submenu
content

Wakacje tańsze z Kartą Dużej Rodziny

19-06-2018

Nachodzące wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi wydatkami. Można je jednak znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od początku roku jest dostępna również w wersji elektronicznej.

więcej

Samorządy łatwiej zatrudnią dziennych opiekunów

18-06-2018

Otwarty i konkurencyjny nabór zamiast zbiurokratyzowanych i czasochłonnych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – taki sposób wyboru dziennych opiekunów przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

więcej

Zmiany w egzekucji alimentów

13-06-2018

Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych – te i inne zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

więcej

"Dobry Start" dla ucznia

01-06-2018

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

więcej

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

01-06-2018

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni w roku. Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka, dlatego życzę, aby ten uśmiech był na Waszych twarzach przez cały czas.

więcej

Szansa na przyjazny dom

30-05-2018

Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. O tym, jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią rodziny zastępcze oraz z jakimi wyzwaniami spotykają się na co dzień opowiadają zastępcze mamy. 

więcej

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30-05-2018

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pragnę Państwu podziękować za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowania się we własnych domach.

więcej

Skuteczniejsza egzekucja alimentów

22-05-2018

Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców – to niektóre ze zmian w ramach pakietu alimentacyjnego. Projekt przedstawili dziś minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk.

więcej

Dziecko jest najważniejsze

16-05-2018

Dziecko jest najważniejsze – pod takim hasłem odbywa się zorganizowany 16 maja w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 6 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Udział w nim wzięła podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska.

więcej

Międzynarodowy dzień rodzin - 15 maja

15-05-2018

Minister Elżbieta Rafalska z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny skierowała życzenia do wszystkich rodzin.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  47
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: