submenu
content
 
1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2014 31-01-2014
2 Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2014" 15-04-2014

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2014

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2014-01-31
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-31 08:52:29 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Zal.2 Wykaz celow regionalnych 2014.doc]
2 2014-01-31 08:52:29 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Zal.1 Dane kontaktowe do dyrektorow regionalnych dworcow.xlsx]
3 2014-01-31 08:52:29 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2014.pdf]
4 2014-01-31 08:52:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2014-01-31 08:52:28 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2014"

15 kwietnia 2014 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach

"Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2014"

 

Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 14 kwietnia 2014 r.zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2014.

 

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

 

  • Kwota programowa dotacji w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” na 2014 r. – 5.000.000 zł
  • Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według następujących  grup merytorycznych:

-         bardzo dobre: 16-19 pkt (Grupa A),

-         przeciętne:  11-15 pkt (Grupa B),

-         słabe: 6-10 pkt (Grupa C),

-         nie spełniające celów programu na 2014 rok: 0-5 pkt  (Grupa D).

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokonała natomiast ostatecznej oceny merytorycznej ofert zakwalifikowanych do grupy A, rozpoczynając od ofert ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej na maksymalną liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty programowej.

 

  •  W ramach konkursu zostało złożonych 205 ofert konkursowych, w których organizacje wnioskowały ogółem o kwotę: 25.082.496,64 złotych, w tym:

–        10 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego (Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych  oraz w ich otoczeniu)

–        195 ofert dotyczących celów regionalnych (określonych przez poszczególne Wydziały Polityki Społecznej)

 

  • Ogółem ofert zakwalifikowanych przez Wydziały Polityki Społecznej do Grupy A – było 145, w tym:

–        7 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego

–        138 ofert dotyczących celów regionalnych

–        które wnioskowały ogółem na kwotę 17.997.778,19 zł

 

  • W wyniku ostatecznej weryfikacji dokonanej przez Komisję Konkursową MPiPS podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco:

Grupa A- 130 ofert, w tym:

- 19 pkt - 39 ofert

- 18 pk t- 38 oferty

- 17 pkt - 31 ofert

- 16 pkt - 22 oferty

Grupa B - 14 ofert

Grupa C - 0 ofert

Grupa D - 61 ofert (nie spełniły one wymogów formalnych)

 

  • Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w 2014 roku 39 ofert konkursowych ocenionych przez Komisję Konkursową na 19 pkt (Grupa A), w tym:

–        4 oferty dotyczące celu ogólnokrajowego

–        35 ofert dotyczących celów regionalnych

 

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymały dotacje w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2014, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

 

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby DepartamentuPomocy i Integracji Społecznej MPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

 

–        oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,

–        2 egzemplarze wypełnionej umowy

–        2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację),

–        1 dodatkowy egzemplarz oferty (identyczny z tym, który został przesłany do właściwego Wydziału Polityki Społecznej)

 

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany do organizacji, które otrzymają dotacje, drogą elektroniczną. 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2014-04-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-16 14:59:20 Małgorzata Czerepak modyfikacja
2 2014-04-15 09:37:07 Wacław Konewko modyfikacja
3 2014-04-15 14:59:20 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
4 2014-04-15 09:36:08 Wacław Konewko dodanie pliku [oferty_lista_bezdomnosc_2014.pdf]
5 2014-04-15 09:36:08 Wacław Konewko dodanie pliku [Lista_podmiotow_dofinansowanych_bezdomnosc_2014.pdf]
6 2014-04-15 09:36:08 Wacław Konewko dodanie pliku [wyniki_komunikat__bezdomnosc_2014.docx]
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: