submenu
content

Wyniki „Senior+” 2018

14-02-2018

214 nowych placówek otrzyma w tym roku dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+”, a 224 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania w edycji 2018 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

W ramach edycji 2018 Programu powstanie:

 

w module 1 konkursu - 214 placówek dofinansowanych na łączną kwotę 35 498 203,47 zł, w tym:

1.      76 Dziennych Domów na kwotę 18 620 389, 84 zł,

2.      138 Klubów na kwotę 16 877 813, 63 zł.

 

w module 2 konkursu – dofinansowanie otrzymają 224 już istniejące placówki, zapewniające 5756 miejsc, na łączną kwotę 14 870 047,99 zł, w tym:

1.      154 Dzienne Domy na kwotę 12 713 133,74 zł,

2.      70 Klubów na kwotę 2 156 914,25 zł.

 

Placówki powstałe w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu.

 

Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20), natomiast najwięcej już istniejących placówek otrzyma dofinansowanie do bieżącej działalności w województwach: mazowieckim (23), śląskim (24), wielkopolskim (24).

 

 Zmiany finansowo-infrastrukturalne oraz wprowadzenie nowej formuły, jaką jest Klub „Senior+” w 2017 r., spotkały się ze zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony samorządów. Polegały one na:

  •  podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. w przypadku Klubu „Senior+”;
  •  podwyższeniu dofinansowania na utrzymanie każdego jednego miejsca dla Dziennych Domów „Senior+” z 200 do 300 zł miesięcznie, w przypadku Klubu „Senior+” – do 200 zł miesięcznie;
  •  obniżeniu wymogów określających minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”;
  •  zmianie minimalnego poziomu zatrudnienia pracowników w celu dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb;
  •  usprawnieniu realizacji Programu poprzez przekazanie części działań (m.in. związanych z podpisywaniem umów) na poziom regionalny.

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,

moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.

 

W budżecie Programu na rok 2018, zostały zabezpieczone jak do tej pory najwyższe środki – 80 mln zł. W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wynosi ono 50 368 251, 46 zł.  W związku z czym, w najbliższym czasie planowany jest kolejny nabór wniosków.

 

Pliki do pobrania

modul 1_2.pdf
Wyniki moduł 1  (137.8 KB)
modul 2_2.pdf
Wyniki moduł 2  (147.7 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: