submenu
content
 
1 Monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 28-12-2017

Monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

 

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi miesięczny monitoring stopy bezrobocia na poziomie krajowym, rozumianej jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo oraz oblicza procentowe zmiany krajowej stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane gromadzone i przetwarzane w powyższym zakresie publikowane są, zgodnie z art. 28 ust. 5 ww. ustawy, w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy, w sytuacji wystąpienia poziomu dynamiki stopy bezrobocia równego lub wyższego niż 7% w dwóch następujących po sobie miesiącach w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, Minister Pracy i Polityki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych na temat sytuacji na krajowym rynku pracy, przedstawi Radzie Ministrów informację na temat tej dynamiki oraz bieżącą informację o wynikach w gospodarce sporządzoną w porozumieniu z Ministrem Gospodarki.

 

Po uzyskaniu ww. informacji Rada Ministrów podejmie decyzję o wydaniu stosownego rozporządzenia, w którym określi w szczególności skalę pomocy, o której mowa w ustawie, jak również okres stosowania tej pomocy.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Funduszy
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-12-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-06-26 10:15:06 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - maj 2018 r..pdf]
2 2018-06-26 10:15:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2018-05-28 07:50:11 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia- kwiecien 2018 r..pdf]
4 2018-05-28 07:50:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2018-04-26 07:26:56 Małgorzata Podrażka edycja pliku [marzec 2018.pdf]
6 2018-04-26 07:26:56 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2018-03-28 11:46:31 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia luty 2018 r..pdf]
8 2018-03-28 11:46:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2018-02-23 16:05:34 Piotr Wasiak dodanie pliku [styczen2018.pdf]
10 2018-02-23 16:05:34 Piotr Wasiak usunięcie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - grudzien 2017 r..pdf]
11 2018-02-23 16:05:34 Piotr Wasiak modyfikacja
12 2018-01-26 13:39:13 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2018-01-26 13:36:02 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitorowanie stopy bezrobocia - grudzien 2017 r..pdf]
14 2018-01-26 13:36:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2017-12-28 15:53:43 Piotr Wasiak usunięcie pliku [pazdziernik 2017.pdf]
16 2017-12-28 15:53:43 Piotr Wasiak modyfikacja
17 2017-12-28 13:10:10 Piotr Wasiak modyfikacja
18 2017-12-28 13:09:14 Piotr Wasiak dodanie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczegolnych rozwiazaniach zwiazanych z ochrona miejsc pracy - listopad 2017 r..pdf]
19 2017-12-28 13:09:14 Piotr Wasiak modyfikacja
20 2017-11-27 10:29:32 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2017.pdf]
21 2017-11-27 10:29:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
22 2017-10-25 10:25:33 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wrzesien 2017.pdf]
23 2017-10-25 10:25:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
24 2017-09-25 14:09:32 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2017.pdf]
25 2017-09-25 14:09:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
26 2017-08-25 12:41:32 Małgorzata Podrażka edycja pliku [lipiec 2017.pdf]
27 2017-08-25 12:41:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
28 2017-07-26 07:18:48 Małgorzata Podrażka edycja pliku [czerwiec 2017.pdf]
29 2017-07-26 07:18:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
30 2017-06-27 11:07:40 Małgorzata Podrażka edycja pliku [maj 2017.pdf]
31 2017-06-27 11:07:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
32 2017-05-26 12:26:54 Małgorzata Podrażka edycja pliku [kwiecien 2017.pdf]
33 2017-05-26 12:26:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
34 2017-04-26 12:36:15 Wacław Konewko edycja pliku [monit_bezrobocia_marzec 2017.pdf]
35 2017-04-26 12:36:15 Wacław Konewko modyfikacja
36 2017-03-24 07:33:58 Małgorzata Podrażka edycja pliku [luty 2017.pdf]
37 2017-03-24 07:33:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
38 2017-02-23 15:02:11 Małgorzata Podrażka edycja pliku [styczen 2017.pdf]
39 2017-02-23 15:02:11 Małgorzata Podrażka modyfikacja
40 2017-02-21 09:15:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
41 2017-01-27 07:48:17 Małgorzata Podrażka edycja pliku [grudzien 2016.pdf]
42 2017-01-27 07:48:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
43 2016-12-22 16:29:10 Joanna Wójcik-Tarnowska edycja pliku [listopad 2016.pdf]
44 2016-12-22 16:29:10 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
45 2016-12-22 16:27:44 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
46 2016-12-14 10:19:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
47 2016-11-30 10:30:03 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2016.pdf]
48 2016-11-30 10:30:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
49 2016-10-26 10:55:58 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wrzesien 2016.pdf]
50 2016-10-26 10:55:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
51 2016-09-27 11:23:43 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2016.pdf]
52 2016-09-27 11:23:43 Małgorzata Podrażka modyfikacja
53 2016-08-31 14:49:44 Małgorzata Podrażka edycja pliku [lipiec 2016 r..pdf]
54 2016-08-31 14:49:44 Małgorzata Podrażka modyfikacja
55 2016-07-25 10:31:17 Małgorzata Podrażka edycja pliku [czerwiec 2016.pdf]
56 2016-07-25 10:31:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
57 2016-06-23 12:12:43 Maria Włodarczyk dodanie pliku [maj 2016.pdf]
58 2016-06-23 12:12:43 Maria Włodarczyk usunięcie pliku [kwiecien 2016 r..pdf]
59 2016-06-23 12:12:43 Maria Włodarczyk modyfikacja
60 2016-05-25 13:27:10 Małgorzata Podrażka edycja pliku [kwiecien 2016 r..pdf]
61 2016-05-25 13:27:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
62 2016-05-02 11:49:32 Maria Włodarczyk dodanie pliku [marzec 2016.pdf]
63 2016-05-02 11:49:32 Maria Włodarczyk usunięcie pliku [luty 2016.pdf]
64 2016-05-02 11:49:32 Maria Włodarczyk modyfikacja
65 2016-03-23 13:03:48 Małgorzata Podrażka edycja pliku [luty 2016.pdf]
66 2016-03-23 13:03:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
67 2016-02-26 10:33:05 Małgorzata Podrażka edycja pliku [styczen 2016 r..pdf]
68 2016-02-26 10:33:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
69 2016-01-29 12:25:42 Małgorzata Podrażka edycja pliku [monitoring_grudzien 15.pdf]
70 2016-01-29 12:25:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
71 2015-12-29 13:39:03 Maria Włodarczyk dodanie pliku [MONITOROWANIE do DF.pdf]
72 2015-12-29 13:39:03 Maria Włodarczyk usunięcie pliku [pazdziernik 2015 1.pdf]
73 2015-12-29 13:39:03 Maria Włodarczyk modyfikacja
74 2015-12-02 11:50:45 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2015 1.pdf]
75 2015-12-02 11:50:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
76 2015-12-01 16:53:07 Joanna Wójcik-Tarnowska edycja pliku [pazdziernik 2015.pdf]
77 2015-12-01 16:53:07 Joanna Wójcik-Tarnowska modyfikacja
78 2015-10-28 09:41:58 Małgorzata Podrażka edycja pliku [wrzesien 2015.pdf]
79 2015-10-28 09:41:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
80 2015-09-30 14:16:42 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2015.pdf]
81 2015-09-30 14:16:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
82 2015-08-27 14:21:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
83 2015-08-27 14:21:05 Małgorzata Podrażka edycja pliku [lipiec 2015.pdf]
84 2015-08-27 14:21:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
85 2015-07-31 12:51:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
86 2015-07-31 12:51:16 Małgorzata Podrażka edycja pliku [czerwiec 2015.pdf]
87 2015-07-31 12:51:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
88 2015-06-26 10:31:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
89 2015-06-26 10:30:59 Małgorzata Podrażka edycja pliku [maj 2015.pdf]
90 2015-06-26 10:30:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
91 2015-05-28 11:33:27 Małgorzata Podrażka edycja pliku [kwiecien15.pdf]
92 2015-05-28 11:33:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
93 2015-04-30 13:25:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
94 2015-04-29 12:42:25 Małgorzata Podrażka edycja pliku [marzec 2015.pdf]
95 2015-04-29 12:42:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
96 2015-03-30 14:48:41 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [luty15.pdf]
97 2015-03-30 14:48:41 Małgorzata Podrażka modyfikacja
98 2015-03-30 14:47:54 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [luty15.pdf]
99 2015-03-30 14:47:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
100 2015-03-30 14:47:21 Małgorzata Podrażka edycja pliku [luty15.pdf]
101 2015-03-30 14:47:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
102 2015-02-27 13:45:53 Małgorzata Podrażka edycja pliku [styczen15.pdf]
103 2015-02-27 13:45:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
104 2015-02-02 07:25:19 Małgorzata Podrażka edycja pliku [grudzien_2.pdf]
105 2015-02-02 07:25:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
106 2015-01-30 13:56:17 Katarzyna Kołodziej dodanie pliku [grudzien 2014.pdf]
107 2015-01-30 13:56:17 Katarzyna Kołodziej usunięcie pliku [listopad 2014.pdf]
108 2015-01-30 13:56:17 Katarzyna Kołodziej modyfikacja
109 2014-12-29 15:02:27 Małgorzata Podrażka edycja pliku [listopad 2014.pdf]
110 2014-12-29 15:02:27 Małgorzata Podrażka modyfikacja
111 2014-11-28 13:20:31 Małgorzata Podrażka edycja pliku [pazdziernik 2014 r..pdf]
112 2014-11-28 13:20:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
113 2014-10-31 08:12:39 Wacław Konewko edycja pliku [31.10.14_Monitorowanie stopy bezrobocia.pdf]
114 2014-10-31 08:12:39 Wacław Konewko modyfikacja
115 2014-10-30 15:10:26 Magdalena Górska dodanie pliku [Monitorowanie stopy bezrobocia.pdf]
116 2014-10-30 15:10:26 Magdalena Górska usunięcie pliku [sierpien 2014.pdf]
117 2014-10-30 15:10:26 Magdalena Górska modyfikacja
118 2014-09-30 12:54:30 Małgorzata Podrażka edycja pliku [sierpien 2014.pdf]
119 2014-09-30 12:54:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
120 2014-09-01 07:15:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
121 2014-09-01 07:10:35 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [monitorowanie stopy bezrobocia.pdf]
122 2014-09-01 07:10:34 Małgorzata Podrażka modyfikacja
123 2014-09-01 07:09:25 Małgorzata Podrażka modyfikacja
124 2014-09-01 07:07:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
125 2017-12-28 10:15:06 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: