 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 19/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
- 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "PROFESOR", spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr19/2011

 

 • 21 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 20/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające - 80 godzin ,
- program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające - 40 godzin.
Wnioskodawca: Pracownia Doskonalenia Zawodowego DES, Joanna Telus z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 20/2011

 

 • 22 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 21/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- "OPIEKUN DZIECI" - program 280 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dzieci,
- program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariuszy ubiegających się o pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci,
- program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci.
Wnioskodawca: "ASYSTENT" Centrum Edukacyjne z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 30/19, 50-540 Wrocław.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 21/2011

 

 • 30 czerwca 2011 r. wydano decyzję nr 22/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla wolontariusza.

Wnioskodawca: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 22/2011.

 

 • 18 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 24/2011 zatwierdzającą następujący program:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: IGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 24/2011.
 

 • 18 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 26/2011 zatwierdzającą następujący program:

- program  szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacyjne Europaeisches Bildungszentrum Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 26/2011.

 

 • 19 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 29/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- Zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- Zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 29/2011.

 

 • 20 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 28/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
- program 160-godzinnego szkolenia - opiekun dzienny,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedziba w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 28/2011.

 

 • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 30/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
- 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego NOTUS Henryk Ździebło z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 30/2011.

 

 • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 31/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program  szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym,
- 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
- 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Niepubliczny Ośrodek Kursowy "NOTUS" Joanna Ździebło z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 31/2011.

 

 • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 32/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 32/2011.

 

 • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 34/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" (280 godzin),
- program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
- program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym" (40 godzin),
- program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
- program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin).
Wnioskodawca: Fundacja Familijny Poznań z siedziba w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 34/2011.
 

 • 26 lipca 2011 r. wydano decyzję nr 35/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla wolontariuszy świadczących pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-43

Kielce.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5-letniego okresu ważności decyzji nr 35/2011.

 

 • 1 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 36/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie podstawowe (160 godzin),
- program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie uzupełniające (40 godzin).
Wnioskodawca: SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 36/2011.

 

 • 1 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 37/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
- szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
- szkolenie dla wolontariuszy - 40 godzin,
- szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
- szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin.
Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu z siedzibą w Zamościu,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 37/2011.

 

 • 11 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 40/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- 280 godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
- 160 godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
- 80 godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
- 40 godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna,
- 40 godzinne szkolenie dla wolontariusza.
Wnioskodawca: KAPP - Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 40/2011.

 

 • 11 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 41/2011 zatwierdzającą następujący program:

- program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: Jolanta Stępień "Kubuś Puchatek" z siedzibą w Mielcu, ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 41/2011.

 

 • 11 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 43/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
- program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.
Wnioskodawca: SPH Credo z siedzibą w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 43/2011.

 

 • 22 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 46/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
- Program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- Program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- Program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  dziennego opiekuna,
- Program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.
Wnioskodawca: SKRZAT Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada z siedzibą w Rybniku, ul. Dabrówki 9, 44-210 Rybnik.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 46/2011

 

 • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 47/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - 280 godzin,
- Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające" - 80 godzin,
- Program szkolenia "Opiekun dzienny" - 160 godzin,
- Program szkolenia "Opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające" - 40 godzin,
- Program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" - 40 godzin.
Wnioskodawca: Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 47/2011

 

 • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 48/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
- Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
- Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
- Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
- Program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym 40 godzin.
Wnioskodawca: "Homo Creator" Centrum Rozwoju dr Anna Dzikomska-Kaczan z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. 22 Lipca 9, 46-050 Tarnów Opolski.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 48/2011

 

 • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 49/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia "Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
- program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
- program szkolenia "Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym",
- program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3",
- program szkolenia "Kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3".
Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 49/2011

 

 • 26 sierpnia 2011 r. wydano decyzję nr 50/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
- program szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Pomorski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "LUPA" z siedzibą w Gdańsku,
ul. Wawelska 10a/1, 80-034 Gdańska.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 50/2011

 

 • 6 września 2011 r. wydano decyzję nr 51/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
- program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym-kurs uzupełniający",
- program szkolenia " kurs dokształcający wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym",
- program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny",
- program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające".
Wnioskodawca: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4,
80-952 Gdańsk.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 51/2011

 

 • 12 września 2011 r. wydano decyzję nr 55/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia "DZIENNY OPIEKUN",
- program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA",
- program szkolenia "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
- program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
- program szkolenia "WOLONTARIUSZ".
Wnioskodawca:  Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.  z siedzibą w Jaworznie, ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 55/2011.

 

 

 • 14 września 2011 r. wydano decyzję nr 56/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia "Opiekun/-ka w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające",
- program  szkolenia "Wolontariusz/-ka w żłobku lub w klubie dziecięcym",
- program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a",
- program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a-szkolenie uzupełniające".

Wnioskodawca: Europejskie Centrum Edukacyjne Europäisches Bidungszentrum Sp. z o.o.z siedzibą w Opolu,
ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 56/2011.

 

 • 14 września 2011 r. wydano decyzję nr 58/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla  dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 58/2011.

 

 • 15 września 2011 r. wydano decyzję nr 57/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Firma Szkoleniowa "Docent" Grzesik Barbara z siedzibą w Harklowej, 38-243 Harklowa 95

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 57/2011.

 

 • 23 września 2011 r. wydano decyzję nr 59/2011 zatwierdzającą następujący program:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
00-252 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 59/2011.

 

 • 23 września 2011 r. wydano decyzję nr 62/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
- program  szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające (80 godzin),
- program szkolenia Dzienny opiekun (160 godzin),
- program szkolenia Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające (40 godzin),
- program szkolenia Wolontariusz (40 godzin).
Wnioskodawca: Firma Szkoleniowa "ANED" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 62/2011.

 

 • 26 września 2011 r. wydano decyzję nr 63/2011 zatwierdzającą następujący program:

- program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym".

Wnioskodawca: Centrum Edukacji Jakobsze Violetta z siedzibą w Kłodzku, ul. Nowy Świat 33, 57-300 Kłodzko.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 63/2011.

 

 • 27 września 2011 r. wydano decyzję nr 65/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dla wolontariusza,
- program  szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Firma MARKO Kocjan Mariola z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 4/2, 40-284 Katowice.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 65/2011.

 

 • 28 września 2011 r. wydano decyzję nr 66/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
- program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
- program  szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
- program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
- program szkolenia dla wolontariusza 40 godzin.

Wnioskodawca: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą
w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 66/2011.

 

 • 3 października 2011 r. wydano decyzję nr 68/2011 zatwierdzającą następujący program:

- Program szkolenia  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "AGAPE" z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 732.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 68/2011.

 

 • 17 października 2011 r. wydano decyzję nr 70/2011 zatwierdzającą następujący program:

- program szkolenia "Dzienny opiekun".
Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
00-252 Warszawa.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 70/2011.

 

 • 17 października 2011 r. wydano decyzję nr 71/2011 zatwierdzającą następujące programy:

- Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
- Program  szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
- Program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
- Program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
- Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godzin.
Wnioskodawca: ESJ Jerzy Krzysica z siedzibą w Starym Kisielinie, ul. Słoneczna 1, 66-002 Stary Kisielin.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 71/2011.

 

27 października 2011 r. wydano decyzję nr 73/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program nauczania - kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program nauczania - kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program nauczania - kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
- program nauczania - kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
- program nauczania - kurs dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.
Wnioskodawca: Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 73/2011.

 

 • 4 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 74/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz.",
- program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godz.",
- program nauczania "Wolontariusz 40 godz.",
- program nauczania "Dzienny opiekun 160 godz.",
- program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna 40 godz.".

Wnioskodawca: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach, ul. Bolesławicka 23,
32-310 Klucze.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 74/2011.

 

 • 7 listopada wydano decyzję nr 75/2011 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia uzupełniającego".
 
Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
00-252 Warszawa.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 75/2011.

 

 • 7 listopada wydano decyzję nr 76/2011 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program nauczania "Dzienny opiekun. Program szkolenia uzupełniającego".

Wnioskodawca: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17,
00-252 Warszawa.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 76/2011.

 

 • 7 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 77/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
- program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wnioskodawca: Warszawska Grupa Psychologiczna Monika Dreger z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18 lok. 130, 00 -732 Warszawa.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 77/2011.

 

 • 16 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 78/2011 zatwierdzającą następujący program szkoleń:

- program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.
Wnioskodawca: Europejskie Stowarzyszenie "Szansa" z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104,
30-856 Kraków.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 78/2011.

 

 • 22 listopada 2011 r. wydano decyzję nr 80/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- program szkolenia 280-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia uzupełniającego 80-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- program szkolenia 160-godz. dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia uzupełniającego 40-godz. dla dziennego opiekuna,
- program szkolenia 40-godz. dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Alicja Woźniak Centrum Szkoleniowe "NET" z siedzibą w Koninie, ul. Makowa 2/18,
62-510 Konin.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 80/2011.

 

 • 22 listopada wydano decyzję nr 81/2011 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

- program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: Global Service M&A EU College z siedzibą w Świdnicy, ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 81/2011.

 

 • 2 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 82/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- Program szkolenia 280 - godzin dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- Program szkolenia 80 godzin - uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
- Program szkolenia 160 godzin - dla dziennego opiekuna,
- Program szkolenia 40 godzin - uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
- Program szkolenia 40 godzin dla wolontariusza.
Wnioskodawca: Akademia Komeńskiego przy Instytucie Komeńskiego z siedziba w Warszawie, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 82/2011.

 

 • 8 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 84/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- Program nauczania - szkolenie dla opiekuna dziecięcego (280 godzin),
- Program nauczania - szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),
- Program nauczania - szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziecięcego (80 godzin),
- Program nauczania - szkolenie 40 godzin dla wolontariusza (40 godzin).
Wnioskodawca: Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego z siedzibą w Poznaniu,
ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań.
Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 84/2011.

 

 • 8 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 85/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

-program szkolenia "Dzienny opiekun",
-program szkolenia uzupełniającego "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Wnioskodawca: IGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań. 

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 85/2011.
 

 • 13 grudnia 2011 r. wydano decyzję nr 86/2011 zatwierdzającą następujące programy szkoleń:

- Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
- Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
- Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
- Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin.
Wnioskodawca: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedziba w Toruniu, ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń.

Departament Polityki Rodzinnej informuje o upływie 5. letniego okresu ważności decyzji nr 86/2011.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Alina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Jacek Szczepaniak
Data wytworzenia: 2011-05-12
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-10-16 08:36:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-10-16 08:34:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-10-16 08:34:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-10-16 08:27:47 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2017-10-16 08:26:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-12-23 11:54:27 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
7 2016-12-05 10:05:41 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-10-31 10:52:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2016-10-18 17:21:33 Maria Włodarczyk modyfikacja
10 2016-10-10 07:29:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-09-12 07:54:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2016-08-19 14:49:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2016-08-19 14:48:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2016-07-27 14:45:19 Maria Włodarczyk modyfikacja
15 2016-07-14 13:11:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2016-06-29 11:05:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
17 2016-06-20 10:41:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2016-06-08 14:03:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
19 2016-05-17 07:21:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
20 2016-05-17 07:15:51 Małgorzata Podrażka modyfikacja
21 2016-05-17 07:15:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
22 2016-01-27 13:42:56 Maria Włodarczyk modyfikacja
23 2016-01-14 16:06:01 Maria Włodarczyk modyfikacja
24 2015-05-26 11:52:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
25 2015-05-26 11:52:01 Małgorzata Podrażka modyfikacja
26 2014-09-12 14:12:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
27 2014-09-12 14:12:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
28 2013-05-08 11:21:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
29 2013-01-04 11:23:31 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
30 2012-09-27 09:20:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
31 2012-08-03 10:01:32 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
32 2012-03-13 12:44:25 Wacław Konewko modyfikacja
33 2012-01-12 11:16:51 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
34 2012-01-09 15:11:53 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
35 2012-01-09 15:08:46 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
36 2012-01-09 15:04:03 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
37 2012-01-09 14:56:07 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
38 2011-12-20 15:11:34 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
39 2011-12-14 14:37:51 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
40 2011-12-13 13:54:59 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
41 2011-12-09 11:22:21 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
42 2011-12-05 15:05:40 Wacław Konewko modyfikacja
43 2011-12-02 09:52:18 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
44 2011-11-23 15:35:39 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
45 2011-11-18 11:00:19 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
46 2011-11-08 10:03:36 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
47 2011-10-28 16:07:08 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
48 2011-10-19 10:16:22 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
49 2011-10-19 10:15:54 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
50 2011-10-03 14:27:18 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
51 2011-09-28 15:41:37 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
52 2011-09-28 13:37:09 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
53 2011-09-27 09:31:17 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
54 2011-09-26 12:38:01 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
55 2011-09-26 12:37:19 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
56 2011-09-26 12:35:19 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
57 2011-09-26 12:33:18 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
58 2011-09-19 13:44:25 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
59 2011-09-16 11:57:23 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
60 2011-09-13 10:51:25 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
61 2011-09-13 10:49:26 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
62 2011-09-07 15:31:15 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
63 2011-08-30 12:44:31 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
64 2011-08-30 12:40:08 Wacław Konewko modyfikacja
65 2011-08-30 12:39:08 Wacław Konewko modyfikacja
66 2011-08-23 14:41:46 Wacław Konewko modyfikacja
67 2011-08-16 09:36:55 Wacław Konewko modyfikacja
68 2011-08-02 11:55:44 Jacek Szczepaniak modyfikacja
69 2011-07-28 12:13:18 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
70 2011-07-28 12:11:22 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
71 2011-07-28 11:19:28 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
72 2011-07-28 10:58:40 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
73 2011-07-20 14:42:25 Wacław Konewko modyfikacja
74 2011-07-20 14:32:19 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
75 2011-07-18 11:25:50 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
76 2011-07-18 11:23:45 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
77 2011-07-06 09:27:22 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
78 2011-07-06 09:25:25 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
79 2011-06-29 11:49:45 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
80 2011-06-29 11:47:02 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
81 2011-06-27 14:15:59 Jacek Szczepaniak modyfikacja
82 2011-06-21 15:33:38 Wacław Konewko modyfikacja
83 2011-06-09 11:45:50 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
84 2011-06-08 14:09:09 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
85 2011-06-07 13:02:39 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
86 2011-06-07 10:51:48 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
87 2011-06-07 10:43:59 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
88 2011-06-03 15:51:21 Jacek Szczepaniak modyfikacja
89 2011-06-01 13:27:11 Małgorzata Harasimiuk modyfikacja
90 2011-06-01 12:35:20 Jacek Szczepaniak modyfikacja
91 2011-06-01 12:33:56 Jacek Szczepaniak modyfikacja
92 2011-05-25 10:24:13 w.konewko modyfikacja
93 2011-05-18 12:05:10 Jacek Szczepaniak modyfikacja
94 2011-05-16 09:46:02 k.kurzynska modyfikacja
95 2011-05-12 08:36:06 Jacek Szczepaniak utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: