submenu
content

Ogłoszenie Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

20-02-2013

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

W dniu 20 lutego 2013r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach w określonych w Programie.

 

Uzupełnione wzory zapotrzebowań (zamieszczone poniżej), należy przesłać w formie elektronicznej do wydziałów polityki społecznej właściwych urzędów wojewódzkich.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: