submenu
content

Trwa konkurs ASOS 2017

12-12-2016

Nawet do 200 tys. zł dotacji mogą otrzymać organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na działania na rzecz seniorów w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych edycja 2017.

 

Oferty można składać do 28 grudnia do godz. 16:00 wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert, który jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/.

 

O dofinansowanie mozna ubiegac się w ramach 4 priorytetów:

  • edukacja osób starszych,
  • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
  • partycypacja społeczna osób starszych,
  • usługi społeczne dla osób starszych.

 

W ramach poprzedniej edycji programu ASOS 2016 dofinansowano różnorodne projekty na rzecz seniorów.  Fundacja Indywidaulnego Rozwoju Osób Niepełnosrpawnych Progresja dzięki niemu uczyła osoby starsze obsługi komputera.

 

 

W ramach projektu „Aktywny Senior” wydany został m.in. „Informator seniora” - biuletyn poświęcony słupskim seniorom, zawierający aktualną ofertę kulturalną, a także wskazówki, jak angażować się w działalność lokalną.

 

- Środki z programu ASOS 2016 przeznaczyliśmy na realizację przedsięwzięć, skierowanych do słupskich seniorów. Ogromny nacisk położyliśmy na to, aby oferta dla naszych seniorów była wielowymiarowa - uwzględniała nie tylko kwestie kulturalne, takie jak kluby dyskusyjne, ale mocno akcentowała konieczność wzmocnienia pozycji seniorów w lokalnej społeczności, poprzez zachęcenie ich do różnorodnej aktywności w życiu społecznym - powiedziała Małgorzata Kiernicka z Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk

 

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu ASOS w ramach projektu „PISZEMY+ po raz czwarty” zorganizowało warsztaty pisarskie dla 150 seniorów.

 

 

Zajęcia z zakresu kultury, rękodzieła, aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia czy wyjazdy integracyjne - to wszystko czekało na seniorów dzięki projektowi „Zelowski Uniwersytet III Wieku”, który powstał dzięki programowi ASOS realizowanego przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów.

 

- Dzięki realizacji projektów dofinansowanych ze środków ASOS udało nam się zachęcić seniorów  do aktywnego zdobywania wiedzy, angażowania się w działania na rzecz środowiska seniorów, nawiązywania nowych znajomości. W marcu br. uruchomiliśmy w Zelowie z najaktywniejszymi seniorami „Uniwersytet Cudownego Wieku” - powiedziała Grażyna Słama-Ugorska z Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie

 

Głównym celem programu ASOS jest poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 280 mln zł w latach 2014-2020,  w 2017 r. to 40 mln zł. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu

do góry Ostatnia modyfikacja: 24-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: