submenu
content

Posiedzenie Rady EPSCO w dniach 5 – 6 grudnia br.

10-12-2007

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (sprawy dot. zatrudnienia i spraw społecznych)- Rada EPSCO. W posiedzeniu wziął udział Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w MPiPS

więcej

Nieznaczny wzrost zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

03-08-2007

Pomimo dochodzących z rynku wielu sygnałów o zapotrzebowaniu na pracowników z zagranicy w I połowie 2007 roku liczba wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemca wzrosła nieznacznie w stosunku do analogicznego okresu roku 2006

więcej

Aktywna Kobieta - program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet po 50 roku życia

25-07-2007

Biorąc pod uwagę problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem pracy przez kobiety powyżej 50 roku życia, 24 lipca 2007 roku Pani Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjęła decyzję o przeznaczeniu środków rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 15 mln zł na realizację Programu Aktywna Kobieta.  Środki te posłużą realizacji projektów aktywizacji zawodowej kobiet przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszonych przez samorządy powiatów.

więcej

Pakiet rozporządzeń dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców

05-07-2007

W Dz.U. z dnia 5 lipca 2007 r., Nr 120 zostały opublikowane rozporządzenia, rozszerzające możliwość podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia przez obywateli sąsiednich państw.

więcej

Ułatwienia dla cudzoziemców w końcowej fazie uzgodnień

20-06-2007

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi planowanych ułatwień dla cudzoziemców w podejmowaniu pracy w Polsce, MPiPS informuje, iż projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r.  w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz.1116) jest w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych. Po ich zakończeniu projekt zostanie  przekazany - zgodnie z obowiązującymi procedurami legislacyjnymi - Rządowemu Centrum Legislacji, z wnioskiem o zwolnienie z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. W przypadku akceptacji tego wniosku możliwe będzie podpisanie nowego aktu.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
Projekt rozporządzenia ( więcej

Rusza program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy

29-05-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata podpisała 28 maja 2007 r. program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy – IKD.

więcej

Prezentacja raportu "Zatrudnienie w Polsce 2006"

20-04-2007

W MPiPS zaprezentowano raport "Zatrudnienie w Polsce 2006". W tegorocznym opracowaniu skupiono się na analizie popytu i podaży na rynku pracy w wymiarze makroekonomicznym oraz regionalnym. Zwrócono uwagę zarówno na wpływ wzrostu produktywności i konkurencyjności polskich firm na bezrobocie, wynagrodzenia i zatrudnienie, jak również na problematykę migracji i pracy w szarej strefie.

więcej

Raport "Zatrudnienie w Polsce"

13-04-2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje seminarium eksperckie poświęcone problematyce rynku pracy w Polsce.    

więcej

Charakterystyka projektów realizowanych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006

16-03-2007

Departament Rynku Pracy informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajduje się materiał pt.: „Charakterystyka projektów realizowanych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, poświęcony projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

więcej

Planowane ułatwienia dla pracowników sezonowych i zagranicznych robotników kontraktowych

08-03-2007

Kolejne spotkanie Minister Pracy i Polityki Społecznej Anny Kalaty i Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera, poświęcone planowanym działaniom obu resortów, służących poprawie sytuacji na rynku pracy odbyło się w MPiPS 8 marca.

więcej
1  ««««  49  50  51  52  53  54  55  56  57  »»»»  57
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: