submenu
content

Wizyta przedstawicieli niemieckich Publicznych Służb Zatrudnienia

19-04-2017

Sekretarz stanu Stanisław Szwed 19 kwietnia 2017 r. spotkał się z delegacją niemieckich Publicznych Służb Zatrudnienia, której przewodniczył członek Zarządu PSZ Raimund Becker.

 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na temat działań podejmowanych przez niemieckie i polskie publiczne służby zatrudnienia oraz pogłębienie wiedzy o efektywnych politykach rynku pracy.

 

Podczas spotkania poruszono między innymi problematykę zatrudnienia tymczasowego i działań podejmowanych przez oba państwa na rzecz poprawy warunków zatrudnienia. Zarówno niemieckie, jak i polskie służby zatrudnienia zmagają się z tymi samymi problemami, tj. długotrwałym bezrobociem, aktywizacją zawodową osób powyżej 50 roku życia, bezrobociem osób młodych,  a także  niedoborami pracowniczymi wynikającymi ze zmian  demograficznych.

 

Wiceminister Szwed zaznaczył, że w Polsce podejmowane są działania na rzecz stworzenia takich warunków życia i pracy, aby Polacy nie byli zmuszani do emigracji zarobkowej.

 

Obie strony wyraziły zainteresowanie dalszą realizacją podpisanego w 2013 roku  „Programu współpracy w zakresie polityki zatrudnienia i rynku pracy” oraz współpracy publicznych służb zatrudnienia. Stronami „Programu współpracy” są polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz niemiecka Federalna Agencja Pracy.

 

Program dotyczy obszarów o kluczowym znaczeniu dla polityki rynku pracy i zakłada: wspieranie działań na rzecz młodzieży,  rozwój nowych sposobów kształcenia zawodowego, wspólne działania na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, wymianę doświadczeń, także w zakresie dualnego systemu kształcenia zawodowego. 

Spotkanie z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia z Niemiec Spotkanie z przedstawicielami... Spotkanie z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia z Niemiec Spotkanie z przedstawicielami... Spotkanie z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia z Niemiec Spotkanie z przedstawicielami...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: