submenu
content
 
1 Wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach". 27-02-2017
2 Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach". 05-12-2016
3 Wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016. 05-09-2016
4 Informacja o zmianie w ogłoszeniu dotyczącym dodatkowego otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016. 08-08-2016
5 Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016. 22-07-2016
6 Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r. 11-07-2016
7 Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r. 01-07-2016
8 Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r. 01-07-2016
9 Wyniki konkursu ofert Programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' - edycja 2016 r. 14-06-2016
10 Komunikat o konkursach uzupełniających w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. 20-05-2016
11 Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.” 19-05-2016
12 Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r. 19-05-2016
13 Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r. 19-05-2016
14 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. 21-03-2016
15 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016. 04-02-2016
16 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 25-01-2016

Wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach".

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o wynikach I etapu konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. „Rodzina w moich oczach”.

 

Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2017 r.
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-02-27
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-27 15:22:39 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wyniki konkursu plastycznego - I etap.xls]
2 2017-02-27 15:22:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-02-27 15:21:50 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-02-27 15:20:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2017-02-27 15:22:39 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach".

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników ośrodków wsparcia do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pn. „ Rodzina w moich oczach”.

 

Każdy dom pomocy społecznej lub ośrodek wsparcia może zgłosić do konkursu 8 prac z niżej wymienionych kategorii (w roku bieżącym, wyjątkowo, mogą być to prace wykonane wcześniej, jednakże spełniające wymogi określone w § 3 Regulaminu):

 

1) malarstwo i witraż (w technice: akwarela, pastela, gwasz, olej itp. na dowolnym podłożu, np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta);

2) rysunek i grafika (w technice: ołówek, węgiel, piórko, mazak, drzeworyt i linoryt);

3) rzeźba kameralna i płaskorzeźba (w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych);

4) tkanina i aplikacja (hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty).

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:

 

Do dnia 31 stycznia 2017 r., formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia prac (zgodnie z § 5 regulaminu konkursu) należy przesłać w wiadomości mailowej opatrzonej tytułem „Rodzina w moich oczach”, na adres: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl

 

Termin ogłoszenia listy prac zakwalifikowanych do konkursu:

 

14 lutego 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

 

Termin i miejsce przesyłania prac zakwalifikowanych do konkursu:

 

28 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu:

 

17 marca 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

 

Termin wręczenia nagród oraz termin wystawy pokonkursowej:

 

7 kwietnia 2017 r.

 

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe lub dyplomy. Kapituła Konkursu wskaże najlepsze prace i dla ich Autorów zostanie zorganizowany 3-dniowy pobyt powiązany z możliwością zwiedzenia najciekawszych miejsc w Stolicy.

 

Obsługę Konkursu zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr tel. 22 661 12 77, mail: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-12-05
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-06 13:41:47 Wacław Konewko modyfikacja
2 2016-12-05 14:16:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-12-05 12:50:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-12-05 12:48:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-12-05 12:43:08 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DO KONKURSU.docx]
6 2016-12-05 12:43:08 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [regulamin wersja ostateczna.docx]
7 2016-12-05 12:43:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-12-05 13:41:47 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016.

 

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5 września 2016 r.zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

 

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

  • Kwota programowa dotacji na realizację dodatkowego konkursu ofert w 2016 r.- 804 110 zł
  • W ramach konkursu do departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS zostało złożonych 126 ofert, w których podmioty uprawnione wnioskowały ogółem o kwotę: 10 913 899,44 złotych
  • Zgodnie z zasadami konkursowymi, Komisja Konkursowa MRPiPS dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według następujących grup merytorycznych:

-  bardzo dobre: 16-19 pkt (Grupa A),

-  przeciętne:  11-15 pkt (Grupa B),

-  słabe:  6-10pkt(Grupa C),

         -  nie spełniające celów programu na 2016 rok: 0-5 pkt (Grupa D).

  • W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Konkursową MRPiPS  podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco:

 

■ Grupa A- 44 oferty, w tym:

 

- 19 pkt- 15 ofert

- 18 pkt- 5 ofert

- 17 pkt- 11 ofert    

- 16 pkt- 13 ofert

 

■ Grupa B- 22 oferty, w tym:

 

- 15 pkt- 11 ofert

- 14 pkt- 6 ofert

- 13 pkt- 4 oferty

- 12 pkt- 1 oferta

- 11 pkt- 0 ofert

 

■ Grupa C- 0 ofert

 

■ Grupa D- 60 ofert (nie spełniły one wymogów formalnych)

 

  • Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania 15 ofert konkursowych.

 

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach dodatkowego konkursu.

 

Wszystkie dofinansowane organizacje powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa):

 

–  oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,

–  oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),

–  2 egzemplarze wypełnionej umowy

–  2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu

 

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany do organizacji, które otrzymają dotacje, drogą elektroniczną.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-09-05
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 14:35:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-09-05 12:17:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-09-05 12:16:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-09-05 12:15:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-09-05 12:10:24 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Rejestr wszystkich podmiotow.pdf]
6 2016-09-05 12:10:24 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [podmioty dofinansowanie.pdf]
7 2016-09-05 12:10:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-09-05 12:08:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2016-09-05 12:06:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-09-05 14:35:24 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Informacja o zmianie w ogłoszeniu dotyczącym dodatkowego otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Maria Włodarczyk
Data wytworzenia: 2016-08-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 14:35:36 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-08-08 14:35:36 Maria Włodarczyk utworzenie dokumentu
3 2016-08-08 12:40:13 Maria Włodarczyk dodanie pliku [INFORMACJA O ZMIANIE W OGLOSZENIU.pdf]

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

 

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

Na realizację projektów w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 715 090 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Pliki do pobrania

ogloszenie.pdf
Ogłoszenie  (239.9 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-07-22
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 14:36:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-07-22 12:58:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-07-22 12:56:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-07-22 12:52:50 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-07-22 12:49:43 Małgorzata Podrażka edycja pliku [ogloszenie.pdf]
6 2016-07-22 12:49:43 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-07-22 12:44:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-07-22 12:43:45 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie2.pdf]
9 2016-07-22 12:43:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-07-22 12:42:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-07-22 14:36:53 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

 

W dniu 30 czerwca 2016 r. Podsekretarza Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu
28 czerwca 2016 r. dokonała oceny 28 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 21 ofert.

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 7ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając
z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazły się 3 stowarzyszenia, 2 fundacje 
i 2 jednostki samorządu terytorialnego - gminy.

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 16 do 19,5 pkt (ocena maksymalna 22 pkt.).

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

-   oświadczenia o przyjęciu dotacji;

- dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione –wg załączonego
    wzoru;

-   uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenie można przesłać e-mailem na adres: , a następnie przesyłką pocztową skierowaną  do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Maria Włodarczyk
Data wytworzenia: 2016-07-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-11 10:49:40 Maria Włodarczyk modyfikacja
2 2016-07-11 10:48:31 Maria Włodarczyk dodanie pliku [Umowa w uzupelniajacym konkursie - 2016.doc]
3 2016-07-11 10:48:31 Maria Włodarczyk dodanie pliku [Lista podmiotow w konkursie uzupelniajacym 2016.pdf]
4 2016-07-11 10:48:31 Maria Włodarczyk dodanie pliku [Komunikat na strone konkurs uzupelniajacy 2016.doc]
5 2016-07-11 10:48:30 Maria Włodarczyk modyfikacja
6 2016-07-11 10:45:41 Maria Włodarczyk modyfikacja
7 2016-07-11 10:44:29 Maria Włodarczyk modyfikacja
8 2016-07-11 10:49:40 Maria Włodarczyk utworzenie dokumentu

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.

 

W dniu 29 czerwca 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 czerwca 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 13 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 7 ofert. Przedstawiona Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lista podmiotów, których oferty zostały poddane również ocenie merytorycznej zawierała 6 oferentów.

 

Ostatecznie Komisja zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne z wykorzystaniem udzielonej dotacji. Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie znalazły się dwie jednostki samorządu terytorialnego, trzy stowarzyszenia i jedna fundacja.

 

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 18 do 31 punktów (ocena maksymalna 32 punkty).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

- oświadczenia o przyjęciu dotacji,

- dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządów gmin również przez Skarbnika) – umowa  w załączeniu,

- uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania w dwóch kompletach, po jednym do każdego egzemplarza umowy (załączniki powinny być również podpisane).

 

Oświadczenia o przyjęciu dotacji można składać:

 

- drogą elektroniczną, na adres:

- na numer faxu: (22) 661-12-76

- na adres: Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

UWAGA: Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać lub modyfikować.

 

 

Pliki do pobrania

umowa edycja uzupelniajaca 2016.pdf
Umowa  (336.7 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-07-01
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-01 14:35:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-07-01 14:27:41 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-07-01 14:23:53 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [umowa edycja uzupelniajaca 2016.pdf]
4 2016-07-01 14:23:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-07-01 14:23:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [lista podmiotow uzupelniajacy.pdf]
6 2016-07-01 14:23:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-07-01 14:35:45 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

 

Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska 30 czerwca 2016 r. zaakceptowała wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 czerwca 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 41 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 26 ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 15 ofert podmiotów, które będą realizować zadania publiczne korzystając z dofinansowania. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się siedem jednostek samorządu terytorialnego, cztery stowarzyszenia oraz cztery fundacje.

 

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 19 do 29 punktów (ocena maksymalna 31 pkt.).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

- oświadczenia o przyjęciu dotacji,

- dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru,

- uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania do każdego egzemplarza umowy.

 

Oświadczenia można składać:

 

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-12-76

-        lub na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-07-01
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-01 14:38:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-07-01 13:53:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-07-01 13:49:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-07-01 13:33:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wzor umowy 2016.pdf]
5 2016-07-01 13:33:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [lista podmiotow 2016.pdf]
6 2016-07-01 13:33:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-07-01 13:32:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-07-01 14:38:22 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki konkursu ofert Programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' - edycja 2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-06-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-14 09:39:46 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wzor umowy 2016.docx]
2 2016-06-14 09:39:46 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Lista podmiotow_2.pdf]
3 2016-06-14 09:39:46 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [KOMUNIOKAT 2016.pdf]
4 2016-06-14 09:39:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-06-14 09:39:46 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Komunikat o konkursach uzupełniających w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

W dniu 16 i 18 maja 2016 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016”;
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2016;
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016.

 

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza  uzupełniające otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Termin realizacji zadania publicznego określa się od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-05-20
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-20 13:48:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-05-20 13:47:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-05-20 13:46:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-05-20 13:44:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Oswiadczenie oferenta.docx]
6 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [nowe horyzonty.pdf]
7 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Partnerstwa.pdf]
8 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Aktywne postawy mlodziezy.pdf]
9 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-05-20 13:41:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-05-20 13:48:10 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

 

W dniu 12 maja 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 maja 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 33 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 17 ofert. Przedstawiona Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lista podmiotów, których oferty zostały poddane również ocenie merytorycznej zawierała 16 oferentów. Ocena czterech z nich nie osiągnęła liczby 25 punktów przy możliwej maksymalnej ocenie oferty w liczbie 32 punktów.

 

Ostatecznie Komisja zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne z wykorzystaniem udzielonej dotacji. Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie na poziomie od 25 do 32 punktów znalazło się sześć jednostek samorządu terytorialnego i sześć stowarzyszeń.

 

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 25 do 32 punktów (ocena maksymalna 32 punkty).

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

·         oświadczenia o przyjęciu dotacji;

·         dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – umowa  w załączeniu;

·         uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia o przyjęciu dotacji można składać:

 

·         drogą elektroniczną, na adres:

·         na numer faxu: (22) 661-12-76

·         na adres: Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

UWAGA: Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać lub modyfikować.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 14:36:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-05-19 12:48:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [umowa_2.pdf]
3 2016-05-19 12:48:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Lista podmiotow.pdf]
4 2016-05-19 12:48:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-05-19 12:47:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-05-19 14:36:37 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

 

W dniu 18 maja 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 maja 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 67 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 56 ofert.

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 11 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się pięć jednostek samorządu terytorialnego, pięć stowarzyszeń i jedna organizacja kościelna.

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

- oświadczenia o przyjęciu dotacji;

- dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru

- uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

 

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-12-76

-        lub na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 12:48:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-05-19 12:27:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-05-19 12:27:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wyniki.pdf]
4 2016-05-19 12:27:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [umowa.pdf]
5 2016-05-19 12:27:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-05-19 12:25:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-05-19 12:48:32 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

W dniu 16 maja 2016 r. Podsekretarza Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu
11 maja 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 35 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 32 oferty.

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3 oferty podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając
z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazła się jedna jednostka samorządu terytorialnego, jedno stowarzyszenie i jedna fundacja.

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 15,5 do 18 punktów (ocena maksymalna 22 pkt.).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

-          oświadczenia o przyjęciu dotacji;

-          dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione – wg załączonego wzoru

-          uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

 

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-13-76

-        lub na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

Pliki do pobrania

lista podmiotow.pdf
Lista podmiotów  (195.7 KB)
umowa na strone pdf.pdf
Umowa  (233.8 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Magdalena Górska
Informację wprowadził/a: Magdalena Górska
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 15:38:38 Magdalena Górska modyfikacja
2 2016-05-19 15:33:25 Magdalena Górska usunięcie pliku [Komunikat na strone.docx]
3 2016-05-19 15:33:25 Magdalena Górska modyfikacja
4 2016-05-19 15:32:48 Magdalena Górska modyfikacja
5 2016-05-19 15:31:15 Magdalena Górska modyfikacja
6 2016-05-19 15:30:16 Magdalena Górska modyfikacja
7 2016-05-19 15:28:46 Magdalena Górska dodanie pliku [Komunikat na strone.docx]
8 2016-05-19 15:28:46 Magdalena Górska modyfikacja
9 2016-05-19 15:38:38 Magdalena Górska utworzenie dokumentu
10 2016-05-19 15:20:33 Magdalena Górska dodanie pliku [umowa na strone pdf.pdf]
11 2016-05-19 15:20:33 Magdalena Górska dodanie pliku [lista podmiotow.pdf]

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza  otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zapraszapodmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-03-21
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 14:37:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-03-21 10:18:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-03-21 10:16:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-03-21 10:14:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-03-21 10:13:45 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [oswiadczenie_08-44-08_KW_22148_DPS_plik3.docx]
6 2016-03-21 10:13:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-03-21 10:07:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-03-21 10:06:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie_partnerstwa_2016.pdf]
9 2016-03-21 10:06:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-03-21 10:03:32 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie_nowe_horyzonty.pdf]
11 2016-03-21 10:03:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2016-03-21 10:00:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2016-03-21 09:59:16 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [aktywne formy.pdf]
14 2016-03-21 09:59:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2016-03-21 09:54:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
16 2016-03-21 14:37:10 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

 

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-02-04
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 14:37:22 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-02-05 07:27:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-02-04 13:54:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-02-04 13:52:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Zalacznik nr 1 Dane kontaktowe Dyrektorzy OGN.xlsx]
5 2016-02-04 13:52:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2016 r..pdf]
6 2016-02-04 13:52:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-02-04 14:37:22 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

 

W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę 3.000.000 zł.

 

W 2015 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 3.000.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 55 podmiotów.

 

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego
do dnia 26 lutego 2016 r.

 

Pliki do pobrania

OGLOSZENIE_ 2016r.pdf
Ogłoszenie  (3 MB)
oswiadczenia.pdf
Oświadczenia  (279 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-01-25
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 14:37:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-01-22 13:43:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-01-22 13:32:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-01-22 13:31:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-01-22 13:30:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-01-22 13:29:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-01-22 13:28:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE_ 2016r.pdf]
8 2016-01-22 13:28:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2016-01-22 13:26:35 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [oswiadczenia.pdf]
10 2016-01-22 13:26:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-01-22 13:25:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2016-01-25 14:37:33 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: