submenu
content

Spotkanie z kolejarzami

25-01-2007

Robocze, konsultacyjne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych kolejarzy PKP z Minister Pracy i Polityki Społecznej Anną Kalatą odbyło się 25 stycznia 2007 r.

więcej

Wysokość wpłat na IKE i kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne w roku 2007

02-01-2007

21 grudnia 2006 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisała obwieszczenie
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007 (kwota ta wynosi 3 697 zł) oraz  obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007 (kwota ta wynosi 78 480 zł).

więcej

Rada Ministrów dziś rozpatruje projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu OFE

11-12-2006

MPiPS przekazało jako pilny Radzie Ministrów projekt zmiany ustawy o organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

więcej

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 – czerwiec 2006 r.

08-12-2006

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od lipca 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE? Taką analizę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Informacja o stanie prac nad systemem wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

25-09-2006

Prace nad wypłatami świadczeń z II filaru są kontynuowane
i nie ma żadnych opóźnień w tym zakresie.

więcej

Unia Europejska nie nakazuje powszechnego zrównania wieku emerytalnego

18-08-2006

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2006 r. zobowiązuje państwa członkowskie do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jedynie w dobrowolnych ubezpieczeniach z III filara. Warunek ten Polska spełniła. Ustalenie wieku w powszechnym systemie emerytalnym, czyli świadczeń z FUS, pozostaje w gestii poszczególnych państw.

więcej

Polsko-Bułgarskie porozumienie w sprawie zabezpieczenia społecznego

07-07-2006

Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej RP oraz Emilia Maslarova, Minister Pracy i Polityki Społecznej Republiki Bułgarii podpisały 7 lipca 2006r. w Helsinkach Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym.

więcej

Wstępna wersja raportu ekspertów OECD

09-06-2006

Prezentujemy wstępną wersję Raportu ekspertów OECD z maja 2006 pt. "SICKNESS, DISABILITY AND WORK - IMPROVING OPPORTUNITIES IN NORWAY, POLAND AND SWITZERLAND" Konsultacje raportu trwają do końca czerwca. Uwagi, komentarze i opinie można przesyłać na adres
 

więcej

Oświadczenie w sprawie wstrzymania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

31-05-2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wstrzymuje prace nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, ponieważ projekt tej ustawy nie był przedmiotem uzgodnień koalicyjnych

więcej

Wskaźniki waloryzacji składek

29-05-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata podpisała 25 maja 2006 r. obwieszczenie w sprawie wskaźników waloryzacji składek za lata 2000-2005.

więcej
1  ««««  15  16  17  18  19  20  21  22  23  »»»»  23
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-03-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: