submenu
content

Odpowiedź MPiPS na artykuł "Emerytury coraz mniejsze" opublikowany w Gazecie Wyborczej 19 kwietnia 2008 r.

21-04-2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy prace nad reformą systemu emerytalnego. Bardzo zależy nam na rzetelnym informowaniu opinii publicznej o tym procesie i proponowanych rozwiązaniach. Poniżej zamieszczmy sprostowanie do artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2008 r.

więcej

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 – grudzień 2007 r.

02-04-2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło próbę oszacowania obecnej wartości składek emerytalnych (wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 r. - grudzień 2007 r.) osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r., zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE, bądź podjęły decyzję o pozostaniu w zreformowanym pierwszym filarze.

więcej

Wskaźniki waloryzacji rent i emerytur na 2008 rok

19-02-2008

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał 18 lutego 2008 r. rozporządzenie w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 roku.

więcej

Zakończenie reformy systemu emerytalnego

13-02-2008

Resort pracy i polityki społecznej planuje w bieżącym roku zakończenie reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z planem prac rządu, wszystkie projekty ustaw, które kończą budowanie ram prawnych nowego systemu emerytalnego, mają być przedłożone do Parlamentu w pierwszym półroczu 2008 r.

więcej

Projekt nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

11-02-2008

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został 11 lutego 2008 r. przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

więcej

Wyjaśnienie - szacunki przyszłych emerytur

06-02-2008

W związku z publikacją przez dziennik „Fakt” szacunkowych tabel wysokości emerytur Biuro Prasowe informuje, że integralną częścią symulacji są tzw. założenia do opracowanych przewidywanych wysokości świadczeń, których gazeta nie zamieściła

więcej

Informacja o bieżących działaniach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej związanych z zakończeniem reformy emerytalnej

01-02-2008

Zgodnie z planem prac rządu, wszystkie projekty ustaw, które kończą budowanie ram prawnych nowego systemu emerytalnego, mają być przedłożone do Parlamentu w pierwszym półroczu 2008 r.

więcej

Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o prowadzonych IKE

03-01-2008

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych zostało przyjęte 17 grudnia 2007 r. w trybie obiegowym.

więcej

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2008

03-01-2008

W Monitorze Polskim nr 97, poz. 1075 ukazało się obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2008. Kwota ta wynosi 85 290 zł.

więcej

Briefing Minister Jolanty Fedak

14-12-2007

W ministerstwie 14 grudnia br. odbył się briefing Minister Jolanty Fedak. Jego tematem były prace nad projektem ustawy o wypłacie świadczeń ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych

więcej
1  ««««  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »»»»  16
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: