submenu
content

Analiza oszczędności w ZUS i OFE

22-05-2006

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Analizę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Nowi członkowie rady nadzorczej ZUS

17-03-2006

Premier powołał dwoje nowych członków rady nadzorczej ZUS.

więcej

Stanowisko MPiPS wobec „Apelu do nowych władz Polski w sprawie ZUS”

03-03-2006

W związku z napływającymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  listami, postulującymi m.in. likwidację ZUS i KRUS oraz zniesienie obowiązkowego ubezpieczenia, informujemy:

więcej

W sprawie pozwów przeciw ZUS

31-01-2006

MPiPS informuje, że pozwy i wnioski złożone do ZUS, a dotyczące waloryzacji świadczeń za lata 1996-2004, nie znajdują oparcia w istniejącym stanie prawnym.

więcej

Waloryzacja rent i emerytur w 2006 r.

30-11-2005

1 marca 2006 r.nastąpi waloryzacja rent i emerytur o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z ostatnich dwóch lat (obecnie szacowany jest na ok. 6 procent, ale dokładną liczbę poda GUS najwcześniej pod koniec stycznia).

więcej

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres wrzesień 1999 - czerwiec 2005 r.

27-10-2005

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od września 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE?

więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

14-09-2005

Rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego umożliwi funduszom emerytalnym lokowanie swoich aktywów w instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem środków gromadzonych w funduszach emerytalnych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

więcej

Autopoprawka przyjęta przez Radę Ministrów

04-08-2004

Na posiedzeniu 3 sierpnia 2004 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 2789).

więcej

Zasiłki chorobowe - oszczędności dla FUS i pracodawców

30-03-2004

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, przyjęta przez Radę Ministrów 30 marca br., spowoduje zmniejszenie wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dotowany z budżetu państwa oraz zmniejszy obciążenia pracodawców z tytułu wpłaty zasiłków chorobowych. W konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów pracy. Projekt jest kolejnym elementem Programu uporządkowania ograniczenia wydatków publicznych.

więcej
1  ««««  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »»»»  16
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: