submenu
content
 
1 Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 05-06-2014
2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 28-01-2014

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 

4 czerwca 2014 r. Pani Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramachprogramu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2014 roku,

  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie wnioskowanej, proszone są o pisemne oświadczenie przyjęcia kwoty dotacji.
  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie innej niż wnioskowana, powinny wraz z oświadczeniem przyjęcia dotacji przysłać uaktualniony kosztorys projektu.

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa.
 

Oświadczenia można składać:

  • drogą elektroniczną, na adres:
  • numer fax: (22) 661-11-40
  • lub na adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Po zatwierdzeniu kwoty dotacji należy pobrać umowę, uzupełnić (poza datą i numerem), podpisać przez osoby upoważnione i odesłać w dwóch egzemplarzach na adres departamentu.
Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać, czy modyfikować.

 

W związku z wystąpieniem błędu pisarskiego w treści poprzednio zamieszczonej na stronie MPiPS umowy, Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie prosi o pobranie i uzupełnienie zaktualizowanego wzoru umowy.

 

 

Pliki do pobrania

Lista rankingowa- konkurs 2014r..pdf
Lista rankingowa  (533.4 KB)
umowa_konkurs_zaburzenia_2014.pdf
Umowa - wzór  (281.8 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2014-06-05
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-06-06 12:47:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2014-06-06 12:46:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2014-06-06 12:45:11 Małgorzata Podrażka edycja pliku [umowa_konkurs_zaburzenia_2014.pdf]
4 2014-06-06 12:45:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2014-06-05 09:48:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2014-06-05 09:46:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2014-06-05 09:46:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Umowa- konkurs 2014r..pdf]
8 2014-06-05 09:46:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Lista rankingowa- konkurs 2014r..pdf]
9 2014-06-05 09:45:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2014-06-05 12:47:53 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.) .

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2014-01-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-29 09:32:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2014-01-28 12:31:27 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Tresc ogloszenia.pdf]
3 2014-01-28 12:31:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2014-01-28 12:29:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2014-01-28 12:28:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2014-01-28 09:32:00 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: