submenu
content

Nagrody dla urzędów pracy

28-01-2015

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nagrody dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Nagrodzone zostały urzędy, które najlepiej zrealizowały założenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia.  

 

Serdecznie dziękuję, że zmieniacie urzędy pracy i zwiększacie otwartość na klientów - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Nagrody otrzymało 35 urzędów pracy, które najlepiej zrealizowały zadania wynikające z noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spośród nich minister docenił 10 urzędów powiatowych i 5 wojewódzkich, które wyróżniły się w sposób szczególny.

 

- Ogromnym wyzwaniem stojącym przed nami jest połączenie rynku pracy z edukacją. Priorytetem jest  pomoc w znalezieniu zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i dobrego dialogu z przedsiębiorcami  - dodał minister pracy i polityki społecznej.

 

Dodatkowo nagrodzono również 5 urzędów pracy za wdrożenie wybranych elementów noweli ustawy zatrudnieniowej: PUP w Brzegu - za największą liczbę osób 50+, które znalazły zatrudnienie dzięki dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowniczych; PUP Limanowa - za przyznanie największej liczby bonów na zatrudnienie; PUP Poznań - za największą liczbę umów trójstronnych oraz najlepsze wykorzystanie bonów szkoleniowych i grantów na telepracę; PUP Słupsk - za największą liczbę wypłaconych świadczeń aktywizacyjnych dla rodziców powracających na rynek pracy; PUP Tarnobrzeg - za wprowadzenie - jako pierwszy urząd w Polsce - narzędzia optymalizacji podziału środków z Funduszu Pracy.

 

Od wejścia w życie nowlizacji ustawy powiatowe urzędy pracy określiły profil pomocy dla ponad 2 mln osób bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w całym 2014 r. 1,1 mln ofert zatrudnienia. 

 

Nagrody zostały wręczone podczas spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

 

Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy Nagrody dla urzędów pracy
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: