submenu
content

Szczególne zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych dotkniętych powodzią - komunikat uaktualniony

20-07-2010

Zgodnie z art. 33 ust. 3 obowiązującej od 9 lipca 2010 r. ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U.  Nr 123, poz. 835, zm. Dz. U. Nr 148, poz. 993), jeżeli zalaniu na skutek powodzi uległo co najmniej 30 % powierzchni gospodarstwa rolnego poszkodowanego ubiegającego się o świadczenia z pomocy społecznej albo świadczenia rodzinne, w okresie do 31 grudnia 2011 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej albo prawa do świadczeń rodzinnych do dochodu z gospodarstwa rolnego nie wlicza się powierzchni, która uległa zalaniu na skutek powodzi.
Powyższy przepis ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w sprawach związanych z usuwaniem skutków osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r.

Wyżej wskazany przepis art. 33 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnych zasad ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego zawartych w art. 5 ust. 8 i 8a-c ustawy o świadczeniach rodzinnych (nie dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i obowiązuje przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu w okresie od 9 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: