submenu
content

Zaproszenie na konferencję „Typowe i nietypowe umowy o świadczenie pracy. Wady i zalety z perspektywy rynku pracy”.

13-03-2013

Wspólna konferencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: „Typowe i nietypowe umowy o świadczenie pracy. Wady i zalety z perspektywy rynku pracy”. Warszawa, 8-9 kwietnia 2013

Od kilku lat tradycyjny model stosunku pracy, tj. zatrudnienie na czas nieokreślony i na pełen etat, przestaje dominować na europejskim rynku pracy; w zamian rośnie liczba i różnorodność nietypowych form zatrudnienia.
Tym większe znaczenie ma analiza ich zalet, wad oraz związanego z nimi ryzyka. Jakie działania podjęto dotychczas w związku z nowymi formami zatrudnienia? Czy inicjatywy te przyniosły oczekiwany efekt? Jakie wyzwania czekają nas w przyszłości? Konferencja Centrum Monitorowania Rynku Pracy EKES i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizowana w dniach 8-9 kwietnia 2013 r. w Warszawie, wpisuje się w tę tematykę i stawia sobie za cel odpowiedzi na powyższe pytania, a także przegląd różnych działań, podejmowanych na poziomie UE i krajowym, wobec niestandardowych form zatrudnienia i rosnącej liczby nietypowych umów o świadczenie pracy.


Projekt programu i dodatkowe informacje:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-typical-and-atypical-contracts

Kontakt:

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: