submenu
content

Więcej pieniędzy na konkurs „MALUCH 2016”

23-09-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w toku realizacji  „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” powstały niewykorzystane środki, które przeznacza się na dofinansowanie zadań
w module 1 (utworzenie w 2016 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania w 2016 r. tych miejsc).

 

Tym samym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1. zwiększa kwotę środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach modułu 1 o niewykorzystane środki powstałe w toku realizacji programu w wysokości 12 387 038 zł;
  2. do dodatkowego dofinansowania kwalifikuje 81 ofert, proporcjonalnie zmniejszając, dla wszystkich gmin realizujących zadanie w module 1 i zgłaszających dodatkowe zapotrzebowanie, kwotę dotacji w stosunku do zbiorczego zapotrzebowania, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 62 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3, zgodnie z którą podmioty korzystające z programu mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania,
  3. ogłasza podział dotacji dla gmin-beneficjentów w kwotach wykazanych na „Liście beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016" (moduł 1) - dodatkowe środki powstałe w toku realizacji programu.
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: