submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Programu MALUCH 2012 - tura 1

19-04-2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w pierwszej turze otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wyłoniono 67  ofert, na łączną kwotę 20 558 986 zł, z tego 7 ofert jest kontynuacją projektów z roku 2011. Oferty te złożyło ogółem 49 gmin, z tego 30 gmin miejskich, 6 gmin wiejsko-miejskich i 13 gmin wiejskich. Oferty pochodzą z 15 województw. Wyłonione oferty zakładają powstanie ogółem 2506 miejsc w żłobkach i w klubach dziecięcych (354 miejsca w wyniku kontynuacji projektów z roku 2011). Najwięcej ofert i miejsc zgłosiły: Warszawa (368 miejsc w 5 ofertach), Wałbrzych(225 miejsc w 4 ofertach), Kraków (115 miejsc w 4 ofertach), Radgoszcz (107 miejsc) i Bydgoszcz (104 miejsca).

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się w załączniku do komunikatu.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że termin zgłaszania ofert do drugiej tury mija dnia 15 czerwca br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: