submenu
content

Senior+: dodatkowe 6 mln zl na placówki dla seniorów

04-07-2018

Kolejne 43 nowe placówki Senior+ powstaną dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020, edycja 2018. To ponad 1,1 tys. nowych miejsc dziennego pobytu dla seniorów.

 

Samorządy otrzymają w tym roku kolejne dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie 43 nowych placówek „Senior+” oraz wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania już istniejącej placówki „Senior+” - w edycji  2018 Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020.

 

W ramach dodatkowego naboru edycji 2018:

 

w module 1 konkursu powstaną 43 placówki - dofinansowane na łączną kwotę 6 022 901,85, w tym:

  • 10 Dziennych Domów Senior+na kwotę 2 268 989,93 zł,
  • 33 Kluby Senior+na kwotę 3 753 911,92 zł.

 

w module 2 konkursu - dofinansowanie na bieżące utrzymanie otrzyma już istniejący Klub Senior+, zapewniający 25 miejsc, na kwotę 2 667,67 zł.

 

Placówki utworzone w wyniku dodatkowego naboru w edycji 2018 Programu, zapewnią osobom starszym 1111nowych miejsc dziennego pobytu. Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: małopolskim (377) i mazowieckim (249).

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.

 

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

 

Dotacja na utworzenie  dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”.

 

W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, a w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce.

 

Wyniki dodatkowej edycji 2018 konkursu Senior+.

Senior+: dodatkowe 6 mln zl na placówki dla seniorów Senior+: dodatkowe 6 mln zl...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: