submenu
content

Ponad 4,2 mln zł na żłobki dla niepełnosprawnych dzieci

04-08-2017

Ponad 4,2 mln złotych – to kwota, która trafi do 24 gmin dzięki konkursowi ogłoszonemu w ramach programu „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem”. Przyznane gminom wsparcie pozwoli na utworzenie, dostosowanie lub zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

„MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiemto program wspierający rozwój i zwiększający dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

 

Wysokie dofinansowanie

 

Dzięki ogłoszonemu w ramach programu konkursowi gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie  działań, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wysokość dofinansowania to aż 80% kosztów projektu.

 

Trzy moduły

 

Program został podzielony na trzy moduły. Pierwszy z nich miał na celu utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Zadaniem drugiego modułu było dostosowanie istniejących miejsc opieki w instytucjach opieki do potrzeb tych dzieci. Z kolei celem trzeciego modułu było zapewnienie funkcjonowania takich miejsc.

 

Środki dla wszystkich gmin

 

W ramach konkursu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił trzy moduły, do których zgłosiły się w sumie 24 gminy. Co ważne, każdej z nich przyznano dofinansowanie. Łącznie wyniesie ono przeszło 4,2 mln złotych.

 

Coraz więcej żłobków

 

W skali całego kraju działa 3,8 tys. instytucji opieki w różnej formie (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Zapewniają one prawie  102,2 tys. miejsc opieki. Dla porównania w 2010 roku, a więc przed wejściem w życie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach systemu ochrony zdrowia funkcjonowało zaledwie 511 żłobków i oddziałów żłobkowych. Choć miejsc opieki od tego czasu przybyło, nadal jest to kropla w morzu potrzeb.

 

Co ciekawe, na te potrzeby częściej niż gminy reagują inne podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej). Liczba zakładanych przez nie żłobków i klubów dziecięcych stale rośnie – z 215 w 2011 roku (38% wszystkich żłobków i klubów dziecięcych) do 2,2 tys. w 2016 roku (78% wszystkich żłobków i klubów dziecięcych). Dużo wolniej wzrasta liczba gminnych instytucji opieki. W 2011 roku było ich 356, a w 2016 zaledwie 621.

 

Wyniki konkursu dostępne tutaj.

Wyniki edycji specjalnej konkursu Wyniki edycji specjalnej...
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: