submenu
content

Wyniki konkursu MALUCH+ 2017

01-02-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

 

Tegoroczny Program „MALUCH plus“ składał się z czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły tak, jak gminy, pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

 

Nowością był moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do funkcjonowania miejsc.Od początku funkcjonowania programu, czyli od 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na wsparcie rozwoju miejsc opieki nad najmłodszymi ponad 774,4 mln zł.

 

Jakie zapotrzebowanie zgłoszono w ramach modułów?

 

1)      moduł 1 (dla gmin) – 86 336 000 zł,

2)      moduł 2 (dla gmin i podmiotów niegminnych) – 196 293 580,40 zł (gminy - 59 878 739,00 zł, pozostałe podmioty - 136 414 841,40 zł),

3)      moduł 3 (dla uczelni) – 5 414 840 zł,

4)      moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) – 74 596 901,15 zł.

 

Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?

 

1)       moduł 1 (dla gmin) – 46 489 386,61 zł,

2)      moduł 2 (dla gmin i podmiotów niegminnych) – 68 702 753,14 zł (gminy – 20 957 558,65 zł, pozostałe podmioty – 47 745 194,49 zł),

3)      moduł 3 (dla uczelni) – 2 426 720 zł,

4)      moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) – 33 377 857,58 zł.

 

UWAGA! Wojewodowie w ciągu 4 dni roboczych od ogłoszenia podziału dotacji przez Ministra, ogłaszają w ramach modułu 2, 3 i 4 podział środków w województwie na poszczególnych beneficjentów. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: