submenu
content
Program Podpisanie umów w ramach... Program Podpisanie umów w ramach... Program Podpisanie umów w ramach... Program "Pierwszy biznes -...

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

31-01-2014

Minister Kosiniak-Kamysz wziął udział 31 stycznia w Krakowie w uroczystości podpisania kolejnych umów  pożyczek w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".

 

Niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie własnego biznesu i utworzenie miejsc pracy. Absolwenci i studenci ostatnich lat studiów mogą ubiegać się łącznie nawet o 80 tys. zł wsparcia. Umożliwia im to wspólny program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”.

 

- Cieszę się, że możemy pomóc młodym ludziom w tak konkretny sposób. Młodzi są bardzo przedsiębiorczy, mają nowe, świetne pomysły, a naszą rolą jest te pomysły wspierać. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie ich potencjału – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Program ruszył pod koniec zeszłego roku, a pierwsza umowa została podpisana jeszcze w grudniu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dzięki pożyczce 60 tys. zł otworzy swój własny gabinet stomatologiczny. Podpisane dzisiaj w Krakowie dwie umowy to już 5 udzielonych pożyczek. Na luty jest zaplanowane podpisanie kolejnych trzech umów.

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi? Pożyczka do 60 tys. zł na start biznesu oraz dodatkowo do 20 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli – czyli aktualnie 0,69% w skali roku.

 

O pożyczkę mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów, pozostający bez pracy. Program jest na razie realizowany w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim oraz świętokrzyskim.

 

W tym roku planowane jest jego rozszerzenie na cały kraj, jak tylko wejdą w życie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie których będzie możliwe uruchomienie dodatkowych środków na realizację Programu.

 

Pośrednikami finansowymi w trzech województwach, w których obecnie działa program, są Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej z Krakowa, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy z Warszawy oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: