submenu
content

1 czerwca - święto dzieci

01-06-2016

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Resort rodziny podejmuje szereg działań, które poprawiają sytuację materialną rodzin, pozwalają rodzicom spędzać z dziećmi więcej czasu oraz zapewniają profesjonalną opiekę nad najmłodszymi. Troszczymy się o dzieci od momentu ich narodzin i wspieramy rodziców w ich wychowaniu.

 

Inwestujemy w przyszłość dzieci

 

1 kwietnia ruszył program Rodzina 500 plus. To pierwsze od ponad 25 lat tak szerokie wsparcie finansowe dla rodzin. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2,4 mln wniosków o świadczenie wychowawcze, w sumie ze wsparcia będzie mogło skorzystać nawet 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. To 6 tys. zł rocznie na pomoc w wychowywaniu dziecka – na rozwój jego zainteresowań, zajęcia dodatkowe czy zakup sprzętu dydaktycznego.

 

- Program Rodzina 500 plus to przede wszystkim sukces rodzin, które wreszcie mogą czuć się bezpiecznie – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Przez rok po urodzeniu dziecka, rodzice, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (np. studenci, bezrobotni czy osoby pracujących na umowach cywilno-prawnych) od początku tego roku mogą otrzymać świadczenie rodzicielskie 1000 zł miesięcznie.

 

Z tytułu urodzenia dziecka rodzicom przysługuje także jednorazowo 1000 zł na jedno dziecko (tzw. „becikowe”). Warunkiem uzyskania becikowego kryterium dochodowe 1922 zł netto. 

 

Więcej czasu na opiekę z dzieckiem

 

Pierwsze lata życia dziecka, to najważniejszy czas zarówno dla dzieci jak i rodziców. Mama i tata mogą skorzystać z urlopów na opiekę nad swoja pociechą. 

 

Ile czasu dziecko może spędzić z mamą?

Mamom przysługują trzy rodzaje urlopu: podstawowy urlop macierzyński (20 tygodni), urlop rodzicielski (do 32 tygodni, z których można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach) oraz urlop wychowawczy (do 36 miesięcy).

 

Ile czasu dziecko może spędzić z tatą?

Niezależnie od urlopów, z których tata może korzystać wymiennie z mamą, przysługują mu także: urlop ojcowski  (2 tygodnie), bezpłatny urlop wychowawczy (max. 3 lata) oraz urlop na opiekę nad dzieckiem (2 dni w roku).

 

 

Profesjonalna opieka dla najmłodszych dzieci

 

W ramach programu „Maluch” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera rozwój miejsc opieki nad najmłodszymi.

 

Dzięki „Maluchowi” liczba miejsc opieki nad najmłodszymi systematycznie rośnie. Aktualnie ponad 3,2 tys. żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów zapewnia opiekę ponad 88,2 tys. dzieciom.

 

 

Legalne zatrudnienie niani na korzystnych warunkach

 

Niania może być zatrudniona przez rodziców na podstawie umowy uaktywniającej zawartej na dowolny czas.

Dzięki takiej formie Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał za nianię składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z tego rozwiązania korzysta prawie 9 tys. niań.

 

 

Wspieramy duże rodziny 

 

Rodziny z przynajmniej trójką dzieci mogą korzystać z uprawnień jakie daje imKarta Dużej Rodziny. Karta, to system zniżek udzielanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadaczom umożliwia tańsze korzystanie z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju.

 

Rodziny posiadające Kartę mają zapewnione zniżki przy zakupie produktów spożywczych, odzieży, kosmetyków i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

 

Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: