submenu
content

ASOS 2018 - najczęściej zadawane pytania

08-12-2017

Na jaką kwotę można otrzymać dofinanswowanie w ramach programu ASO, czy w ramach projektu mogą być finansowane usługi rehabilitacyjne, czy podmiot nieposiadający statusu organizacji pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w ramach konkursu w 2018 r.? Odpowiadamy na 10 najczęstszych pytań o ASOS 2018.

więcej

III sektor z dotacjami na aktywizację seniorów

01-12-2017

40 mln – to łączna pula dotacji, którą organizacje pozarządowe mogą otrzymać na  realizację projektów społecznych aktywizujących seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

więcej

Ruszył Senior+ 2018

28-11-2017

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Dziś ruszyła edycja 2018 programu.

więcej

Ponad 57 mln na rozwój usług opiekuńczych dla seniorów

28-11-2017

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych wwieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”.

więcej

80 mln zł na Senior+ 2018

27-11-2017

O najnowszej edycji programu „Senior+” i zmianach w systemie pomocy społecznej rozmawiano dziś w bielskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

więcej

Trwają spotkania regionalne Senior+

20-11-2017

Na terenie całej Polski organizowane są spotkania dotyczące programu Senior+ oraz zmian w systemie pomocy społecznej. Dziś kolejne spotkania odbyły się w województwach: podkarpackim i wielkopolskim. 

więcej

Bilans dwóch lat: seniorzy

17-11-2017

Społeczeństwo polskie staje przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian w strukturze demograficznej ludności. W praktyce oznacza to wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia oraz rosnący, ale wciąż niski poziom dzietności. Nic więc dziwnego, że polityka społeczna wobec osób starszych została uznana przez rząd za jeden z priorytetów. 

więcej

Senior+ w regionach

13-11-2017

Ruszyły pierwsze spotkania w ramach prezentacji Programu „Senior+” oraz zmian w systemie pomocy społecznej. Pierwsze spotkania z samorządowcami odbyły się 8 listopada w Warszawie i Kielcach.

więcej

Senior+: spotkania z samorządowcami

10-11-2017

W dniu 8 listopada br. odbyły się spotkania informacyjne nt. Programu „Senior+” oraz zmian w systemie pomocy społecznej w województwach: mazowieckim oraz świętokrzyskim. 

więcej

Zmiany w programie Senior+

25-10-2017

Wysokość finansowania Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 została zapisana wprost w programie stanowiącym załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015–2020.

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  13
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: