submenu
content

Ożywienie na polskim rynku pracy

05-03-2015

Najwyższe zatrudnienie od początku transformacji, wzrost zatrudnienia 55+ oraz znaczny spadek stopy bezrobocia poniżej średniej unijnej – wynika z najnowszych danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat oraz analiz eksperckich.

 

 

 

Z najnowszego raportu firmy doradczej Grant Thornton wynika, że od początku transformacji ustrojowej polska gospodarka nigdy nie zatrudniała tylu osób, co obecnie. Na koniec 2014 roku było to 16,1 mln osób. Eksperci firmy prognozują, że do końca 2016 roku powstanie w Polsce 430 tysięcy nowych miejsc pracy, co przełoży się na 16,5 mln zatrudnionych Polaków.

 

 

Konsekwentny wzrost zatrudnienia widać również w grupie osób powyżej 55 roku życia. W III kwartale 2007 roku wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wynosił 30,3% i wzrósł o 13 pkt. proc do 43,3% w III kwartale 2014 roku.

 

 

Na tle państw Unii Europejskiej, stopa bezrobocia w Polsce spada bardzo dynamicznie. Według danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce zmniejszyła się z 11,3 proc. na koniec stycznia 2007 roku do 8,0 proc. na koniec stycznia 2015. To spadek aż o 3,3 pkt. proc. Spośród wszystkich państw UE większy spadek odnotowano tylko w Niemczech - o 4,5 pkt. proc. W tym samym okresie średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wzrosła o 2,2 pkt. proc.

 

 

Jeszcze szybciej spada bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia. Największy spadek w latach 2007/2015 odnotowano w Niemczech - o 5,4 pkt. proc. Na drugim miejscu jest Polska ze spadkiem o 4,2 pkt. proc. Spadek zanotowano również na Malcie - o 0,4 pkt. proc. We wszystkich innych państwach stopa bezrobocia młodych wzrosła - najmocniej w Hiszpanii, o 33,4 pkt. proc. Średni wzrost dla wszystkich państw UE wyniósł 4,5 pkt. proc.

 

 

Od 2012 roku stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Wyższe bezrobocie odnotowują teraz m.in. Belgia, Finlandia, Irlandia czy Francja. Różnica do średniej wyniosła odpowiednio: w styczniu 2013 roku 0,4 pkt. proc. mniej, w styczniu 2014 roku 0,7 pkt. proc. mniej, oraz w styczniu 2015 roku 1,8 pkt. proc poniżej średniej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: