submenu
content

Europejskie Dni Pracodawców

09-11-2017

W dniach 13 – 24 listopada 2017 r. w UE obchodzone są  Europejskie Dni Pracodawców. Urzędy pracy w Polsce organizują szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców.

 

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, której Polska jest członkiem od 2004 r., uznali, że wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę, zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

 

W związku z powyższym w 2016 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu Europejskich Dni Pracodawców, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia. Pierwsza edycja Europejskich Dni Pracodawców odbyła się w dniach 4 - 15 kwietnia 2016 r. i włączyły się w nią wszystkie państwa członkowskie.

 

W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 13 – 24 listopada 2017r. w niemal wszystkich państwach UE, pod wspólnym hasłem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty".

 

Celem wspólnego hasła jest podkreślenie kluczowej roli PSZ w zakresie dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy, jak również konieczności zaangażowania wielu partnerów rynku pracy w działania na rzecz zmniejszania niedoborów w obszarze umiejętności. 

 

W wyznaczonym terminie planowane jest zorganizowanie w niemal wszystkich krajach UE/EOG szeregu wydarzeń skierowanych do pracodawców.  Wydarzenia te odbędą się na dwóch poziomach.

 

Na poziomie europejskim wydarzenie zostanie włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2017 będą jednym z jego komponentów.

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia zostanie zorganizowany szereg spotkań – zarówno w krajach UE jak i na poziomie unijnym. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji.

 

Na poziomie krajowym, podobnie jak w ubiegłym roku, państwa członkowskie mają swobodę zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji niniejszego wydarzenia.

 

W Polsce, zamiar włączenia się w Europejskie Dni Pracodawców potwierdziło 15 wojewódzkich urzędów pracy oraz ok. 150 powiatowych urzędów pracy, które zorganizują łącznie ok. 270 wydarzeń skierowanych do pracodawców.

 

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy planują zorganizowanie na poziomie regionalnym i lokalnym: targów i giełd pracy, dni otwartych, spotkań z pracodawcami, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, indywidualnych konsultacji dla pracodawców, kampanii informacyjnych w mediach, wizyt u pracodawców.

 

Celem wydarzeń będzie, przede wszystkim, wzmocnienie współpracy PSZ z pracodawcami, podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, m.in. w zakresie dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb pracodawców, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy, a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

 

Grupą docelową będą lokalni pracodawcy, w tym m.in.: małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy znajdują się na stronie: epsz.zielonalinia.gov.pl w zakładce: Europejskie Dni Pracodawców.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: