submenu
content

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 – czerwiec 2006 r.

08-12-2006

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od lipca 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE? Taką analizę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Informacja o stanie prac nad systemem wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

25-09-2006

Prace nad wypłatami świadczeń z II filaru są kontynuowane
i nie ma żadnych opóźnień w tym zakresie.

więcej

Unia Europejska nie nakazuje powszechnego zrównania wieku emerytalnego

18-08-2006

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2006 r. zobowiązuje państwa członkowskie do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jedynie w dobrowolnych ubezpieczeniach z III filara. Warunek ten Polska spełniła. Ustalenie wieku w powszechnym systemie emerytalnym, czyli świadczeń z FUS, pozostaje w gestii poszczególnych państw.

więcej

Polsko-Bułgarskie porozumienie w sprawie zabezpieczenia społecznego

07-07-2006

Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej RP oraz Emilia Maslarova, Minister Pracy i Polityki Społecznej Republiki Bułgarii podpisały 7 lipca 2006r. w Helsinkach Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym.

więcej

Wstępna wersja raportu ekspertów OECD

09-06-2006

Prezentujemy wstępną wersję Raportu ekspertów OECD z maja 2006 pt. "SICKNESS, DISABILITY AND WORK - IMPROVING OPPORTUNITIES IN NORWAY, POLAND AND SWITZERLAND" Konsultacje raportu trwają do końca czerwca. Uwagi, komentarze i opinie można przesyłać na adres
 

więcej

Oświadczenie w sprawie wstrzymania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

31-05-2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wstrzymuje prace nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, ponieważ projekt tej ustawy nie był przedmiotem uzgodnień koalicyjnych

więcej

Wskaźniki waloryzacji składek

29-05-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata podpisała 25 maja 2006 r. obwieszczenie w sprawie wskaźników waloryzacji składek za lata 2000-2005.

więcej

Analiza oszczędności w ZUS i OFE

22-05-2006

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Analizę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Nowi członkowie rady nadzorczej ZUS

17-03-2006

Premier powołał dwoje nowych członków rady nadzorczej ZUS.

więcej

Stanowisko MPiPS wobec „Apelu do nowych władz Polski w sprawie ZUS”

03-03-2006

W związku z napływającymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  listami, postulującymi m.in. likwidację ZUS i KRUS oraz zniesienie obowiązkowego ubezpieczenia, informujemy:

więcej
1  ««««  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »»»»  20
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: