submenu
content

Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

23-01-2015

Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego zawarte miedzy czterema ministrami:  edukacji, gospodarki, pracy i skarbu państwa.

 

Porozumienie jest wyrazem woli zacieśnienia współpracy między czterema ministrami - edukacji, gospodarki, pracy i skarbu państwa, w celu lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy i nowoczesnej gospodarki w skali kraju.  

 

U podłoża tej inicjatywy leży przekonanie o istotnych korzyściach płynących z wzajemnej wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań zbliżających  sferę edukacji i sferę zatrudnienia.

 

- Dobre wykształcenie jest podstawą do rozwoju nowoczesnej gospodarki zdolnej do konkurencji na tynkach globalnych. To porozumienie pozwoli m.in. na monitorowanie rynku pracy, w tym zawodów deficytowych, a w efekcie na zmniejszenie bezrobocia, emigracji zarobkowej czy obszarów wykluczenia – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Badania prowadzone m.in. przez regionalne obserwatoria rynku pracy pokazują, że absolwenci szkół zawodowych charakteryzują się niestabilną sytuacją na rynku pracy,  często rejestrują się jako bezrobotni i po kilka razy powracają do rejestrów powiatowych urzędów pracy. W gorszej sytuacji są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych niż techników, im wyższe wykształcenie – tym lepiej absolwenci radzą sobie na rynku pracy bez pomocy urzędów pracy.

 

Analizy sytuacji absolwentów w województwie małopolskim (Kraków 2014) pokazują np., że największy odsetek bezrobotnych powracających pod opiekę urzędów pracy  w ciągu 1-2 lat stanowią absolwenci takich kierunków kształcenia jak ślusarz, krawiec/ kuśnierz, sprzedawca, piekarz, murarz. Powstaje pytanie – czy rzeczywiście brak jest zapotrzebowania na ślusarzy czy murarzy w Małopolsce – czy też osoby przygotowane do zawodu w systemie szkolnym nie radzą sobie w rzeczywistych warunkach pracy? A może jedno i drugie – za dużo jest w regionie szkół o danym kierunku i  na dodatek nie uczą tego, czego wymagają pracodawcy.

 

Warto podkreślić, że inicjatywa Porozumienia stanowi też jedną z form wypełniania przez Polskę zobowiązań ujętych dokumencie UE pn. Sojusz na rzecz przygotowania zawodowego. Promowanie kształcenia zawodowego w ścisłym powiązaniu z praktykowaniem u pracodawców uznaje się bowiem za jeden z najlepszych sposobów zapobiegania bezrobociu młodzieży, z którym borykają się kraje członkowskie.

Podpisano porozumienie o... Podpisano porozumienie o... Podpisano porozumienie o... Podpisano porozumienie o...
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: