submenu
content
Marek Bucior i Ralf Brauksiepe Marek Bucior i Ralf...

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

03-12-2012

Podsekretarz Stanu w MPiPS  Marek Bucior wziął udział w  polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w dniu 14 listopada 2012 r. w Berlinie.

 

W czasie konsultacji odbyły się rozmowy resortowe w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych, które reprezentowane było przez  Ralfa Brauksiepe, Parlamentarnego Sekretarza Stanu oraz sesja plenarna, której przewodniczyli Premier Donald Tusk oraz Kanclerz Angela Merkel.

 

Głównym tematem konsultacji były ocena programu współpracy polsko-niemieckiej. Podczas sesji plenarnej przedstawiono wyniki rozmów resortowych.

W zakresie kompetencji MPiPS omówiono kwestie dotyczące swobodnego przepływu pracowników w ramach UE, a w szczególności stan realizacji projektu niemieckich związków zawodowych "Uczciwe zasady mobilności”. Niemcy i Polska dostrzegają pozytywne znaczenie projektu, zwłaszcza możliwość uzyskania informacji dot. praw pracowniczych, m.in. w języku polskim. W ramach projektu otworzono już kilka centrów informacyjnych w różnych miastach Niemiec.W opinii obu stron swobodny przepływ pracowników ma istotne znaczenie dla UE i jej obywateli.

 

Ponadto, poruszono temat podnoszenia wieku emerytalnego w Polsce i w Niemczech oraz perspektywy wzmocnienia europejskiego rynku pracyi lepszego wykorzystania potencjału publicznych służb zatrudnienia. Oba państwa dostrzegają pozytywne skutki podwyższania wieku emerytalnego do poziomu 67 lat, a zwłaszcza stopniowego wprowadzania zmian.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: