submenu
content

Wcześniejsze emerytury mężczyzn

11-12-2007

Przedstawiamy informację Departamantu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę mężczyzn urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., którzy ukończyli 60 lat i posiadają co najmniej 35 – letni okres składkowy i nieskładkowy - w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt P 10/07 (Dz. U. Nr 200, poz. 1445)

więcej

Liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych na koniec czerwca 2007 r.

27-08-2007

Z raportów przesłanych do Ministerstwa przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Komisję Nadzoru Bankowego wynika, że na koniec czerwca 2007 r. instytucje finansowe prowadziły 886 509 IKE. Szacowana wartość środków zgromadzonych na IKE wyniosła ponad 1 770 mln zł.

więcej

Oświadczenie w sprawie emerytur małżeńskich

18-07-2007

Nieprawdą jest, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest przeciwne emeryturom małżeńskim jako jednej z form emerytur kapitałowych, które będą wypłacane w II filarze systemu emerytalnego ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE).

więcej

Honorowanie zwolnień lekarskich wystawianych na zwykłych blankietach

31-05-2007

Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby).

więcej

Emerytura wcześniejsza dla 55-letnich kobiet urodzonych po 1948 r.

30-05-2007

Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli posiadają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy.

więcej

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 – grudzień 2006

07-05-2007

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od lipca 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE? Taką analizę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Spotkanie z przedstawicielami Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

05-04-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata spotkała się z przedstawicielami Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania były zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przez nauczycieli oraz problematyka projektowanych emerytur pomostowych.

więcej

Powrót waloryzacji emerytur i rent od 2008 roku

20-03-2007

MPiPS przygotowało projekt ustawy, przywracającej coroczną waloryzację rent i emerytur. Wskaźnik waloryzacji będzie uwzględniać inflację oraz 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2008 roku.

więcej

Ustalenia w sprawie wypłat emerytur

09-03-2007

Każdy ubezpieczony będzie miał zagwarantowane prawo wolnego wyboru zakładu emerytalnego, wypłacającego także świadczenia z OFE. Wypłaty zrealizuje ZUS.

więcej

Spotkanie z kolejarzami

25-01-2007

Robocze, konsultacyjne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych kolejarzy PKP z Minister Pracy i Polityki Społecznej Anną Kalatą odbyło się 25 stycznia 2007 r.

więcej
1  ««««  15  16  17  18  19  20  21  22  23  »»»»  23
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: