submenu
content

Karta Dużej Rodziny: konkurs na organizację

16-11-2017

Ogłoszono otwarty konkurs na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny edycja 2018-2019.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

 

  • organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej UoDPPioW,

m.in. stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje posiadające osobowość prawną,

  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny. 

 

Szczegóły dostępne tutaj. 

Konkurs na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny Konkurs na wyłonienie...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: