submenu
content

Dziecko jest najważniejsze

16-05-2018

Dziecko jest najważniejsze – pod takim hasłem odbywa się zorganizowany 16 maja w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 6 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Udział w nim wzięła podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska.

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska podczas Kongresu poruszyła temat nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

„Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim wzmocnienie narzędzi wspierania rodziny, tak by liczba dzieci umieszczanych corocznie w pieczy zastępczej ulegała dalszemu stopniowemu zmniejszaniu, a także wprowadzenie mechanizmów zapewniających efektywniejsze pozyskiwanie nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, tak aby dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej zapewnić optymalne warunki rozwoju.” – stwierdziła podsekretarz stanu.

 

W Polsce wg stanu na 31 grudnia 2017 r. funkcjonowało 1 119 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Placówki te oferowały 19 203 miejsc, a na koniec roku przebywało w nich 17 408 dzieci, co oznacza łączny spadek w całej pieczy instytucjonalnej w stosunku do grudnia 2016 roku o 805 dzieci.

 

Wiceminister resortu zwróciła również uwagę na ważną kwestię jaką jest usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków w pieczy zastępczej. „Ważnym obszarem nowelizacji jest również problematyka usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Proces ten skutecznie przeprowadzony zapewnia bezpieczny start w dorosłość wychowankom pieczy zastępczej. Mam nadzieję, że nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.” - podkreśliła wiceminister.

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska podziękowała rodzicom za trud jaki wkładają w wychowanie dzieci. „Pragnę Państwu bardzo podziękować za codzienny trud i pracę na rzecz najmłodszych. Jest to praca długotrwała i wymagająca cierpliwości, której efektem jest pomoc dziecku skrzywdzonemu przez los.”

 

Zdjęcia z wydarzenia.

Dziecko jest najważniejsze Dziecko jest najważniejsze
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: