submenu
content

Jaki urlop dla taty?

23-06-2014

Ojciec, na zmianę z matką, może wykorzystać:

 

  •  podstawowy urlop macierzyński - 20 tygodni od dnia porodu. Pierwsze 14 tygodni zarezerwowane jest wyłącznie dla matki. Pozostałe 6 tygodni rodzice mogą podzielić między sobą. Wniosek o urlop macierzyński należy złożyć maksymalnie 14 dni po porodzie.
  •  urlop rodzicielski– 26 tygodni. Cały okres urlopu można podzielić na trzy części, z których na przemian może skorzystać zarówno tata, jak i mama dziecka (np. 10 tygodni – mama, 10 tygodni tata i 6 tygodni znów mama).

 

Urlop macierzyński można wykorzystać również na część etatu. 

 

Niezależnie od urlopów, z których ojciec może korzystać wymiennie z mamą, przysługują mu także:

 

  •  urlop ojcowski - 2 tygodnie (liczone łącznie z sobotą i niedzielą) i przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcy najpóźniej siedem dni przed jego rozpoczęciem. Ojciec musi wykorzystać urlop ojcowski zanim dziecko skończy rok.
  •  bezpłatny urlop wychowawczy – max. 3 lata – każdy tata ma prawo pójść na taki urlop. Po zakończeniu opieki ojciec musi mieć zagwarantowany powrót do pracy na takie samo (bądź zbliżone) stanowisko, jak wcześniej. Może przebywać na takim urlopie maksymalnie do 5. roku życia dziecka.
  •  urlop na opiekę nad dzieckiem – 2 dni – ojcu przysługują dwa dni w każdym roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Ten urlop można wykorzystywać do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

 

Matka i ojciec mogą przebywać na urlopie rodzicielskim w tym samym czasie, jednak łączny wymiar tego urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni. Oznacza to, że w tym samym czasie matka i ojciec mogą wykorzystać maksymalnie po 13 tygodni urlopu. 

 

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop?

 

Wniosek o skorzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego należy złożyć na tyle szybko, aby matka, która rezygnuje z części tego urlopu, złożyła taką informację do swojego pracodawcy nie później niż 7 dni przed powrotem do pracy.

 

Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem.

 

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski należy złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z danego urlopu.

 

Zasiłki dla rodziców przebywających na urlopach

 

Rodzic, który zdecyduje się na półroczny urlop, dostaje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli z czasem zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu, dostanie przez cały rok 80 proc. wynagrodzenia.

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalana dla osoby korzystającej z danego urlopu i liczona na podstawie jej wynagrodzenia za pracę (średnia za ostatnie 12 miesięcy). Zatem w tym przypadku zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% będzie liczony na podstawie wynagrodzenia za pracę taty dziecka.

 

Z zasiłków mogą korzystać nie tylko osoby zatrudnione na etatach, ale wszyscy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe. To np. osoby pracujące na umowach zleceniach czy prowadzące własną działalność.

 

Pracodawca nie może odmówić ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie może go również zwolnić w trakcie trwania urlopu. (art. 177, art. 1820 Kodeksu pracy)

 

Możliwość korzystania z urlopów rodzicielskich przez ojców wprowadzona została w lipcu 2013 roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: