submenu
content

Wsparcie w starcie dla prawie 3 tys. firm

18-05-2017

Od początku funkcjonowania rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” udzielonych zostało 2 993 pożyczek na sfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, a 82 na utworzenie przez przedsiębiorców stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. 

 

W sumie na oba cele wydatkowano już łącznie kwotę ok. 190 mln zł (w tym ok. 2 mln na nowe miejsca pracy dla bezrobotnych).

 

Inicjatorem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” był Minister Pracy i Polityki Społecznej. Na jego zlecenie  Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na jego realizację pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

 

W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

 

W wyniku realizacji projektu zatrudnienie zyskało już 3 080 osób, z czego:

  • 2 993 podjęło pracę w ramach tzw. samozatrudnienia,
  • 87 osób zostało zatrudnionych w ramach udzielonych przedsiębiorcom pożyczek na utworzenie stanowisk pracy.

 

Pożyczki udzielone w ramach Programu przeznaczane były najczęściej na otwarcie działalności z branży usługowej (56,6%) np. gabinet kosmetyczny, czy warsztat samochodowy oraz handlu (26,9%) np. herbaciarnia, artykuły zoologiczne. Ponad 6% wszystkich powstałych firm zajmowało się szeroko rozumianą produkcją.

 

Pilotaż Programu trwał od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach II etapu, który ruszył 17 listopada 2014 r., rozszerzono zasięg na cały kraj oraz dodano do katalogu osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie obok absolwentów szkół i studentów także osoby bezrobotne.

 

Więcej informacji o Programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można znaleźć na stronie BGK.

Wsparcie w starcie dla prawie 3 tys. firm Wsparcie w starcie dla prawie...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: