submenu
content

Pracownicze Plany Kapitałowe to wyższa emerytura

15-02-2018

„Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego.” – powiedziała dziś podczas konferencji w Ministerstwie Finansów minister Elżbieta Rafalska.

 

15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu rozpoczną konsultacje nowych rozwiązań.

 

PPK to efekt wspólnych prac Ministerstwa Finansów, dawnego Ministerstwa Rozwoju – obecnie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych (czyli tzw. „budżetówce"). Szacunkowa liczba osób, które przystąpią do programu, to 8,5 mln osób (przy założeniu 75% partycypacji).

 

Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

 

„Niezbędne są takie działania, które spowodują, że dochód rozporządzalny emerytów, czy przyszłych emerytów, będzie większy. I właśnie tu myślimy, że zwiększenie tej zapobiegliwości ubezpieczonych, zwiększenie zainteresowania ubezpieczonych gromadzeniem oszczędności, wcześniejszym gromadzeniem oszczędności może przeciwdziałać tym tendencjom, może wesprzeć nas w sytuacji, kiedy otrzymujemy takie świadczenie emerytalne.” – powiedziała minister Rafalska.

 

Zdjęcia z wydarzenia.

fot. Ministerstwo Finansów fot. Ministerstwo Finansów
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: