submenu
content

Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2012 r.

05-07-2012

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.)  wyniosła w czerwcu br. 12,4 proc. i w porównaniu do maja br. spadła o 0,2 punktu  procentowego.

 

W analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 12,4 proc. do poziomu 11,9 proc.). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu czerwca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.

 

W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,6 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,6 punktu) miał miejsce w województwie zachodniopomorskim,  a najsłabszy (o 0,2 punktu) w siedmiu województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, i wielkopolskim.

 

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (19,2 proc.).

 

Liczba bezrobotnychw końcu czerwca 2012 roku wyniosła 1 968,1 tys. osób  (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do  końca maja 2012  roku spadła o  45,8 tys. osób (o 2,3 proc.).      

 

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych  o  79,3 tys. (o 4 proc.). Zatem  już trzeci miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był słabszy, niż przed rokiem.

 

Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:

- zachodniopomorskim

- o 4,3 proc. (o 4,7 tys. osób);

- warmińsko-mazurskim

- o 3,0 proc. (o 3,2 tys. osób);

- lubelskim

- o 2,9 proc. (o 3,5 tys. osób).

 

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Przyczyny wyrejestrowań były zróżnicowane. Przede wszystkim były to: podjęcie prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców leśnych, itd.), jak również niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.

 

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracyw czerwcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 66,6  tys. i w porównaniu do maja 2012 roku  spadła o 7,7 tys., czyli o  10,4 proc.

 

W czerwcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy  68,3 tys.wolnych miejsc pracy (o 8,0 tys. mniej niż w maju 2011 roku, tj. spadek o  10,5 proc. ). 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: