submenu
content

Rok 2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników – ku europejskiemu rynkowi pracy

07-11-2005

- Podniesienie świadomości w zakresie mobilności zawodowej i przestrzennej, to podstawowy cel, jaki postawiła sobie Komisja Europejska, ogłaszając rok 2006, Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników – powiedział Janusz Grzyb, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych w MG.

więcej

Zmiany w przyznawaniu dodatków szkoleniowych, aktywizacyjnych i stypendiów

28-10-2005

W jakich okolicznościach osoba, która nie stawiła się na stażu, przygotowaniu zawodowym lub szkoleniu, może jednak pobrać dodatek szkoleniowy lub stypendium? I w jakim okresie je otrzyma?

więcej

Większe szanse na znalezienie zatrudnienia

28-10-2005

Od 1 listopada osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w kilku dowolnie wybranych urzędach pracy – mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

więcej

VIII posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

28-10-2005

Prezentowany dzisiaj raport o zatrudnieniu proponuje nowe spojrzenie na rynek pracy. Z kolei inny raport, również przygotowany w MGiP, o służbach zatrudnienia, stanowi próbę „odczarowania” ich funkcjonowania w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz problemów polskiego rynku pracy – powiedział Jacek Męcina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy podczas, ósmego w tej kadencji, posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia.

więcej

Nowe wnioski dla agencji pośrednictwa pracy

21-10-2005

Od 1 listopada obowiązywać będą nowe wnioski, które muszą składać agencje pośrednictwa pracy. Ich wzory określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia.

więcej

Zatrudnienie w 2005 roku

06-10-2005

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest niższy o 13 punktów proc. w porównaniu do krajów „starej” Unii i o 9 punktów proc. niż w pozostałych nowych krajach członkowskich. Różnica między Polską a unijną piętnastką w przeważającej części spowodowana jest niższą aktywnością zawodową najstarszych i najmłodszych uczestników rynku pracy. Za pozostałą część odpowiada przede wszystkim niższy poziom wykształcenia oraz odmienna struktura demograficzna.

więcej

Komunikat po posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 29 września 2005 r.

03-10-2005

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dotyczący refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych, plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także zaakceptowana 6 września br. przez Radę Ministrów, Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013, były głównymi tematami Naczelnej Rady Zatrudnienia, która odbyła się 29 września br. w Warszawie.

więcej
1  ««««  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: