Program START

content

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość roli i odpowiedzialności społecznej w zapewnieniu dobrego startu na rynku pracy osobom rozpoczynającym swoją drogę zawodową, opracowało i wdrożyło systemowy Program START, kompleksowo obejmujący w Ministerstwie organizację praktyk, staży i wolontariatu. Program ma charakter powszechny, skierowany jest m.in. do studentów i absolwentów uczelni wyższych w kraju i za granicą.  

 

Cele Programu

 

Cel strategiczny:

  • celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków i ułatwienie zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego osobom wiążącym swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną.

 

Cele operacyjne:

  • Promowanie dobrych kierunków studiów.
  • Pomoc w podtrzymaniu relacji z krajem ojczystym Polakom studiującym za granicą oraz zachęcanie i motywowanie ich do powrotu.
  • Wspieranie aktywizacji zawodowej osób młodych pozostających bez pracy.
  • Promocja aktywizacji zawodowej i udział w wyrównywaniu szans dla osób 50+.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu osób niepełnosprawnych.
  • Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej kobietom po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: