submenu
content

Sympozjum „Dar bycia dojrzałą kobietą”

20-03-2018

Minister Elżbieta Bojanowska wzięła udział w zorganizowanym 17 marca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej sympozjum pt. „Dar bycia dojrzałą kobietą”.

 

Podczas wystąpienia Pani Elżbieta Bojanowska zaznaczyła, że szczególnym wyzwaniem dla polityki publicznej zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, są kwestie wynikające ze starzenia się ludności Polski.

 

W swoim wystąpieniu Pani Elżbieta Bojanowska podkreśliła także szczególną rolę kobiet zarówno w rodzinie, jak i w życiu społeczności lokalnej. Niezwykle istotne jest podkreślenie zaangażowania kobiet dojrzałych oraz przedstawienie ich jako osób kształtujących tożsamość rodzinną, regionalną i narodową, podtrzymujących kulturę oraz przyczyniających się do realizacji zadań rodziny. Codzienna energia kobiet, ich zaangażowanie, wrażliwość, a także innowacyjność i przedsiębiorczość mają kluczowe znaczenie dla rozwoju całego społeczeństwa. W związku z tym, celem działań realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zainspirowanie kobiet dojrzałych w regionach do wiary we własne siły i możliwości, jakie stwarzają Domy i Kluby „Senior+” oraz wszelkie dostępne formy aktywności.

 

Podczas wystąpienia zostały omówione aktualnie realizowane inicjatywy. Działania te przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznego i godnego starzenia się w jak najlepszym zdrowiu oraz przeciwdziałania samotności między innymi poprzez zwiększenie uczestnictwa seniorów oraz ich aktywizację we wszystkich sferach życia.

 

Inicjatywy te są realizowane między innymi poprzez: dokument rządowy Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Program Opieka 75+ orazProgram PO WER. Są to także działania związane z przywróceniem wieku emerytalnego, zapewnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez podwyższenie minimalnej emerytury oraz wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: