submenu
content

W sprawie pozwów przeciw ZUS

31-01-2006

MPiPS informuje, że pozwy i wnioski złożone do ZUS, a dotyczące waloryzacji świadczeń za lata 1996-2004, nie znajdują oparcia w istniejącym stanie prawnym.

więcej

Waloryzacja rent i emerytur w 2006 r.

30-11-2005

1 marca 2006 r.nastąpi waloryzacja rent i emerytur o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z ostatnich dwóch lat (obecnie szacowany jest na ok. 6 procent, ale dokładną liczbę poda GUS najwcześniej pod koniec stycznia).

więcej

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres wrzesień 1999 - czerwiec 2005 r.

27-10-2005

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od września 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE?

więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

14-09-2005

Rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego umożliwi funduszom emerytalnym lokowanie swoich aktywów w instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem środków gromadzonych w funduszach emerytalnych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

więcej

Autopoprawka przyjęta przez Radę Ministrów

04-08-2004

Na posiedzeniu 3 sierpnia 2004 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 2789).

więcej

Zasiłki chorobowe - oszczędności dla FUS i pracodawców

30-03-2004

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, przyjęta przez Radę Ministrów 30 marca br., spowoduje zmniejszenie wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dotowany z budżetu państwa oraz zmniejszy obciążenia pracodawców z tytułu wpłaty zasiłków chorobowych. W konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów pracy. Projekt jest kolejnym elementem Programu uporządkowania ograniczenia wydatków publicznych.

więcej

Kontrola nad funduszami emerytalnymi

26-03-2004

Zarówno działalność OFE, jak i towarzystw emerytalnych, depozytariuszy i osób, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności, jest poddana kontroli prowadzonej przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pozwala to stwierdzić, czy działają one zgodnie z prawem oraz interesem swoich członków.

więcej

Terminy składania dokumentów do ustalenia kapitału początkowego*

18-12-2003

Przepisami art.175 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz.1118 ze zm.) –– pracodawcy zostali zobowiązani do skompletowania dokumentacji ubezpieczonych w celu ustalenia kapitału początkowego. Przepis ten - znowelizowany od stycznia 2003 r. – przewiduje iż skompletowaną dokumentację pracodawcy przekazują do ZUS - we wskazanym terminie, nie później niż do końca bieżącego roku. Dokumentacja ta powinna umożliwić organowi rentowemu ustalenie kapitału początkowego.

więcej

Zachęty podatkowe dla oszczędzających w III filarze

22-11-2002

Indywidualne Konta Emerytalne objęte zwolnieniem podatkowym od dochodów kapitałowych są nową propozycją rządu na zachęcenie Polaków do indywidualnego, dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Rozwiązania Ministra Pracy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 21 listopada.

więcej
1  ««««  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: