submenu
content

MPiPS pomaga pracownikom zwalnianym z Huty Częstochowa

13-08-2013

Minister Kosiniak-Kamysz na początku sierpnia 2013 r. zadecydował o przekazaniu 4,1 mln zł ze środków Funduszu Pracy będących w rezerwie ministra na aktywizację zawodową osób zwolnionych z pracy w Hucie Częstochowa.

 

więcej

Lipiec kolejnym miesiącem spadku bezrobocia

06-08-2013

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2013 roku 13,1% i w  porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego.

więcej

Spotkanie z dyrektorami urzędów pracy

06-08-2013

Sekretarz stanu Jacek Męcina spotkał się 6 sierpnia 2013 r. z członkami Konwentu Dyrektorów WUP oraz Rady Forum Dyrektorów PUP. Omawiano zmiany, jakie przyniesie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

więcej

Wiceminister Jacek Męcina na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy

01-08-2013

30 lipca br. Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina wziął udział w konferencji na temat sytuacji na rynku pracy w Olsztynie.

więcej

Reforma urzędów pracy

31-07-2013

Zwiększenie efektywności urzędów pracy to główny cel projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  przekazanego do konsultacji społecznych. Pomoc świadczona bezrobotnym będzie profilowana i w większości realizowana przez indywidualnego doradcę.

więcej

Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

17-07-2013

Aktywność zawodowa osób starszych, współpraca MPiPS z organizacjami pozarządowymi i wykonanie Krajowego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia, to najważniejsze tematy posiedzenia Rady, które odbyło się 17 lipca 2013 r. w MPiPS.

więcej

Minister Kosiniak-Kamysz proponuje zmiany w europejskim programie walki z bezrobociem wśród młodzieży

15-07-2013

Minister Kosiniak-Kamysz zaproponował na spotkaniu w Madrycie, by dodatkowe środki, które UE przeznaczy na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, mogły być wykorzystywane do aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia.

więcej

Reformujemy urzędy pracy

10-07-2013

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy i wynagradzanie pracowników urzędów za wyniki - to najważniejsze założenia do projektu reformy urzędów pracy, który 9 lipca przyjął rząd.

więcej

Praca dla absolwentów

10-07-2013

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się 9 lipca konferencja pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – rola szkół wyższych w realizacji Programu”. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z CPS „Dialog”.

więcej

„Akademia Rynku Pracy, forum dialogu: przedsiębiorcy - publiczne służby zatrudnienia”

08-07-2013

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uczestniczył w pierwszej z cyklu konferencji „Akademia Rynku Pracy, forum dialogu: przedsiębiorcy - publiczne służby zatrudnienia” poświęconej współpracy pomiędzy urzędami pracy a pracodawcami poszukującymi pracowników.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  19
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: